range – rozmezí, škála
steel – ocel
brush up – oprašit
knowledge – znalost(i)
likewise – podobně, rovněž
rugged – skalnatý, drsný

  1. Where is Alabama?
  2. What is special there?

We have a video of Mardi Gras Parade in Alabama.

This article is about the many things to see and do in the southern state of Alabama. Included are the many attractions that makeup Alabama’s long history. Likewise we will look at the various topography around the state.

Alabama is a state in the United States of America. It is located in what is known as the Deep South. Alabama is bordered by the states; Florida, Georgia, Mississippi, and Tennessee. Located at the southern end of the Appalachian Mountain range the northern most part of the state is very rugged. Whereas, the south, along the Gulf of Mexico is very flat. The white sand beaches of Mobile are amazing. Most of the center of the state is called the “Black Belt”. Not because of the level of Karate that they know but for the black soil that is found in this area. Cotton was grown throughout this area in the Antebellum South before the Civil War.

In the city of Birmingham the heavy industry of steel production thrived. It was perfectly situated in a geographic area that had all the elements to produce steel. However, with the price of steel produced in China undercutting domestic prices, steel is no longer produced in Birmingham.

Montgomery is the second largest city in Alabama. Montgomery is also the capitol of Alabama. But Montgomery is most famous for being the center of the Civil Rights Movement. Reverend Martin Luther King, Junior was pastor of the Dexter Avenue Baptist Church from 1954-1960. This was the location where the Montgomery bus boycott was organized in December 1955.

Mobile was founded by French explorers and settlers in 1702. The first Mardi Gras was held in 1703, a full 15 years before it was held in New Orleans. The Mardi Gras celebration here continues to be one of the largest in the country. The event last for 19 days in January. Mobile sits on the Gulf Coast and has some of the country’s most beautiful beaches. Nearby is Fort Morgan, which has protected Mobile Bay for hundreds of years and.

In the far north of the state you will find the city of Muscle Shoals. Here the music is king. The city is home to FAME Studios, and Muscle Shoals Sound Studio. In this city many famous artist recorded music, including the Rolling Stones, Wilson Pickett, and Aretha Franklin. If you have never heard of any of these artist then perhaps you should visit the Alabama Music Hall of Fame and brush up on your knowledge of music history. Likewise you could visit the Hellen Keller museum, found in her childhood home.

Tento článek je o mnoha věcech, které můžete vidět a dělat v jižním státě Alabama. Článek zahrnuje mnoho atrakcí, které líčí historii Alabamy. Stejně tak se podíváme na topografii kolem státu.

Alabama je stát ve Spojených státech amerických. Nachází se v části, která je známá jako Hluboký Jih. Okolními státy Alabamy jsou: Florida, Georgia, Mississippi a Tennessee. Nachází se na jižním konci Appalachianských hor, na rozmezí severu je mnoho skalnatých částí. Na rozdíl od jihu Mexického zálivu je velmi plochá. Bílé písečné pláže v Mobile jsou úžasné. Většina z centra státu se nazývá „Černý Zvon“. Ne proto, že vědí úroveň karate ale proto, že černou půdu, která se v této části nachází. Před občanskou válkou se v oblasti Antebellum pěstovala bavlna.

Ve městě Birmingham vzkvétal těžký průmysl pro výrobu oceli. Nacházel se v dokonalé zeměpisné poloze, která měla všechny prvky pro výrobu oceli. Nicméně s nižší cenou oceli v Číně se ocel v Birmanhamu již nevyrábí.

Montgomery je druhým největším městem Alabamy. Montgomery je také hlavním městem Alabamy. Montgomery je nejvíce známá hnutím za občanská práva. Reverend Martin Luther King mladší byl pástrorem v Dexter Avenue v Baptistickém kostele od r. 1954-1960. Jednalo se o místo, kde byl bojkot v Montgomery, který byl organizovaný v prosinci 1955.

Mobile bylo nalezeno francouzskými průzkumníky a osadníky roku 1702. První, Mardi Gras, byl roku 1703 na celých 15 let předtím, než se konalo v New Orleans. Mardi Gras zde pokračuje v oslavách jako jeden z největších v této zemi. Poslední se konal po 19 dní v lednu. Mobile se nachází v Gulf Coast a nachází se zde nejkrásnější pláže této země. V blízkosti je Fort Morgan, které chránilo Mobile Bay po stovky let.

Daleko na východ tohoto státu najdete město Muscle Shoals. Je to král hudby. Město je domovem FAME studia a Muscle Shoals Sound Studio. V tomto městě je mnoho známých umělců reprodukované hudby zahrnující Rolling Stones, Wilson Pickett a Aretha Franklin. Pokud jste nikdy neslyšeli o těchto umělcích, možná byste měli navštívit Halu hudby v Alabamě a měli byste oprášit své znalosti z historie hudby. Rovněž byste měli navštívit Hellen Keller muzeum, které naleznete v jejím dětském domě.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.