Francouzská slovesa dělíme do třech slovesných tříd. To, do jaké třídy náleží, poznáme podle koncovky jejich infinitivu. Časování sloves první třídy (končící v infinitivu na -er) a druhé třídy (končící v infinitivu na -ir) je pravidelné. Každá z těchto dvou tříd se vyznačuje typickými koncovkami u jednotlivých osob – tyto koncovky poté připojujeme ke kořenu slovesa (tedy infinitivu bez koncovky) u všech sloves patřící do dané třídy. Poněkud složitější je to se slovesy, které řadíme do třetí třídy. Tato slovesa jsou totiž nepravidelná a jejich časování se u různých sloves liší. V tomto článku si představíme, jak se slovesa časují a uvedeme si příklady na konkrétních slovesech.

1Slovesa první třídy

 • v infinitivu mají koncovku -er
 • při časování přidáváme ke kořenu slovesa (infinitiv bez -er) koncovky typické pro dané osoby

Koncovky pro slovesa první třídy jsou následující:
1. osoba čísla jednotného (je): -e
2. osoba čísla jednotného (tu): -es
3. osoba čísla jednotného (il / elle / on): -e

1. osoba čísla množného (nous): -ons
2. osoba čísla množného (vous): -ez
3. osoba čísal množného (ils / elles): -ent

travaillerpracovat
je travaille já pracuji
tu travailles ty pracuješ
il / elle / on travaille on / ona / ono pracuje
nous travaillons my pracujeme
vous travaillez vy pracujete
ils / elles travaillent oni / ony pracují

*e.x.: Je travaille dans une usine à Prague. = Pracuji v jedné továrně v Praze.

 

**VÝJIMKY**

 • slovesa končící na -ger

V 1. osobě množného čísla přidáváme kvůli výslovnosti e – pokud by za -ng- následovalo -o-, četli bychom -ng- jako /ň/.

mangerjíst
je mange já jím
tu manges ty jíš
il / elle / on mange on / ona / ono jí
nous mangeons my jíme
vous mangez vy jíte
ils / elles mangent oni / ony jí

e.x.: Je mange de la salade, mais mes frères mangent de la viande. = Já jím salát, ale moji bratři jedí maso.

 

 • slovesa končící na -yer

V osobách jednotného čísla a 3. osobě čísla množného změkčujeme kvůli výslovnosti y na i tvary.

employer zaměstnat
j’emploie já zaměstnávám
tu emploies ty zaměstnáváš
il / elle / on emploie on / ona / ono zaměstnává
nous employons my zaměstnáváme
vous employez vy zaměstnáváte
ils / elles emploient oni / ony zaměstnávají

e.x.: Nous employons trente enseignants dans notre école. = Na naší škole zaměstnáváe třicet učitelů.

 

 • slovesa končící na -eter nebo -eler

V osobách jednotného čísla a 3. osobě čísla množného zdvojujeme poslední souhlásku.

jetervrhat
je jette já vrhám
tu jettes ty vrháš
il / elle / on jetteon / ona / ono vrhá
nous jetons my vrháme
vous jetez vy vrháte
ils / elles jettent oni vrhají

e.x.: Notre disputes jettent l’ombre sur notre séjour. = Naše hádky vrhají na náš pobyt stín.

2Slovesa druhé třídy

 • v infinitivu mají koncovku -ir
 • při časování přidáváme ke kořenu slovesa (infinitiv bez –ir) koncovky

Koncovky pro slovesa první třídy jsou následující:
1. osoba čísla jednotného (je): -is
2. osoba čísla jednotného (tu): -is
3. osoba čísla jednotného (il / elle / on): -it

1. osoba čísla množného (nous): -issons
2. osoba čísla množného (vous): -issez
3. osoba čísal množného (ils / elles): -issent

finirkončit
je finis já končím
tu finis ty končíš
il / elle / on finit on / ona / ono končí
nous finissonsmy končíme
vous finissez vy končíte
ils / elles finissentoni / ony končí

e.x.: Vous finissez votre travail à trois heures chaque jour. = Vy končíte vaši práci každý den ve tři hodiny.

3Slovesa třetí třídy

   • slovesa nepravidelná, mající své specifické skloňování
   • slovesa pomocná

Tato slovesa mají svůj význam sami o sobě, ale také je používáme jako pomocná slovesa k vytvoření minulého času (être a avoir) a budoucího času (aller) – proto je nazýváme pomocná.

