to get closer – přiblížit
to ruin – zničit
to cause – způsobit
sunscreen – opalovací krém
to look classy – být šik
to reserve – vyhradit si
barber – holič
interdental space – mezizubní prostory
to scrub – vydrhnout
razor – žiletka
in-growing – zarůstající
moisturizer – zvlhčovač
crucial – rozhodující, kritický
avoid – vyhnout (se)
discoloration – změna barvy

  1. How to avoid razor burn and in-growing hairs?
  2. What are the main rules you should keep while treating yourself?

Using a face scrub and rinsing with hot water prevents you from razor burn and in-growing hairs.

It’s natural that women take care of themselves, they are also interested in fashion, they choose the right perfume for long hours and care about their bodies. But what about men? Yes, they are getting closer when we talk about those things. They also have their habits and therefore we have some tips for everyone, who wants to look more amazing or just be attractive.

Perfumes are like magic. If you choose wisely, you can get any woman you want. But if you choose badly, it can ruin everything. Choosing the right perfume takes time, so don’t hurry. And don’t forget, less is more.

Everyone loves sun. But not your skin. Sun can cause real damage to your skin, so you should protect it. And that’s why we have sunscreens. You can use them in winter also, because sun can be unpleasant then too.

If you want to look classy, you also need some time. So slow down, reserve time at your barber and just relax.

Care about your teeth is really important. But not everyone takes this seriously. A new survey says that 10 percent of people don’t brush their teeth every day. So don’t be in that 10 percent and also don’t forget to clean your interdental space.

There are also some habits you should do before shaving. The most important one is that you should use hot water and also a face scrub. This reduces the chance of razor burn and in-growing hairs.

Hydration is very important for your skin. You maybe already know that you should drink at least two litres of water every day. But you should also use some moisturizer for your skin.

You can think you look awesome, but do you check yourself in the mirror? Because details can be crucial. So become a friend with your mirror.

Your hair is your treasure and you should treat it that way. You shouldn’t shampoo and dry it too aggressively. Don’t lose more hair than is necessary.

If you don’t want to have damaged skin, you should avoid bad habits. Smoking is bad, because it reduces blood flow to the skin. And alcohol causes your skin discoloration of your skin and it’s redder than normally.

Návyky pečlivě upravených mužů

Je přirozené, že se ženy o sebe starají, často se zajímají o módu, vybírají si dlouhé hodiny ten pravý parfém a starají se o svá těla. Ale co muži? Ano, ti se jim v takových věcech přibližují. Mají také své návyky, a proto zde máme pár tipů pro každého, kdo chce vypadat úžasněji nebo být prostě atraktivní.

Parfémy jsou jako kouzlo. Pokud vybíráte moudře, můžete dostat jakoukoliv ženu chcete. Ale pokud vyberete špatně, může to všechno zničit. Vybírání toho pravého parfému zabere čas, tak nespěchejte. A nezapomeňte, méně je více.

Každý má rád sluníčko. Ale ne vaše pokožka. Slunce může způsobit vážné škody na vaší kůži, takže byste ji měli chránit. A to je důvod, proč máme opalovací krémy. Můžete je použít také v zimě, protože i v tento čas může být slunce nepříjemné.

Pokud chcete vypadat stylově, potřebujete také nějaký ten čas. Takže zpomalte, zarezervujte si čas u svého holiče a prostě relaxujte.

Péče o zuby je velmi důležitá. Ale ne každý to bere vážně. Nový průzkum říká, že 10 procent lidí si nečistí své zuby každý den. Takže nebuďte v těch deseti procentech a zároveň se nezapomeňte čistit také mezi zuby.

Existují také návyky, které byste měli provádět před holením. Nejdůležitější je používání horké vody a také obličejového peelingu. To zmenšuje šance poškození žiletkou a zarůstání chloupků.

Pro vaši pokožku je důležitá také hydratace. Možná už víte, že byste měli vypít alespoň dva litry vody každý den. Ale měli byste použít také zvlhčovač pro vaši pleť.

Můžete si myslet, že vypadáte úžasně, ale díváte se na sebe do zrcadla? Protože detaily mohou být rozhodující. Takže se staňte kamarádem svého zrcadla.

Vaše vlasy jsou vaším pokladem a vy byste se k nim tak měli také chovat. Neměli byste na ně nanášet šampón a sušit je příliš agresivně. Neztraťte více vlasů než je nezbytné.
Pokud nechcete mít poškozenou pokožku, měli byste se vyhnout špatným zlozvykům. Kouření je špatné, protože redukuje krevní průtok v kůži. A alkohol způsobuje, že vaše pokožka mění barvu a je červenější než obvykle.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.