1. Plastic materials thrown into the ocean kill nearly 1,000,000 of sea creatures every year.
2. If you throw away a glass bottle, it will decompose 4,000 years later.
3. There is 1,457 litter at one mile of an American highway.
4. 30% of the cold air escapes from your fridge when you open it.
5. American people really like plastic bottles. They use 2,500,000 of them every hour.
6. You can save 2,000 gallons of hot water every year by using dishwasher.
7. Packing materials creates a big part of a landfill.
8. We consume 80 trillion aluminium cans every year.
9. Only one percent of water on the Earth is drinkable.
10. 100 acres of rainforests are destroyed every minute.

Slovíčka

thrown – vyhozený
sea creature – mořský tvor
decompose – rozložit
later – později
highway – dálnice
escape – uniknout
fridge – lednice
gallons – galon
dishwasher – myčka
packing – balící, obalový
landfill – skládka odpadu
consume – spotřebovat
aluminium – hliník
percent – procento
drinkable – pitný
rainforest – deštný prales
destroyed – zničený

Překlad

1. Plasty vyhozené do oceánu zabijí každoročně téměř 1,000,000 mořských živočichů.
2. Když odhodíš skleněnou láhev, rozloží se za 4,000 let.
3. Na jedné míli americké dálnice je 1,457 odpadků.
4. Z lednice unikne 30% studeného vzduchu, když jí otevřeš.
5. Američané mají opravdu rádi plastové lahve. Za hodinu jich použijí 2,500,000.
6. Používáním myčky můžeš ušetřit 2,000 galonů horké vody každý rok.
7. Obalové materiály tvoří velkou část skládky.
8. Spotřebujeme 80 trilionů hliníkových konzerv každý rok.
9. Pouze jedno procento vody na Zemi je pitné.
10. Každou minutu je zničeno 100 akrů deštných pralesů.

Související gramatické výklady

1. Plastic garbage is toxic for sea creatures. As many as 1,000,000 of them dies every year because of this.
2. If you throw away a glass bottle, it will decompose 4,000 years later.
3. 1,457 – Number of litter lying at one mile of an average American highway.
4. Do you like staring into your fridge? Every time you open it 30% of the cold air escapes.
5. American people are really fond of plastic bottles. They use 2,500,000 of them every hour.
6. Using a dishwasher saves on average 2,000 gallons of hot water every year. In addition, it is much more comfortable, isn’t it?
7. One third of an average landfill consists of packing materials.
8. Over 80 trillion of aluminium cans is consumed every year.
9. 97% of the world’s water is salty, 2% is frozen… so what are we going to drink?
10. While you were reading this article, 100 acres of rainforests were cut down.

Definice

garbage – waste food, paper, etc. that you throw away
decompose – to be destroyed gradually by natural chemical processes
stare – to look at somebody/something for a long time
landfill – an area of land where large amounts of waste material are buried under the earth

Slovíčka

garbage – odpadky
decompose – rozložit
stare – zírat, čumět
landfill – skládka odpadu

Překlad

1. Plastový odpad je toxický pro mořské živočichy. Kvůli tomu jich umírá 1,000,000 každý rok.
2. Pokud zahodíš skleněnou láhev, rozloží se až za 4,000 let.
3. 1,457 – počet odpadků ležících na jedné míli průměrné americké dálnice.
4. Zíráš rád do ledničky? Pokaždé když ji otevřeš, unikne 30% studeného vzduchu.
5. Američané mají ve velké oblibě plastové lahve. Každou hodinu jich použijí 2,500,000.
6. Používáním myčky ušetříte v průměru 2,000 galonů horké vody ročně. A navíc je to mnohem pohodlnější, že?
7. Jedna třetina průměrné skládky je tvořena obalovými materiály.
8. Každý rok je spotřebováno vice než 80 trilionů hliníkových konzerv.
9. 97% světové vody je slané, 2% jsou zmrzlá…takže co budeme pít?
10. Zatímco jsi četl tento článek, bylo vykáceno 100 akrů deštných pralesů.

Související gramatické výklady

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.