acid – kyselina
wellbeing – pocit pohody
nap – zdřímnout si
attitude – postoj
likewise – stejně tak
suffering – utrpení

  1. Do you know of anyone that suffers from depression?
  2. How effective do you think all-natural treatments for depression are?

Depression is a common and debilitating mood disorder that is affecting more and more people around the world. An estimated 350 million people of all ages experience symptoms of depression and about 13 percent of Americans take antidepressants—a figure that jumps to 25 percent for women in their 40s and 50s.

In this article we will look at the many different ways in which depression can be treated naturally. These treatments include changes to diet and exercise as well as altering your attitude. This may sound trivial but they really do work.

Depression is a serious mental condition that affects millions worldwide. Those that suffer from depression feel helpless to fight it, but besides medication and therapy there are all natural means to treat depression.

The first thing a person can do to treat depression naturally, is to change their diet. If you feel that you eat too much junk food when you are feeling down, then stop doing it. Eating healthy foods can make one feel better. Although not proven by any test it has been shown that foods high in omega-3 fatty acids and folic acid can help fight depression.

Next, one might try exercise. It is a fact that if you have more energy then you are more likely to want to get up and use it. It has been shown that exercise releases endorphins, which gives a person a temporary feel good boost of energy. This can help to motivate depressed people to get back out into the world. If you feel good when you go for a walk, you are more likely to go for a walk tomorrow.

Another great thing to change is sleep patterns. Getting enough sleep is very important to ones over all sense of wellbeing. Not enough sleep can leave one tired and unwilling to attempt outdoor activities. If you are depressed get in the habit of going to bed early and waking at the same time. The other thing is to avoid naps. Although these are nice at times they will interrupt a regular sleep cycle and make one more tired in the long run.

Finally, one suffering from depression can change their attitude. This is the most helpful and the most difficult of things to do when one is depressed. Setting a list of things to do and following it every day allows for less time to sit and think and become more depressed. Likewise, setting a list of goals and taking responsibility for seeing them through will create a feeling of accomplishment which increases ones feeling of value and self-worth. A way to change ones attitude is to try something new or challenge one’s self to go out and have fun. Make time for friends and rediscover favorite hobbies, as well as finding new things to do that will make you happy. All of these things can help fight depression in an all-natural way without the use of medication or formal therapy.

V tomto článku se podíváme na několik různých způsobů, jak mohou být deprese léčeny přírodní cestou. Tato léčba zahrnuje změnu diety a cvičení, jako váš alternativní postoj. Může to znít všedně, ale opravdu to funguje.

Deprese je vážné duševní onemocnění, které postihuje miliony lidí na celém světě. Ti, kteří trpí depresí se cítí bezmocní proti tomu bojovat, ale krom léků a terapii je mnoho přírodních prostředků k léčbě deprese.

Za prvé může člověk léčit depresi přírodně a to změnou diety. Pokud cítíš, že jíš příliš mnoho nezdravého jídla, když jsi smutný, přestaň to dělat. Jíst zdravé jídlo napomáhá se cítit lépe. I když to není dokázáno, test ukázal, že jídla obsahující omega-3 mastné kyseliny a kyseliny listové, napomáhají v léčbě s depresí.

Dále by se dalo zkusit cvičení. Je dokázáno, že když máte více energie více chcete tuto energii využívat. Je vědecky dokázáno, že cvičením uvolňujete endorfiny, což dává lidem lepší pocit a více energie. To může motivovat lidi trpící depresí, navrátit zpět do světa. Pokud se cítíš dobře když se jdeš projít, budeš více šťastnější, když se půjdeš projít i zítra.

Další výbornou věcí je změna spacího režimu. Dostatek spánku je důležitý pro získání pocitu pohody. Nedostatek spánku nás může zanechat unavenými a neochotnými pokoušet se venkovní aktivity. Když jsi v depresi je zvykem si jít lehnout brzy do postele a vstát v ten samý čas. Další věcí je se vyhnout šlofíku. i když je to občas příjemné přeruší to spánkový cyklus a vy se pak cítíte více unaveni.

A konečně člověk trpící depresí může změnit svůj postoj. Toto je nejvíce užitečné a nejvíce obtížná věc pro toho, kdo má depresi. Sepište si list věcí, které musíte udělat a dodržujte to každý den. Omezte svůj čas sezením a myšlením a přicházet více do deprese. Rovněž si sepiš seznam vašich cílů a vezmi zodpovědnost za jejich plnění. Vytvoř si pocit splněné práce, která zvyšuje pocit hodnot a sebeúctu. Cesta jak změnit postoj je zkusit něco nového, novou výzvu jít ven a bavit se. Vytvoř si čas pro své přátelé a znovu objev své koníčky stejně jako najdi nové věci, které tě budou dělat šťastným. Všechny tyto věci ti pomohou bojovat s depresí přírodní cestou bez léků a klasické terapie.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.