Už se vám stalo, že jste byli na obchodním jednání, které probíhalo ve španělštině, a chtěli jste do něj zasáhnout, avšak nevěděli jste jak? V následujícím článku se dozvíte, jaké fráze lze použít, ať už se jedná o jednání s obchodním partnerem či o interní jednání o chodu firmy. Fráze pro obecné uvedení jednání či pro jeho moderování mohou být shodné s těmi, které jsme si ukázali ve článku o vedení prezentace ve španělštině.

1Vstup do probíhajícího jednání

Často je třeba řečníkovy „skočit do řeči“…

Fráze:Překlad:
Permíteme interrumpirle un segundo, por favor. Dovolte mi Vás chvíli přerušit, prosím.
Bueno, Pedro, si me permites interrumpirte un momento con eso…Dobře, Pedro. Pokud bys dovolil, chvíli tě nyní přeruším...
Señor, siento interrumpirle pero me gustaría escuchar algunas otras opiniones al respecto.Nezlobte se, pane, ale rád/a bych slyšel/a i další názory na tuto věc.
No quisiera interrumpir, pero...Nerad/a Vás přerušuji, ale...

Chceme-li řečníka doplnit či podělit se o náš nápad…
Fráze:Překlad:
¿Puedo compartir una idea?Mohu se s Vámi podělit o nápad?
Me gustaría añadir algo.Rád/a bych něco doplnil/a.
Disculpen, me gustaría decir algo.Promiňte, rád/a bych něco řekl/a.
Perdón por interrumpir, pero antes de seguir avanzando me gustaría …Promiňte mi, že přerušuji, ale ještě předtím, než budeme pokračovat, bych rád/a...
Sólo déjeme decir…Nechte mě jen říct, že...
¿Puedo decir algo?Mohu něco říci?
Me gustaría hacer una aclaración.Rád/a bych něco vysvětlil/a...
¿Puedo opinar una cosa sobre eso?Mohu vyjádřit můj názor na věc?
¿Me permite agregar algo aquí?Dovolíte mi nyní něco dodat?

Lze také požádat o nějaké vysvětlení či objasnění…
Fráze:Překlad:
¿Le importaría aclarar este punto?Nevadilo by Vám tento bod více objasnit?
Lo sentimos, pero ¿podría resumir los puntos principales de nuevo?Omlouváme se, ale mohl/a byste znovu objasnit základní body?
No estoy seguro de haber entendido su punto sobre…Nejsem si jistý/á, jestli jsem dobře rozuměl/a...
Lo sentimos, podría repetirlo, por favor?Omlouváme se, ale mohl/a byste to zopakovat?

2Dokončete svou myšlenku…

Zdvořilá snaha dokončit svou myšlenku před přerušením ze strany kolegů či nadřízeného může být vyjádřena těmito způsoby:

Fráze:Překlad:
Si me permite terminar lo que estaba diciendo…S Vaším dovolením, nejprve dokončím tuto myšlenku...
Déjame terminar, si no le importa …Nechte mne, prosím, nejprve dokončit...
En realidad, ya casi termino …Ve skutečnosti se již blížím ke konci.

3Fráze pro dodržení časového harmonogramu

Pokud vidíme, že se již naplňuje čas vyhrazený pro jednání, dáme to najevo řečníkovi či posluchačům tímto způsobem:

Fráze:Překlad:
Ya que nos estamos quedando sin tiempo,...Jelikož nám již dochází čas,...
Por desgracia, no tenemos más tiempo para gastar en este temaBohužel již nemáme dosti času zabývat se dále tímto tématem.

4Jak jednání shrnout

Fráze:Překlad:
Podrías resumir los puntos principales de esta discusión, por favor?Mohl/a byste, prosím, shrnout nejzákladnější body tohoto jednání?
Así, que en pocas palabras, lo que usted está diciendo es …Stručně řečeno, to co Vy tvrdíte, je....

5Ukončení obchodního jednání

Fráze:Překlad:
¿Por favor, podemos llegar a una decisión antes de que nos vayamos?Mohli bychom již dojít ke společnému závěru, než toto jednání ukončíme, prosím?
Ya tenemos que cerrar los temas.Už musíme toto jednání ukončit.
Creo que hemos cubierto todo importante.Myslím, že jsme již zmínili vše podstatné.
No creo que haya algo más que nos quede por hablar.Nemyslím si, že by bylo ještě něco, co by bylo třeba projednat.
¿Alguien tiene otra cosa que añadir antes de terminar?Máte ještě někdo něco, co byste chtěli dodat?
¿Alguien tiene una pregunta final?Máte někdo poslední otázku?
Vamos a terminar aquí. Gracias a todos por venir y los veré de nuevo la próxima semana.Zde skončíme. Děkuji všem za účast a uvidíme se znovu příští týden.

6Jak se dohodnout na dalším setkání

Fráze:Překlad:
Pongamos una fecha para nuestra próxima reunión.Dohodněme se na datu našeho dalšího setkání.
Voy a confirmar la fecha y sitio de nuestra próxima reunión por correo electrónico.Datum a místo naší další schůzky potvrdím e-mailem.

Napište nám pod náš článek, jaké máte zkušenosti s vedením obchodního jednání.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.