Dvěma základními časy, jak vyjádřit budoucnost, jsou le futur proche neboli blízká budoucnost a le futur simple neboli budoucí čas prostý. Le futur proche, kterému bude tento článek zasvěcen, se používá, když chceme sdělit, že se má něco přihodit v krátkém časovém horizontu, že máme něco v plánu a je to prakticky nevyhnutelné.

1Tvoření slovesných tvarů

Tvary v tomto čase se skládají z vyčasovaného tvaru slovesa aller (je vais, tu vas, il / elle / on va, nous allons, vous allez, ils vont) a infinitivu významového slovesa, které vyjadřuje, k čemu by v budoucnosti mělo dojít.

Sloveso: chargerČeský překlad: naložit
je vais charger já se chystám naložit
tu vas charger ty se chystáš naložit
il / elle / on va charger on / ona / se chystá naložit
nous allons charger my se chystáme naložit
vous allez charger vy se chystáte naložit
ils / elles vont charger oni / ony se chystají naložit

Sloveso: allerČeský překlad: jít
je vais aller já se chystám jít
tu vas aller ty se chystáš
il / elle / on va charger on / ona / se chystá naložit
nous allons charger my se chystáme naložit
vous allez charger vy se chystáte naložit
ils / elles vont charger oni / ony se chystají naložit

2Příklady vět

Ma sœur est enceinte. Dans trois mois elle va avoir un bébé. Moje sestra je těhotná. Za tři měsíce bude mít miminko.Je ne suis pas contente avec la banque où j’ai mon compte bancaire. Je vais trouver un autre. Nejsem spokojený s bankou, ve které mám svůj bankovní účet. Chystám se najít nějakou jinou.Nous allons acheter un appartement dans le centre-ville. Nous sommes fatigués de rattraper chaque jour.
Chystáme se koupit byt v centru města. Jsme unavení v každodenního dojíždění. Christine est surexcitée parce qu’elle va étudier à l’étranger l’année prochaine. Christine je nadšená, protože příští rok bude studovat v cizině.Je vais présenter mes excuses à mon ami aussi tôt que possible. Notre dispute a été ma faute. Chystám se omluvit svému kamarádovi co nejdříve to bude možné. Naše hádka byla moje chyba.

3Použití přítomného času (LE PRÉSENT SIMPLE) pro vyjádření budoucnosti

Blízkou budoucnost můžeme vyjádřit i použitím přítomného času prostého. K použití přítomného času se můžeme přiklonit, pokud je ve větě nebo textu vyjádřen přesný čas, kdy se něco bude odehrávat. Samozřejmě by nemělo trvat dlouho, než k události dojde. Tam, kde pro vyjádření budoucnosti používáme přítomný čas, můžeme vždy použít i le futur proche. Neplatí to ale naopak.

Je quitte Londres vendredi prochaine. – Je vais quitter Londres vendredi prochain.
Pro vyjádření věty Příští pátek odjíždím z Londýna. můžeme použít oba způsoby, jelikož se v ní udává přesné datum odjezdu.

Je participe au championnat national.Je vais participer au championnat national.
Pro vyjádření věty Zúčastním se mistrovství republiky. můžeme použít jedině le futur proche, není zde totiž vyjádřeno, kdy se mistrovství bude konat (mohlo by to tedy být mistrovství např. až za několik vět).

Předchozí článekRozkazovací způsob
Další článekBudoucí čas prostý
Věra Tauchmanová
Anglický a francouzský jazyk vystudovala na pedagogické fakultě, zároveň studuje i mediální studia. Je ráda, že v SoGood Languages může propojit obě svá zaměření. Již několik let se věnuje individuální i skupinové výuce anglického a francouzského jazyka u různých věkových kategorií. Cizí jazyky a poznávání cizích kultury se staly její celoživotní zálibou.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.