être být
je suis já jsem
tu es ty jsi
il / elle / on est on / ona / ono je
nous sommes my jsme
vous êtes vy jste
ils / elles ont oni / ony jsou

e.x.: Je suis très content avec leurs résultats. = Jsem velmi spokojený s jejich výsledky. (zde má sloveso být vlastní význam)
e.x.: Je suis allé à la gare très tard. = Na nádraží jsem přijel velmi pozdě. (zde je sloveso být pomocným slovesem u minulého času)

avoir mít
j’ai já mám
tu as ty máš
il / elle / on a on / ona / ono má
nous avons my máme
vous avez vy máte
ils / elles ont oni / ony mají

e.x.: Vous avez beaucoup des amis. = Vy máte hodně přátel. (zde má sloveso mít vlastní význam)
e.x.: Ils ont gagné des argents. = Oni vyhráli peníze. (zde je sloveso mít pomocným slovesem u minulého času)

allerjít
je vais já jdu
tu vas ty jdeš
il / elle / on vaon / ona / ono jde
nous allons my jdeme
vous allezvy jdete
ils / elles vont oni / ony jdou

e.x.: Nous allons au ciné à pied. = Do kina jdeme pěšky. (zde má sloveso jít vlastní význam)
e.x.: Nous allons vendre notre voiture. = Chystáme se prodat naše vozidlo. (zde je slový jít pomocným slovesem u minulého času)

 • slovesa končící na -re
 • nepravidelné skloňování

fairedělat
je fais já dělám
tu fais ty děláš
il / elle / on fait on / ona / ono dělá
nous faisons my děláme
vous faites vy děláte
ils / elles font oni / ony dělají

e.x.: Elle fait du théâtre. = Ona hraje divadlo.
prendrevzít, brát
je prends já beru
tu prends ty bereš
il / elle / on prendon / ona / ono bere
nous prenons my bereme
vous prenez vy berete
ils / elles prennent oni / ony berou

e.x.: Elles prennent cettes robe. = Oni si berou tyto šaty.
connaître znát
je connaisjá znám
tu connais ty znáš
il / elle / on connaît on / ona / ono zná
nous connaissons my známe
vous connaissez vy znáte
ils connaissent oni / ony znají

e.x.: Je connais cette chanson de Zaz. = Já znám tuto píseň od Zaz.

 • slovesa končící na -oir
 • nepravidelné skloňování v jednotném čísle, v množném čísle mají koncovky stejný tvar jako slovesa 1. třídy

pouvoirmoci
je peux já mohu
tu peux ty můžeš
il / elle / on peuton / ona / ono může
nous pouvons my můžeme
vous pouvez vy můžete
ils / elles peuvent oni / ony mohou

e.x.: Vous pouvez partir maintenant. = Nyní můžete odejít.
voirvidět
je vois já vidím
tu vois ty vidíš
il / elle / on voit on / ona / ono vidí
nous voyons my vidíme
vous voyez vy vidíte
ils / elles voient oni / ony vidí

e.x.: Je ne vois par clair. = Nevidím jasně.

 • některá slovesa končící na -ir
 • nepravidelné skloňování, slovesa nepatří do druhé třídy
  v množném čísle mají koncovky stejný tvar jako u sloves 1. třídy

offrirnabídnout
j’offre já nabízím
tu offres ty nabízíš
il / elle / on offre on / ona / ono nabízí
nous offrons my nabízíme
vous offrez vy nabízíte
ils / elles offrent oni / ony nabízí

e.x.: Je vous offre ce livre. = Nabízím vám tuto knihu.
mourirumřít
je meurs já umírám
tu meurs ty umíráš
il / elle / on meurt on / ona / ono umírá
nous mourons my umíráme
vous mourez vy umíráte
ils / elles meurent oni / ony umírají

e.x.: Son grand-père meurt. = Jeho dědeček umírá.

Zapojte se do diskuze a povězte nám, jak se Vám gramatický výklad líbil a zda je pro Vás užitečný?

Předchozí článekPřídavná jména ve francouzštině
Další článekZvratná slovesa
Věra Tauchmanová
Anglický a francouzský jazyk vystudovala na pedagogické fakultě, zároveň studuje i mediální studia. Je ráda, že v SoGood Languages může propojit obě svá zaměření. Již několik let se věnuje individuální i skupinové výuce anglického a francouzského jazyka u různých věkových kategorií. Cizí jazyky a poznávání cizích kultury se staly její celoživotní zálibou.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.