handsome – pohledný
in front – před
decide – rozhodnout se
relationship – vztah

  1. Who is the main character?
  2. What kind of relationship they are going to have?

1. Přečtěte si text rozhovoru
2. Klikněte na video
3. Vyplňte email
4. Označte, kdy jaké slovo v ukázce slyšíte
5. Řaďte věty podle pořadí, v jakém je slyšíte
6. Označte, zda je tvrzení pravdivé
7. Vybírejte správné odpovědi
8. Popište příběh

Vyzkoušejte nácvik porozumění na ukázce rozhovoru Anastasie s Christianem z filmu Fifty Shades of Grey. Přečtete si text hovoru a klikněte na video. Přejde na stránku CinemaLingua, kde v několika krocích budete zdokonalovat svou schopnost rozumět anglickým filmům v originálním znění a bez titulků. Snadno, zábavně, zdarma. Zkuste to.

fifty shades

A girl. A man. A handsome man. Someone the girl really likes. One day, out of the blue, he’s standing in front of her in the hardware store she works in. He asks for stuff. Cable ties, masking tape, rope… She’s nice to him, perhaps wondering: “What does he need it for? He doesn´t look like a D.I.Y. man. I thought he was awfully rich.” She asks him: “Are you redecorating?” “No”, he replies. He comments on her haircut. “It’s impressive”, he says. “Is he flirting with me?” she thinks. Then she decides to tell a joke. “Rope, tape, cable ties, you’re like a complete serial killer.” “Not today”, he replies, making it not sound like a joke at all…

Fifty Shades of Grey is an erotic romantic drama based on the novel of the same name by E. L. James (film: 2015, novel: 2011). The main character, Anastasia Steele, is a college graduate who begins a sadomasochistic relationship with young business magnate Christian Grey.

Žena. Muž. Pohledný muž. Někdo, kdo se ženě opravdu líbí. Jednoho dne, z ničeho nic stál před ní v obchodě s železářstvím, kde pracuje. Ptá se jí na věci. Kabelové svazky, lepící páska, lano… Ona je na něho milá, možná zvědavá: „Na co to potřebuje? Nevypadá jako domácí kutil. Myslela jsem, že je příšerně bohatý. Zeptala se ho: „Malujete?“ „Ne“, odpověděl. Okomentoval její účes. „To je úžasné“, řekl. „Flirtuje se mnou?“ zamyslela se. Potom se rozhodne říct vtip. „Lano, páska, svazek lan jste úplně jako sériový vrah. „Ne, dnes ne“, odpověděl tak, že to neznělo jako vtip…

Padesát odstínů šedi je erotické drama založené na románu stejného názvu od E. L. James (film: 2015, kniha 2011). Hlavní postava, Anastasia Steele, je absolventka vysoké školy, která začíná sadomasochystický vztah s mladým businessovým magnátem Christianem Greyem.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.