Přídavná jména (les adjectifs qualificatifs) charakterizují podstatná jména, tudíž je umisťuje hned vedle nich – buď před ně nebo za ně. Měli bychom je používat co nejvíce, jelikož obohacují ústní nebo písemný projev. Ve francouzštině závisí tvar přídavných jmen na rodu a čísle podstatného jména. Tento výkladový článek nejprve ukáže přehled tvarů přídavných jmen v závislosti na čísle na rodě podstatných jmen a poté pravidla jejich umístění.

1Přídavná jména rodu ženského

Přídavná jména rodu ženského tvoříme od mužského rodu.

  • přidání -e

Jedná se o nejčastější způsob.

poli – polie (slušný – slušná)
Mon fils est très poli.Můj syn je velmi slušný.
Cette dame n’est pas polie.Tato dáma není moc slušná.

français – française (francouzský – francouzská)
C’est un chanteur français.Toto je francouzský zpěvák.
J’adore la langue française.Zbožňuji francouzský jazyk.

joli – jolie (krásný – krásná)
Cet acteur est joli.Tento herec je krásný.
Cette robe est vraiment jolie.Tyto šaty jsou opravdu krásné.

  • změna -au na -elle

nouveau – nouvelle (nový – nová)
Je voudrais présenter mon nouveau mari.Chtěla bych představit mého nového manžela.
Cette dame, c’est ma nouvelle collègue.Tato dáma je moje nová kolegyně.

beau – belle (krásný – krásná)
Ce modèle de voiture est beau.Tento model auta je krásný.
Leur camarade de classe est belle.Jejich spolužačka je krásná.

  • změna -eux na -elle

vieux – vielle (starý – stará)
Ce vieux professeur est très intelligent.Tento starý profesor je velmi inteligentní.
Ma voisine est une vielle dame.Moje sousedka je stará dáma.

  • přidání -he

U přídavných jmen končící na c.

blanc – blanche (bílý – bílá)
J’ai choisi un vélo blanc.Vybral jsem si bílé kolo.
J’aime les hivers et la neige blanche.Mám rád zimy a bílý sníh.

  • neměnná přídavná jména

Existují i přídavná jména, která mají stejný tvar pro mužský i pro ženský rod. Například:

tchèque – tchèque
(český – česká)
Miloš Zeman est le président tchèque.Miloš Zeman je český prezident.
Je suis de la République tchèque.Jsem z České republiky.

jeune – jeune (mladý – mladá)
Son neveu est jeune.Její synovec je mladý.
Elle n’est pas jeune, mais elle est pleine d’énergie.Ona není mladá, ale je plná energie.

  • další způsoby tvoření

přidání -ue: long – longue (dlouhý – dlouhá)
přidání -que: grec – grecque (řecký – řecká)
změna -f na -ve: actif – active (aktivní – aktivní)

2Množné číslo přídavných jmen

Ke tvaru jednotného čísla mužského nebo ženského rodu přidáme koncovku -s nebo -x.

přidání -s
polis – polies (slušní – slušné)
Mes filles sont très polis. Moji synové jsou velmi slušní.
Cettes dames ne sont pas polies.Tyto dámy nejsou slušné.

blancs – blanches (bílí – bílé)
J’ai choisi des vélos blancs.Vybral jsem si bílá kola.
Elle porte des chaussures blanches.Ona má na sobě bílé boty.

přidání -x
-x přidáváme u přídavných jmen mužského rodu, které v jednotném čísle končí na -au

beaux – belles (krásní – krásné)
Ces modèles de voitures sont beaux. Tyto modely aut jsou krásné.
Leur camarades de classe sont belles.Jejich spolužačky jsou krásné.

3Podstatná jména začínající na H a přídavná jména

Podstatná jména rodu mužského začínající na h, jež nevyslovujeme, k sobě váží speciální tvary přídavných jmen, pokud mužský rod přídavného jména končí na samohlásku nebo na x.

nouveau (nový)
tvar nouvel
nouvel homme – nový muž
nouvel hôtel – nový hotel

beau (krásný)

tvar bel
bel homme – krásný muž
bel hôtel – krásný hotel

vieux (starý)
tvar vieil
vieil homme – starý muž
vieil hôtel – starý hotel

4Umístění přídavných jmen

  • před podstatnými jmény

krátká přídavná jména (1 – 2 slabiky)
un petit pays malá země
une mauvaise visibilitéšpatná viditelnost
une grande tour vysoká věž

  • za podstatnými jmény

dlouhá přídavná jména (3 a více slabik)
un temps splendidekrásné počasí
un été magnifiqueúžasné léto

  • národnosti

un fromage françaisfrancouzský sýr
une bière tchèquečeské pivo

Předchozí článekPřivlastňování
Další článekSlovesné třídy
Věra Tauchmanová
Anglický a francouzský jazyk vystudovala na pedagogické fakultě, zároveň studuje i mediální studia. Je ráda, že v SoGood Languages může propojit obě svá zaměření. Již několik let se věnuje individuální i skupinové výuce anglického a francouzského jazyka u různých věkových kategorií. Cizí jazyky a poznávání cizích kultury se staly její celoživotní zálibou.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.