industry – průmysl
endless – nekonečný
replace – vyměnit
amenity – vymoženost
pile – hromada
heartless – bezcitný

  1. What do you think of a world full of service robots?
  2. What is the name of robot butler?

Check out this very interesting video about robots. You will see the most famous hotel in Japan which has rotob staff. Click here.

This is an article about the increasing use of robots in the hotel industry. We will look at the ways the use of these machines is revolutionizing the industry. We will also end this article with a few thoughts on just what this means for the consumer in years to come.

It seems that science fiction has finally become reality. At least in the hotel industry. Endless books and movies have put forth the idea that machines made to help humans will eventually be commonplace. This idea was first created by Czech playwright Karel Čapek. Although, Karel insist that his brother Josef Čapek invented the word. In his play R.U.R. (Rossum’s Universal Robots), Karel introduces the idea that these humanoid robots would perform many of the jobs that people found boring or hazardous. In many hotels around the world, this has become a reality.

Many different hotels around the world are beginning to experiment with this technology. But this idea is not a new one. This process began over thirty years ago when Formula 1 hotels replaced night staff with a more automated hole in the wall that allowed late guest to check in without speaking to a person.

But now it is thirty years on, and we expect much from our technological advances. However, in the Starwood Hotel and the Crown Plaza Silicon Valley an R2-D2 style robot butler has begun to make the rounds. The robot butler, named Dash, delivers snacks and other amenities. Dash is able to travel through the hotel on his own. Dash can even call the elevator using Wi-Fi. Once his chores are done, Dash can even return to his docking station and plug itself in to charge.

This type of technology has made it onboard cruise ships. On the Royal Caribbean ships Quantum of the Seas, most of the work has been automated. Of note is the robot bartender. This is little more than a two animatronic arms with a computer running the show. The robot will take your drink order and mix it to perfection. The real question is will he then sit and listen as you relate your life’s miseries as a good human barman would.

But just when you thought that you had heard it all, a hotel in Japan has taken this idea one step further. The hotel Henn-Na, in Nagasaki, has three robots at the reception desk. The robots of this hotel can check you in, haul your bags up to your room, and tell you the outside weather. Not bad for a pile of wires and a battery.

The real question is in the race to become completely automated, will the hotel industry become cold and heartless, lacking that friendly human touch. It is no surprise that the use of robots in the hotel industry will reduce cost in the long term. Imagine going on a long business trip and the hotel that the company puts you up in is devoid of humans, other than the guest. Would you like to stay for a while in a hotel that had no human staff to complain to? Or ask questions of?

Vypadá to, že se sci-fi stalo konečně realitou. Přinejmenším v hotelovém průmyslu. Nekonečné filmy a knihy navrhly myšlenku, že stroje vyrobené pro pomoc lidem budou časem samozřejmostí. Tato představa byla poprvé vytvořena českým dramatikem Karlem Čapkem. I když si Karel zakládá na tom, že slovo vytvořil jeho bratr Josef Čapek. V jeho hře R.U.R. (Rossumovi universální roboti), Karel představil myšlenku, že tito umělí roboti by vykonávali mnoho práce, která je pro lidi nudná nebo nebezpečná. V mnoha hotelech na světě, se to stalo skutečností.

Mnoho různých hotelů na celém světě začalo experimentovat s touto technologií. Ale tento nápad není jediný. Tento proces začal před třiceti lety, kdy hotely Formule 1, nahradili nočního recepční více automatickým otvorem ve zdi, který dovolí ubytovat pozdní návštěvníky bez toho, aby mluvil s osobou.

Nyní, po třiceti letech, chceme od technologie více. Nicméně v Starwood Hotel a Crown Plaza Silicon Valley R2-D2 robot komorník začal chodit z místa na místo. Robot komorník, jménem Dash, donášel občerstvení a další vybavení. Dash se mohl sám pohybovat po celém hotelu. Dash umí také přivolat výtah za použití Wi-Fi. Po té, co skončí s prací, se může Dash vrátit do dokovací stanice a připojit se k nabití.

Tento typ technologie vyzkoušeli na palubě výletní lodi. Na lodi Royal Caribbean Quantum of the Seas byla většina práce automatizována. Za zmínku stojí robot barman. Je to o trochu více než dvě animační ruce řízené počítačem a dělající show. Robot vezme objednávku tvého pití a připraví ho podle receptu. Otázkou zůstává, zdali s vámi bude sedět a poslouchat trápení vašich životů, jak by učinil lidský barman.

Ale pokud jste mysleli, že jste slyšeli všechno, hotel v Japonsku uchopil tento nápad a krok dále. Hotel Henn-Na, v Nagasaki, má tři roboty na recepci. Roboti tohoto hotelu vás mohou ubytovat, vzít vaše zavazadla do vašeho pokoje a říci jaké je venku počasí. To není špatné od hromady drátů a baterie.

Otázkou zůstává, zda-li se tento závod stane zcela automatický a hotelový průmysl se stane chladným a bezcitným, postrádající přátelství a lidský dotyk. Není překvapením, že použití robotů v hotelnictví sníží náklady v dlouhodobém horizontu. Představte si, že jedete na služební cestu a hotel, ve kterém vás společnost ubytovala, postrádá člověka, jiného nežli jsou hosté. Rád by jsi zůstal v hotelu, kterému chybí lidský personál, kterému byste si mohli stěžovat? Nebo se zeptat na otázky?

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.