workout – cvičení, cvik
backwards – pozadu, směrem dozadu
unusual – netradiční
inverted – obrácený
upside down – vzhůru nohama
effective – účinnější
lift – zvedat
imitate – napodobovat
appreciate – ocenit

  1. What are the main reasons of doing exercise at home?
  2. What forces you to do some workout?

Try „Bear-walk style“. Don’t know this? Get down on your hands and knees and then lift up your knees. From this moment on, your internal belly muscles start to work. Then try to move forward in style of not letting your bum going from right to left. There you go!

Do you want to lose some weight, but you are too lazy to exercise? You don’t have to go to gym or use some silly machines. There are many options how to exercise and have fun at the same time. Here are some tips for unusual workouts.

The easiest way how to lose weight is running. You don’t need anything, just your legs and shoes. But that’s not what you can call fun, is it? What about trying to run backwards? It sounds quite crazy, but it actually works. And it works better than usual running, because you need more energy. There is one or two problems. The first is that you can’t see behind you, so you have to be very careful. The other one is that you can look like a fool. You’d better to choose less crowded tracks and then you have no problem.

A little bit less crazy are inverted workouts. You do normal exercises, but upside down. Well, it can be dangerous, but it’s more effective, because you lift more weight. Don’t do this if you struggle with your blood pressure, because you know – your head is in the opposite position.

If you like animals, you can try a new Australian technique called Zuu, because this workout is based on a imitation of the animal movements. It’s not that popular, but you can find some Zuu workout online and try it at home.

What is more popular and funnier is jumping with pogo stick. Maybe you think, you can’t even get this thing today, but if you search deeper, you can find some online for sell.

If you are so lazy that you don’t go anywhere, you can also exercise at your desk. Your back or neck will appreciate it.

5 neobvyklých cviků aneb jak hubnout netradičně

Chcete zhubnout, ale jste příliš leniví cvičit? Nemusíte chodit do posilovny nebo používat hloupé přístroje. Máte mnoho možností jak cvičit a zároveň se u toho bavit. Zde je pár tipů pro netradiční cvičení.

Nejjednodušší způsob jak zhubnout je běhání. Nic k němu nepotřebujete, pouze vaše nohy a boty. Ale to není to, čemu by se dalo říct zábava, že? A co třeba zkusit běhat pozadu? Zní to trochu bláznivě, ale ve skutečnosti to funguje. A funguje lépe než normální běh, protože spotřebujete více energie. Má to ale jeden nebo dva problémy. První je ten, že nevidíte za sebe, takže musíte být velmi opatrní. Další je takový, že můžete vypadat jako blázen. Takže byste si měli vybrat prázdnou trať, a pak už jste bez problémů.

O něco méně bláznivá jsou obrácená cvičení. Děláte normální cviky, akorát vzhůru nohama. Může to být nebezpečné, nicméně je to účinnější, protože zvedáte větší váhu. Buďte si však jisti, že nemáte problém s krevním tlakem, protože to je další problém tohoto cvičení.

Pokud máte rádi zvířata, můžete zkusit novou australskou techniku nazvanou Zuu. Protože toto cvičení se pokouší napodobovat zvířecí pohyb. Není to příliš populární, ale můžete si najít nějaká Zuu cvičení online a zkusit si je doma.

Mnohem populárnější a zábavnější je skákání na pogo tyči. Možná si myslíte, že pogo tyč už dnes neseženete, ale pokud se podíváte blíže, určitě nějaké určené k prodeji online naleznete.

Pokud jste natolik líní, že nikam ven nejdete, můžete zkusit cvičení u stolu. Vaše záda nebo krk to jistě ocení.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.