Placení za zboží či služby se bohužel nevyhneme nejen v obchodním, ale i v běžném životě. Abychom vám trochu vaše platby a komunikaci ve španělském jazyce ulehčili, sepsali jsme užitečná španělská „platební“ slovíčka a fráze.

1Nejprve užitečná slovní zásoba…

Fráze:Překlad:
el pagoplatba
el vencimientosplatnost
la cajapokladna
los gastospoplatky
las condiciones del pagoplatební podmínky
la factura recibidapřijatá faktura
el interés por retrasoúrok z prodlení
pagar con la tarjetaplatit kartou
pagar en efectivo platit hotovostí
el chequešek
el reciboúčtenka
la cuenta bancariabankovní účet
el saldozůstatek
sacar dinerovybrat si peníze
el cajerobankomat
canasta de compras nákupní košík (v internetovém obchodě)
la deuda total celkový dluh
el acreedorvěřitel
el avalručitel
ahorraršetřit
gratiszdarma

2Platíme…

Fráze:Překlad:
¿Puedo pagar por adelantado?Mohl/a bych zaplatit předem?
¿Puedo pagar con la tarjeta?Mohl/a bych platit kartou?
Los gastos de transporte son gratis para ustedes.Pro Vás jsou náklady za dopravu zdarma.
¿Podríamos ponernos de acuerdo con la programación de las cuotas, por favor?Mohli bychom se domluvit na splátkovém kalendáři, prosím?
Por favor, envíenos recibo del pago.Pošlete mi, prosím, doklad o platbě.
Solicitamos un pago avanzado.Požadujeme platbu předem.
Voy a pagar en pago único.Zaplatím jednorázově.
El precio debería ser pagado en ocho cuotas.Cena by měla být zaplacena v osmi splátkách.
Estos servicios son gratuitos.Tyto naše služby jsou zdarma.
Quisiera pagar con cheque.Rád/a bych platil/a šekem.
Efectuaré la orden de pago mañana.Zítra provedu příkaz k úhradě.
Nuestra companía requiere un avance parcial del pago antes de la entrega.Před dodáním zboží naše firma požaduje zálohu.

3Při platbě mohou vzniknout i určité problémy…

Fráze:Překlad:
Estamos forzados a aplicar el interés por retraso.Jsme nuceni účtovat úrok z prodlení.
Nuestra compañía se ha declarado temporalmente insolvente.Naše firma se dostala do přechodné platební neschopnosti.
El tipo de cambio no es conveniente para efectuar el pago hoy. Dnes je pro platbu opravdu nevýhodný kurz.
Aceptamos expandir la fecha límite de pago con la condición de cargar un 6% de interés por el retraso.Souhlasíme s prodloužením platební lhůty s podmínkou, že budeme účtovat 6% úrok z prodlení.
Todavía no hemos recibido el pago de la factura 54454 por la cantidad de 300 euros la cual vencía el viernes pasado.Ještě jsme neobdrželi Vaši úhradu 300 euro za fakturu číslo 54454 splatnou minulý pátek.
Hicimos el orden de pago anoche.Příkaz k platbě jsme provedli již včera večer.
Necesitamos ver el extracto de su cuenta bancaria.Potřebujeme vidět váš výpis z účtu.

Napište nám pod náš článek, jaké máte zkušenosti s placením ve španělštině.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.