noble – vznešený
contemporary – současný
buoyant – živoucí
fragrant – voňavý
mansion – panské sídlo
scatter – rozprostřít
temporary – dočasný

  1. Who was Paul Cézanne and what did he do?
  2. When do you think you might be going there?

Paul Cézanne (1839 – 1906) was a French post-impressionist painter. His work strongly affected the art conception at that time and laid foundations of later radically different art period.

Aix-en-Provence – a must for visitors of France

Aix-en-Provence is surrounded by the Rhone River and the Esterel Mountains, foothills of the Southern Alps and the Mediterranean Sea.

The historic capital of Provence exhibits the noble beauty of the region. The contemporary Aix-en-Provence is a buoyant cultural city that has the ability to satisfy everyone.
Fragrant cuisine, regional wines and wellbeing invite you to Aix.

Historical city

In the historical center of Aix-en-Provence you have a possibility of discover its beauties, hidden decors, prestigious past or private mansions. You can follow steps of Paul Cézanne, a French painter, who was born there.

The Cézanne’s sites

Cézanne’s last studio in Aix-en-Provence is a place which remembers the art of this French painter. His equipment and the objects he took for models recreate the atmosphere of his presence.

Vineyards

The vineyards are scattered around the river Durance. A new generation of winemakers makes wine production a more dynamic adventure. They describe their work with passion.

Tours

A panel of tours is offered by the tourist office. Commentaries in Spanish, Italian, Chinese or Japanese are available. You can choose between full day or half day excursions.

Pavilion Vendôme

The Vendôme Pavilion is a residence from the 18th century. Temporary exhibitions of modern art, especially of digital imagine and new technologies, are organized there.

Aix – nutnost pro návštěvníky Francie

Město Aix v Provence je obklopeno řekou Rýn, pohořím Esterem, svahy jižních Alp a Středozemním mořem.
Historické centrum Provence představuje vznešenou krásu regionu. V současnosti je Aix živoucím kulturním městem, které dokáže uspokojit každého. Voňavá kuchyně, místní vína a blahobyt vás vítají v Aix.

Historické město

V historickém centru Aix můžete najít všechny jeho krásy, skrytou zdobnost, vznešenou minulost a soukromá panská sídla. Můžete se vydat v krocích francouzského malíře Paula Cézanne.

Cézannovo místo

Cézannovo poslední studio v Aix připomíná umění tohoto francouzského malíře. Jeho věci a předměty, které používal jako modely, navozují atmosféru malířovy přítomnosti.

Vinice

Vinice lemují řeku Durance. Nová generace vinařů dokáže udělat z výroby vína dynamické dobrodružství, když s vášní popisují jejich práci.

Výlety

Turistická kancelář nabízí různé druhy výletů. K dispozici jsou komentáře ve španělštině, italštině, čínštině nebo japonštině. Můžete si vybrat mezi celodenními a půldenními výlety.

Pavilon Vendôme

The Vendôme Pavilion je rezidence z 18. století. Jsou tu organizovány dočasné výstavy moderního umění, zejména digitálního obrazu a nových technologií.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.