fraud – podvod
forge – falšovat
impersonation – napodobňování
revenge – pomsta
slippery slope – kluzký svah

  1. Who is Frank Abagnale?
  2. What are his jobs?

1. Přečtěte si text rozhovoru
2. Klikněte na video
3. Vyplňte email
4. Označte, kdy jaké slovo v ukázce slyšíte
5. Řaďte věty podle pořadí, v jakém je slyšíte
6. Označte, zda je tvrzení pravdivé
7. Vybírejte správné odpovědi
8. Popište příběh

Vyzkoušejte nácvik porozumění na ukázce Franka Abagnale (Leonarda DiCapria) z filmu Catch Me If You Can, pod českým názvem známé jako Chyť mě, když to dokážeš. Přečtete si text hovoru a klikněte na video. Přejde na stránku CinemaLingua, kde v několika krocích budete zdokonalovat svou schopnost rozumět anglickým filmům v originálním znění a bez titulků. Snadno, zábavně, zdarma. Zkuste to.

Catch me if you can

The Hollywood film Catch Me If You Can (which was nominated for 2 Oscars) is based on the true story of Frank Abagnale Jr. who successfully forged millions of dollars worth of cheques as a Pan Am pilot, doctor, and legal prosecutor – and all before his 19th birthday.

In one of the film’s key scenes, Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio) discovers his talent for impersonation for the first time. On his first day at his new school he encounters rude behaviour from his schoolmate Brad. He decides to take his revenge – upon entering the classroom he pretends to be a substitute teacher. He pulls Brad out of his desk and makes him read in his terrible French in front of the class. When an old teacher enters the classroom saying that she’s come to sub (substitute) for Roberta (the absent teacher), Frank doesn’t flinch and succeeds in convincing her that he always subs for Roberta.

Frank’s family is in a bad financial situation. But his newly discovered talent for impersonation leads Frank down a slippery slope.

Hollywoodský film Chyť mě když to dokážeš (který byl 2 krát nominovaný na Oskara) je založen na skutečném příbehu Franka Abagnale mladšího, který úspěšně falšoval miliony dolarů jako pilot, doktor a profesor – to vše před tím, než dosáhl 19 let.

Jedna z klíčových scén, kdy Frank Abagnale mladší (Leonardo DiCaprio) poprvé objevil svůj talent. Jeho první den v nové škole nachází hrubé chování od svého spolužáka Brada. Rozhodl se pomstít – při vstupu do učebny, kdy předstírá, že je suplujícím učitelem. Vyvolává Brada a nutí ho číst jeho příšernou francouzštinou před celou třídou. Když stará učitelka vchází do třídy a říká, že přichází aby suplovala hodinu za pana Roberta (chybějící učitel). Frank se nezalekne a dále předstírá a podaří se mu přesvědčit, že vždy supluje za pana Roberta.

Frankova rodina je ve špatné finanční situaci. Jeho nově objevený talent pro předstírání vede Franka dolů po šikmé ploše.

1 Komentář

  1. Yes, it is very nice movie, I like this story. I would like meet Frank Abagnale, he is very interesting person, negative sympatic. I study English and this article pleased me. And DiCaprio excelled in the role. Thanks, very much.

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.