Tyto předložky se pojí se 3. i se 4. pádem. Který je v daném případě ten správný, zjistíme pomocí otázek:
wo? (kde?) – 3. pád
wohin? (kam?) – 4. pád

Předložky se 3. a 4. pádem
an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen

Předložky se 3. a 4. pádem 
an - na (svislá plocha), u, k, kewo? - an der Wand (na zdi)
wohin? - an die Wand (na zeď)
auf - na (vodorovná plocha), powo? - auf dem Boden (na zemi)
wohin? - auf den Boden (na zem)
hinter - zawo? - hinter dem Haus (za domem)
wohin? - hinter das Haus (za dům)
in - v, ve, do, zawo? - in der Küche (v kuchyni)
wohin? - in die Küche (do kuchyně)
in Prag (v Praze), in einer Stunde (za hodinu)
neben - vedlewo? - neben dir (vedle tebe)
wohin? - neben dich (vedle tebe)
über - nadwo? - über dem Tisch (nad stolem)
wohin? - über den Tisch (nad stůl)
unter - pod, mezi (více), za (ne místně) unter uns (mezi námi), unter vier Augen (mezi čtyřma očima), unter diesen Umständen (za těchto okolností)
vor - předwo? - vor dem Hotel (před hotelem)
wohin? - vor das Hotel (před hotel)
vor einer Stunde (před hodinou)
zwischen - mezi (dvěma)wo? - zwischen dem Schrank und der Couch (mezi skříní a pohovkou)
wohin? - zwischen den Schrank und die Couch (mezi skříň a pohovku)
zwischen Prag und Wien (mezi Prahou a Vídní)

1Splývání předložek se členem

Některé předložky mohou ve 3. a 4. pádě splynout se členem v jedno slovo:
an dem = am, bei dem = beim, in dem = im, von dem = vom, zu dem = zum, zu der = zur, an das = ans, auf das = aufs; hovorově lze použít i durch das = durchs, für das = fürs, hinter das = hinters, über das = übers, um das = ums, unter das = unters, vor das = vors.
př.: im Hotel (v hotelu), ans Fenster (k oknu), zur Schwester (k sestře)

Některá taková spojení jsou již ustálená:
př.: am Frietag (v pátek), ums Leben kommen (přijít o život)

ALE! Pokud je na členu důraz, má tak vlastně platnost ukazovacího zájmena (der, die, das), ke splynutí předložky se členem nedochází.
př.: Ich traf ihn an dem Tag, an dem sie abfuhr. (Potkal jsem ho v ten den, kdy odjela.)

Na závěr si vyzkoušejte krátký testík a zjistěte, jestli jste vše pochopili!

Předchozí článekPředložky se 4. pádem
Další článekPomocná slovesa v němčině
Dagmar Jašková
Dagmar je jazyková lektorka a koučka. Svým studentům se při výuce snaží ukázat, že zvládnout němčinu je vlastně hračka. Chce to jen trochu píle, pochopit systém a odhodit zábrany. Promluvit s chybou je rozhodně lepší než nemluvit vůbec. Během koučovacích rozhovorů pomáhá svým klientům odkrýt jejich vlastní potenciál nejen v rámci jazykových dovedností, ale i v oblasti osobní a kariérní.

3 Komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.