Ať už jste personalistou či uchazečem o nové zaměstnání, pracovní pohovor musíte zvládnout bez větších chyb či zaváhání. Není to jen správně napsané CV, na čem výsledek pohovoru závisí. Podívejme se nyní společně na několik frází, se kterými se u pracovního pohovoru ve španělštině můžete setkat.

1Na úvod

Po přivítání se personalisty/ky s kandidátem mohou hned na úvod pohovoru zaznít tyto fráze.

OtázkaReakce (příklad)
Siéntese por favor. ¿Quiere usted un vaso de agua?Sí, eso sería genial, muchas gracias.
Posaďte se prosím. Dáte si sklenici vody?Ano, to by bylo skvělé, moc děkuji.
¿Qué cinco palabras usaría para describirse a usted mismo?Soy una persona muy amigable con sentido del humor. Soy confiable, diligente y veraz.
Jakých pět slov charakterizuje vaší osobnost?Jsem přátelský se smyslem pro humor. Jsem spolehlivý, svědomitý a pravdomluvný.
¿Con qué tipo de personas le gusta trabajar?Prefiero a la gente joven.
S jakým typem lidí rád pracujete?Preferuji pracovat s mladšími lidmi.
¿Cuáles son sus mejores cualidades?Soy muy trabajador/a.
Jaké jsou Vaše nejlepší kvality?Jsem velmi pracovitý/á.
¿Por qué está interesado/a en trabajar para esta empresa?Creo en el producto de esta empresa.
Proč máte zájem pracovat pro tuto společnost?Věřím v produkt této společnosti.
¿Qué tipo de entorno le motiva?Me gustaría trabajar en un lugar limpio y agradable con una gente amable.
Jaké prostředí Vás motivuje?Rád bych pracoval v čistém prostředí s milými lidmi.

2Otázky personalisty/ky

S otázkami poté přichází nejprve personalista/ka. Vždy je dobré vědět alespoň základní informace o firmě, o jejíž volné místo se ucházíme.

Španělská fráze:Překlad:
¿Qué experiencia tiene usted en este campo?Jaké máte zkušenosti v této oblasti?
¿Qué sabe de esta empresa?Co víte o této společnosti?
¿Está aplicando para otros puestos de trabajo?Ucházíte se o další místa?
Cuénteme acerca de usted.Povězte mi o sobě.
¿Por qué debemos contratarle?Proč bychom Vás měli zaměstnat?
¿Cómo maneja las situaciones bajo presión? Jak zvládáte pracovat pod tlakem?
Cuál es su salario deseado?Jakou byste si představoval/a mzdu?

3Argumentace kandidáta

Španělská fráze:Překlad:
Estoy especialmente interesado/a en este trabajo, como…Mám zájem právě o tuto práci, jelikož…
Quisiera trabajar para ustedes debido a...Chtěl/a bych pro Vás pracovat proto, že...
Mis puntos fuertes son…Mezi mé silné stránky patří…
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.Dokážu kvalitně pracovat i pod tlakem.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.Jak je zřejmé z mého CV, moje dosavadní zkušenosti a kapacity vystihují požadavky na tuto pozici.
Tengo un manejo excelente de...Perfektně ovládám…
Dispongo de excelentes habilidades de comunicación.Disponuji perfektními komunikačními schopnostmi.
Tengo 5 años de experiencia desempeñándome como…Mám 5 let zkušenost v...

4Na konec pohovoru

Pracovní pohovor ukončuje zpravidla personalista. Na samém konci je dobré se vždy zeptat, zdali má kandidát ještě nějaké otázky a rozloučit se.

Španělská fráze:Překlad:
¿Tiene usted alguna pregunta?Máte nějaký dotaz?
Si se le ofrece empleo, ¿cuándo estará disponible para empezar a trabajar?Pokud Vám nabídneme toto místo, kdy by jste byl/a schopný/á nastoupit?
Estoy inmensamente motivado/a y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Queremos ofrecerle este puesto...Chtěli bychom Vám toto místo nabídnout…
Lamentablemente no podemos contratarle, dado que…S lítostí Vám oznamujeme, že Vás nemůžeme zaměstnat, jelikož…
Sentimos mucho tener que comunicarle que hemos elegido a otro candidato.S lítostí Vám oznamujeme, že jsme vybrali jiného kandidáta.

Napište nám do komentáře, jaké zkušenosti máte s pracovními pohovory?

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.