associated– spojený ( s něčím )
retrieve – získat zpět
consciousness – vědomí
cause – příčina/důvod
steep – strmý
regularly – pravidelně/běžně
feature – vyznačovat se (ale také má mnohem více významů v AJ)

  1. In which state was the park where the man was hit by roller coaster?
  2. How do you like the amusement parks?

The illusion in the roller coaster game is much better for me than the real life. Anyway, if I could recommend, it would be the roller coaster in Gardaland, Italy. There, you can visit places with crazy attractions or swimming pools.

The latest death associated with park ride is in Ohio. In their Cedar point park, there was a man going to retrieve his cell phone in restricted area and got hit by roller coaster. Also this summer a ten years old girl died after falling into consciousness followed the ride on roller coaster in California. Later coroner declined this death was caused by roller coaster. She died from natural causes.

In 2013 a woman died on the steepest roller coaster ride in the world in Texas. She fell out during the ride. Also on the same day, but back in Ohio´s Cedar point park – a boat flipped over and injured six people.
Headlines like these make many people think about the safety of theme park attractions. Not to mention roller coasters becoming taller, faster and steeper each year.

International association of theme parks points out that deaths from attractions are extremely rare. The chance to be injured on roller coaster is 1:24 million in USA.

Theme parks rides are regularly checked by state and local inspectors, the industry is largely self-regulated. Many organizations in USA calls for creation of national database, so they can track down the danger on roller coasters.
Also most roller coasters feature warnings for pregnant women and people with heart or any other health problems.

Jak často se umírá na horské dráze?

Poslední smrt, která je spojena s jízdou v parku se stala v Ohiu. V jejich Cedar point parku, byl muž, který se snažil získat zpět svůj mobilní telefon v zakázané oblasti, a narazila do něj horská dráha. Taktéž toto léto zemřela desetiletá dívka po tom, co upadla do bezvědomí, které následovalo po jízdě na horské dráze. Později soudní lékař odmítl, že by smrt způsobila jízda na horské dráze. Umřela na přirozené příčiny.

V roce 2013 umřela žena na nejstrmější horské dráze na světě v Texasu. Vypadla za jízdy ven. Téhož dne, ale zpět v Ohiu v Cedar point parku – se převrátila loď a zranila šest lidí.
Titulky jako jsou tyto, nutí mnoho lidí se zamyslet nad bezpečností atrakcí v tématických parcích. A to nezmiňuji, že horské dráhy jsou každým rokem vyšší, rychlejší a strmější.

Mezinárodní asociace tématických parků poukazuje na to, že smrt na atrakcích je extrémně vzácná. Šance, že byste se zranili, na horské dráze, je asi 1:24 miliónům v USA.
Jízdy v tématických parcích jsou pravidelně kontrolovány státem a místními inspektory, tento průmysl je ale většinou velmi sebe-regulovaný. Mnoho organizací v USA volá po vytvoření národní databáze, aby mohli sledovat nebezpečí na horských drahách. Taktéž většina horských drah disponuje varováním pro těhotné ženy a lidi se srdečními nebo jinými zdravotními problémy.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.