V tomto článku se podíváme na to, jak oslovovat v angličtině. Formální prostředí se řídí společenskými pravidly, která se v různých koutech světa liší. Věřím, že se chcete vyhnout společenskému faux pas, tak čtěte dále.

1Jak oslovovat v angličtině

Pokud mluvíme o druhých lidech, můžeme použít 4 způsoby, jak oslovit v angličtině. Každý z nich se pojí k určitému druhu situace:

1. Křestní jméno

Křestní jméno používáme v neformální konverzaci o rodině, přátelích nebo dětech.
Josh really gets on my nerves. Josh mi opravdu leze na nervy.

2. Křestní jméno a příjmení

Celé jméno používáme v neutrální situaci, tj. situaci, která není ani obzvlášť formální ani neformální.
I work together with Lucy Sinclair. Pracuji s Lucy Sinclair.

3. titul a příjmení

Ve formálních situacích používáme titul a příjmení.
Can I speak to Mr Smith? Mohu mluvit s panem Smithem?

4. pouze příjmení

Příjmení používáme pokud mluvíme o známých lidech – politicích, sportovcích, spisovatelích, apod.
I like Hemingway. I’ve read all his books. Mám ráda Hemingwaye. Četl jsem všechny jeho knihy.

Mluvíme s lidmi

Jsou tu 2 způsoby, jak oslovovat v angličtině. Řídíme se tím, jestli se jedná o formální nebo neformální situaci.

1. Křestní jméno

Křestní jméno používáme v neformální situaci, pokud mluvíme se členy své rodiny, přáteli nebo dětmi.
Hello, Tom. I haven’t seen you for ages. Ahoj Tome. Už jsem tě neviděla věky.

Obvykle nepoužíváme křestní jméno i příjmení, pokud mluvíme s druhými lidmi.
Hello, Tom Lewis. I haven’t seen you for ages.

2. Titul a příjmení

Titul ve spojení s příjmením používáme ve formální situaci a nebo pokud jsme vůči druhému zdvořilí a uctiví.
Good morning, Miss Sandres. Dobré ráno, paní Sandersová.

3. Pouze titul

v Británii
Oslovení titulem je používáno v Británii lidmi, kteří slouží někomu jinému – prodavači, recepční, pokojské, apod.
How can I help you sir? Jak vám mohu pomoci?

v USA
V americké angličtině jsou oslovení sir a madam o mnoho méně formální a jsou používány často.

2Jak správně používat tituly?

Tituly mužů

Pokud oslovujeme muže a použijeme jeho příjmení.
Mr – pan
Plný tvar tohoto titulu je Mister. Obvykle se plný tvar nepoužívá.

Pokud oslovujeme muže bez použití jeho příjmení.
Sir – pan, sir

Tituly žen

Jak oslovovat v angličtině ženy? Použití titulů u žen je závislé na znalosti případně neznalosti jejich rodinného stavu.
Vdané ženu oslovíme:
Mrs – paní

Svobodné ženu oslovíme:
Ms – slečna/slečna

U těchto titulů Mrs a Ms se plný tvar nikdy nepoužívá.

Pokud nevíme, jestli je žena svobodná nebo vdaná, použijeme:
Miss – slečna
Miss se používá vždy v plném tvaru.

Jane: Hi Martha, what’s up?
Martha: Hey Jane. Nothing much. What brings you here?
Jane: I’ve brought a package for your boss. Is he already here?
Martha: Mr Crosby? Not yet, but you can wait for him if you want.
Jane: Cool. How have you been?
Martha: Busy. Jack, my eldest, has been sick and Tom’s got a new teacher.
Jane: He or she?
Martha: He. Why?
Jane: Nothing, just asking. What is he like?
Martha: Fitzgerald? He’s been a cool guy so far. Tom says he’s far much better than Smith. Anyway, did you see tennis yesterday?
Jane: Sadly not. My new bf is all eager into basketball so we were watching it. Who won?
Martha: Safarova. She was excellent! Oh… Good morning, Mr Crosby.
Jane: Good morning, Sir.
Mr Crosby: Morning, ladies. Jane, do you have any messages for me?
Martha: Yes, sir. Mrs Brown called an hour ago to confirm your appointment and …
Mr Crosby: What about Steve Martins? Has he already stopped by?
Martha: Not yet, sir. But Marge Simmers wanted me to set up a quick meeting with you and Jane
here brought you a package.
Mr Crosby: Thank you Martha. Jane, would you follow me, please?
Jane: Of course, sir. See you, Martha.
Martha: Have a nice day, Mr Crosby. Bye Jane.

Předchozí článekJak se správně rozloučit v angličtině
Další článekJak telefonovat v angličtině
Gabriela Kašparová
Lektorka anglického jazyka a současně působí jako učitelka na základní škole. Věnuje se především metodice výuky dětí předškolního a školního věku. Má také bohaté zkušenosti s výukou dospělých. Je autorkou několika úspěšných kurzů pro děti a také gramatických výkladů. Dětem i dospělým ve své výuce ukazuje, že není třeba se cizího jazyka obávat a že je možné učit se s úsměvem.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.