Úplně na začátek je důležité zdůraznit, že francouzština označuje číslovky stojící samostatně jako čísla (les numéros), zatímco číslovky pojící se podstatnými jmény nebo slovesy jako jména přídavná jména (les adjectifs numéraux).

un = jedna, deux = dva, trois = tři, quatre = čtyři, cinq = pět jsou čísla
ve výrazech un chat, deux chats, trois chats, quatre chats, cinq chats jsou to přídavná jména

Číslovky jako přídavná jména stojí vždy před jmény podstatnými a určují buď počet přídavných jmen nebo jejich pořadí. Jediné osobní číslovky, jejichž tvar závisí na rodu podstatného jména, jsou jedna (un, une). U řadových číslovek závisí na rodu a čísle podstatného jména číslovky první (premier, première, premiers, premières), druhý (second, seconde, seconds, secondes) a poslední . Ostatní řadové číslovky závisí na čísle podstatného jména.

1Základní číslovky

  • Číslovka jedna

Pojí se s podstatnými jmény v jednotném čísle.
S podstatnými jmény v mužském rodě má tvar un:
un homme – jeden muž,
un magasin – jeden obchod,
un acteur – jeden herec.

S podstatnými jmény v ženském rodě má tvar une:
une chanson – jedna píseň,
une table – jeden stůl,
une fille – jedna dcera.

  • Ostatní základní číslovky

Pojí se s podstatnými jmény v množném čísle.
Mají stejný tvar u podstatných jmen v mužském i ženském rodě:
cent hommes – sto mužů, cent chanson – sto písní,
mille magasins – tisíc obchodů, mille table – tisíc stolů,
quatre-vingts acteurs – osmdesát herců, quatre-vingts filles – osmdesát dcer.

2Pravopis základních číslovek

U číslovek, které vyjadřují sta, tisíce (popř. i dvacítky) je nutné dávat si pozor na pravopis.

Pokud nejsou následovány žádným dalším číslem, končí na -s:
trois cents – 200,
quatre-vingts – 80 (čtyři dvacítky),
sept milles – 7 000.

Pokud jsou následovány dalším číslem, na -s nekončí:
trois cent onze – 311,
quatre-vingt-huit – 88,
neuf mille six cents – 9 600.

3Řadové číslovky

  • Řadová číslovka první (premier)

s podstatnými jmény v mužském rodě v jednotném čísle má tvar premier
premier fils – první syn

s podstatnými jmény v ženském rodě v jednotném čísle má tvar première
première dame – první dáma

s podstatnými jmény v mužském rodě v množném čísle má tvar premiers
premiers livres – první knihy

s podstatnými jmény v ženském rodě v množném čísle má tvar premières
premières édition – první vydání

  • Řadová číslovka druhý (second)

Používáme ji, pokud je něco druhé v pořadí, když máme pouze dva předměty.

s podstatnými jmény v mužském rodě v jednotném čísle má tvar second
second choix – druhá možnost

s podstatnými jmény v ženském rodě v jednotném čísle má tvar seconde
seconde guerre mondiale – druhá světová válka

s podstatnými jmény v mužském rodě v množném čísle má tvar seconds
seconds engins – druhé přístroje

s podstatnými jmény v ženském rodě v množném čísle má tvar secondes
secondes conférences – druhé přednášky

  • Řadová číslovka poslední (dernier)

s podstatnými jmény v mužském rodě v jednotném čísle má tvar dernier
dernier jouer – poslední hráč

s podstatnými jmény v ženském rodě v jednotném čísle má tvar dernière
dernière danseuse – poslední tanečnice

s podstatnými jmény v mužském rodě v množném čísle má tvar derniers
derniers arrivants – poslední příchozí

s podstatnými jmény v ženském rodě v množném čísle má tvar dernières
dernières compétitions – poslední soutěže

  • Ostatní řadové číslovky

Tvoří se tak, že za základní číslovku přidáme koncovku -ième, když je podstatné jméno v jednotném čísle, a -ièmes, když je podstatné jméno v množném čísle. Podívejte se na následující příklady.

deuxième = deux + ième – druhý
deuxième mois – druhý měsíc

deuxièmes = deux + ièmes – druzí
deuxièmes plans – poslední plány

vingtième = dix + ième – dvacátý
vingtième enfant – dvacáté dítě

vingtièmes = vingt + ièmes – dvacátí
vingtièmes voyageurs – dvacátí cestovatelé

trente-troisième = trente-trois + ième – třicátý třetí
trente-troisième skieur – třicátý třetí lyžař

trente-troisièmes = trente-trois + ièmes – třícátí třetí
trente-troisièmes chanteuses = třicáté třetí zpěvačky

Řadové číslovky se nemusí vyskytovat pouze před podstatným jménem, ale také za slovesem být, když chceme říci, kolikátý někdo je nebo kolikátý byl.

Dans les Maths, elle est première dans sa classe. = V matematice je ve třídě první.
Aux Jeux Olympiques, il a été troisième. = Na olympijských hrách byl třetí.

Líbí se Vám článek? Máte v číslovkách jasno? Napište nám do diskuze.

Předchozí článekPřídavná jména ve španělštině
Další článekRozkazovací způsob
Věra Tauchmanová
Anglický a francouzský jazyk vystudovala na pedagogické fakultě, zároveň studuje i mediální studia. Je ráda, že v SoGood Languages může propojit obě svá zaměření. Již několik let se věnuje individuální i skupinové výuce anglického a francouzského jazyka u různých věkových kategorií. Cizí jazyky a poznávání cizích kultury se staly její celoživotní zálibou.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.