Le futur simple – budoucí čas prostý je vedle le futur proche druhým nejčastějším způsobem pro vyjádření budoucnosti ve francouzštině. Budoucí čas prostý se používá, když mluvíme o událostech, které nastanou v delším časovém horizontu. Navíc není jisté, jestli tyto události nastanou. Používáme je i pro okamžitá rozhodnutí o tom, co v budoucnosti budeme dělat. Budoucí čas prostý používáme také v případě, že někomu říkáme, co by měl udělat – zde má budoucí čas vlastně funkci rozkazovacího způsobu.

1Tvoření slovesných tvarů

Slovesa v budoucím čase prostém mají následující koncovky:
je: -ai
tu: -as
il / elle / on: -a
nous: -ons
vous: -ez
ils / elles: -ont

→ koncovky u jednotného čísla a 3. osoby čísla množného odpovídají tvarů slovesa
avoir (mít) v přítomném čase

Tyto koncovky poté připojujeme ke kořenům slov pro budoucí čas prostý, kdy jsou pro každou slovesnou třídu typické kořeny, existují samozřejmě i slovesa nepravidelná.

2SLOVESA I. TŘÍDY

Kořeny u sloves I. třídy jsou infinitivy sloves (např. emprunter – půjčit, regarder – dívat se, visiter – navštívit).

visiternavštívit
je visiterai já navštívím
tu visiterasty navštívíš
il / elle / on visitera on / ona / se navštíví
nous visiterons my navštívíme
vous visiterez vy navštívíte
ils / elles visiteront oni / ony navštíví

3SLOVESA II. TŘÍDY

Také u sloves II. třídy jsou kořeny pro le futur simple infinitivy sloves (např. nourrir – nakrmit, trahir – zradit, courir – běhat).

courir běhat
je couriraijá poběžím
tu couriras ty poběžíš
il / elle / on courira on / ona / se poběží
nous courirons my poběžíme
vous courirezvy poběžíte
ils / elles couriront oni / ony poběží

4SLOVESA III. TŘÍDY KONČÍCÍ NA -RE

Kořenem jsou infinitivy sloves bez -e (např. prendre – vzít, combattre – bojovat, mettre – položit).

mettrepoložit
je mettrai já položím
tu mettrasty položíš
il / elle / on mettra on / ona / ono se položí
nous mettronsmy položíme
vous mettrez vy položíte
ils / elles mettront oni / ony položí

5SLOVESA III. TŘÍDY KONČÍCÍ NA -IR / -OIR

Stejně jako u sloves II. třídy jsou kořeny infinitivy sloves (např. ouvrir – otevřít, cueillir – natrhat, mourir – zemřít).

cueillirnatrhat
je cueille já natrhám
tu cueilles ty natrháš
il / elle / on cueiileon / ona / se natrhá
nous cueillons my natrháme
vous cueillez vy natrháte
ils / elles cueillent oni / ony natrhají

6Nepravidelná slovesa

Ve francouzštině jsou také slovesa, u nichž nemůžeme infinitiv pro budoucí slovesa určit podle jejich slovesné třídy.

Nepravidelná slovesaSprávný tvar
être (být) ser-
avoir (mít) aur-
faire (dělat) fer-
aller (jít)ir-
venir (přijít) viendr-
savoir (umět) saur-
voir (vidět) verr-
devoir (muset) devr-
vouloir (chtít) voudr-
pouvoir (moci) pourr-
valoir (stát – o ceně) vaudr-
tenir (držet) tiendr-
envoyer (poslat) enverr-
falloir (je potřeba) faudr- (u toho slovesa existuje pouze tvar il faudra – bude potřeba)

7Příklady vět

Quand j’ai 36 ans je habiterai dans une maison avec mon ami et nous aurons trois enfants. Až mi bude třicet, budu bydlet v domě s mým mužem a budeme mít tři děti. (není jisté, jestli to tak opravdu bude)
A: Nous allons aller au bal demain. B: Super ! Je porterai ma robe rouge. A: Půjdeme na ples. (plán – proto futur proche) B: Skvělé! Vezmu si své červené šaty. (okamžité rozhodnutí)
Vous prendrez le train à 6 h 45. Jeďte vlakem v 6:45. (funkce rozkazu)A: Tu penses que ce film sera populaire? B: On verra. A: Myslíš, že tento film bude úspěšný? B: Uvidíme. (není jisté, jestli to tak opravdu bude)
Je viendra avec toi si tu veux. Půjdu s tebou, jestli chceš. (okamžité rozhodnutí)


Poznámka pro angličtináře: Princip používání le futur proche a le futur simple je stejný jako v angličtině going to a will.

Předchozí článekBlízká budoucnost
Další článekMinulý čas složený
Věra Tauchmanová
Anglický a francouzský jazyk vystudovala na pedagogické fakultě, zároveň studuje i mediální studia. Je ráda, že v SoGood Languages může propojit obě svá zaměření. Již několik let se věnuje individuální i skupinové výuce anglického a francouzského jazyka u různých věkových kategorií. Cizí jazyky a poznávání cizích kultury se staly její celoživotní zálibou.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.