request – žádost
scare – vyděsit
primary – hlavní
slippery – kluzký
stare – zírat
farting – prdění
whistle – pískat
respectful – uctivý

  1. How many of you have tried showering together?
  2. What are your most significant experiences?

Please, do not use water as a lubricant. It really does not work…

1. If it’s not a request, don’t pee on someone. It’s not something you should laugh at. You can only scare someone if you do this.

2. Always remember, you are not the only one in the shower. The water is not only for you, so let the showerhead for your company too. The primary reason, why you are in the shower, is that you want to be near the water.

3. Don’t think, it’s easy to go down on someone. The ground is often very slippery, so be patient.

4. You can be really attracted to the person, you are showering with, but you shouldn’t stare at them, it’s really weird.

5. Farting is not allowed.

6. You can help with washing, but everyone has parts of the body, they want to wash themselves.

7. It’s natural that you want to have sex in the shower with someone, you are attracted to. And it’s not a problem, but be very careful with the soap. It can cause many troubles, if it
touches the vagina.

8. You can have a good mood, but never whistle in the shower. It’s not sexy at all.

9. Again one rule about the sex in the shower. You really want it, but your partner doesn’t. In this case be respectful and control yourself.

10. It’s wonderful to shower with someone you love, but they can feel it the opposite way.

11. Avoid using water as the lube, it’s not working.

11 pravidel pro společné sprchování

1. Pokud to není požadavek, nemočte na někoho. Není to něco, čemu byste se měli smát. Můžete tím pouze někoho vyděsit, pokud to učiníte.
2. Vždy si pamatujte, nejste v té sprše jediní. Voda není pouze pro vás, tak nechte sprchovou hlavici také pro vaši společnost. Hlavním důvodem, proč jste ve sprše, je ten, že chcete být blízko vody.
3. Nemyslete si, že je jednoduché někoho tam dole uspokojit. Zem je často velmi kluzká, tak buďte trpěliví.
4. Osobou, se kterou se sprchujete, můžete být velmi přitahováni, nicméně nezírejte na ně, je to opravdu divné.
5. Prdění není povoleno.
6. Můžete pomoct s mytím, ale každý má části těla, která si chce umýt sám.
7. Je přirozené, že s někým, kdo vás přitahuje, chcete mít sex. A není to žádný problém. Ale dejte pozor na mýdlo. Může totiž způsobit hodně problémů, pokud se dotkne ženského pohlavního orgánu.
8. Můžete mít dobrou náladu, ale nikdy si nepískejte. Není to ani trochu sexy.
9. Opět jedno pravidlo o sexu ve sprše. Opravdu ho chcete, ale váš partner ne. V takovém případě buďte uctiví a ovládejte se.
10. Je úžasné sprchovat se s někým, koho milujete, ale ten druhý to může cítit opačně.
11. Vyhněte se využití vody jako lubrikantu, nefunguje to.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.