Ve španělštině můžeme někdy tápat, kdy použít slovíčko muy (velmi) a kdy mucho (hodně). Pojďme si zde tuto záhadu objasnit.

1Muy

Slovíčko MUY má vždy stejný tvar, tedy neskloňuje se. V češtině znamená velmi, moc, hodně. Používá se s přídavným jménem či příslovcem a stojí vždy před ním.

Otázka:Překlad:
La ciudad es muy bonita.To město je velmi hezké.
Pedro habla muy rápido.Petr mluví velmi rychle.
Soy muy alta. Jsem velice vysoká.
La chica es muy atractiva. Ta dívka je hodně atraktivní.
Mi pulsera es muy antigua.Můj náramek je velmi starodávný.

2Mucho

Slovíčko MUCHO v češtině znamená velmi, moc, hodně, či mnoho. Na rozdíl od slova „muy“ se pojí vždy s podstatným jménem či slovesem.

Otázka:Překlad:
Pedro lee mucho.Pedro hodně čte.
Hay muchos estudiantes en Praga. V Praze je mnoho studentů.
También hay mucha agente jóven. Také je tam mnoho mladých lidí.
Mi abuela ya tiene muchos años.Moje babička má už mnoho let.
En el centro hay mucha gente.V centru je hodně lidí.
A mí me gusta mucho tu pelo.Mně se velmi líbí tvoje vlasy.
Te quiero mucho. Mám tě moc ráda.

3Skloňování slova „mucho“

Slovíčko „mucho“ se skloňuje. Jeho tvar ovlivňuje podstatné jméno, které s ním stojí.
Setkáme se s těmito tvary: mucho, mucha, muchos, muchas

Otázka:Překlad:
muchas abuelashodně babiček
muchos abuelos mnoho dědečků
mucho pelohodně vlasů
mucha comidahodně jídla

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.