Při konverzaci s kolegy nebo obchodními partnery mohou nastat různé situace. Můžeme chtít sdělit svůj názor nebo se druhé osoby na názor zeptat, řešit problém, vyjádřit souhlas nebo nesouhlas, zdvořile přerušit rozhovor, omluvit se nebo poděkovat.

1Začátek konverzace

Nejdříve své hosty pozdravíme.

 • Good morning. Pleased to see you again. Dobré ráno. Jsem rád, že se s vámi zas setkávám.

Poté je usadíme a nabídneme jim nějaké občerstvení.

 • Please have a seat. Posaďte se prosím.
 • Can I offer you something to drink? Mohu vám nabídnout něco k pití?

Ukážeme zájem o druhou osobu a vyjádříme vděčnost za setkání.

 • Did you find us okay? Našel jste nás bez problémů?
 • I hope you had a pleasant journey. Věřím, že jste měl příjemnou cestu.
 • Thanks for agreeing to meet with me. Děkuji, že jste souhlasil s naším setkáním.

Pokud je obchodní konverzace v bodu, ve kterém je od vás očekáváno vyjádření vašeho názoru, budou se vám hodit následující fráze.

2Vyjádření názoru

 • Personally I believe… Osobně se domnívám, že…
 • In my opinion… Podle mého názoru…
 • From my point of view… Z mého úhlu pohledu…

3Zájem o názor druhých

 • What’s your idea? Jaká je vaše představa?
 • Do you have anything to say about this? Máte k tomu co říct?
 • Do you agree? Souhlasíte?

Po zjištění názoru druhých s nimi můžeme souhlasit nebo nesouhlasit.

4Vyjádření souhlasu

 • That’s just what I was thinking. To je přesně to, co jsem měl na mysli.
 • I couldn’t agree with you more. Naprosto s vámi souhlasím.
 • You’re right. Máte pravdu.

5Vyjádření nesouhlasu

 • I’m afraid I disagree. Bohužel nesouhlasím.
 • I don’t think so. Myslím, že ne.
 • Not necessarily. Ne za každou cenu.
 • No, I’m not so sure about that. Tím si nejsem tak jistý.

Pokud byla na naší straně zjištěna nějaká chyba, omluvíme se.

6Omluva

 • I didn’t do it on purpose. Neudělal jsem to úmyslně.
 • I’m terribly sorry. Je mi to strašně líto.
 • Please excuse my ignorance. Omluvte prosím mou neznalost.
 • Sorry. It was all my fault. Je mi to líto. Byla to moje chyba.

A začneme daný problém řešit.

7Řešení problému

 • I’ll see what I can do. Uvidím, co se dá dělat.
 • I’ll do my best. Udělám, co bude v mých silách.
 • I’ll deal with it. Poradím si s tím.

Někdy je třeba konverzaci přerušit.

8Přerušení rozhovoru

 • I’m sorry to interrupt, but… Je mi líto, že ruším, ale…
 • I don’t mean to intrude… Nechci vám do toho vstupovat…
 • Can I add something here? Mohu něco doplnit?
 • While that is an important point, it’s also important to add… Protože se jedná o důležitý bod, je také důležité doplnit, že…

V závěru ukončíme rozhovor.

9Ukončení rozhovoru

 • Excuse me, but I have to leave. Omluvte mě, ale musím odejít.
 • May I be excused? Směl bych se omluvit?

A vyjádříme radost ze společného setkání.

 • I’m glad we got to talk. Jsem rád, že jsme si mohli promluvit?
 • I have really enjoyed our meeting. Schůzku s vámi jsem si opravdu užil.
Mr Curtis: Good afternoon. Thanks for coming everybody. OK, let’s get down to business. As you know, we’re here to talk about the relocation to France. Now the plan is to make the final move in July. What do you think?
Mr Pot: I don’t mean to intrude Jim, but I’m afraid I disagree with the relocation to France. In my opinion nobody here actually wants to live in France.
Mr Curtis: You didn’t let me finish. – Nenechal jsi mě to dokončit. The decision has been already taken.
Mr Pot: Pardon me. I don’t quite see what you mean. I thought we were here to discuss this. – Omlouvám se
Mr Curtis: No, perhaps I didn’t make myself clear. We are here to implement the decision.
Mrs Jones: I am sorry to interrupt, but why we should have our head office in France instead of here in Germany? We do most of our business here.
Mr Curtis: No, I’m not so sure about that. The decision to relocate makes good economic sense. We are not in a position to change company policy. Let’s move on…

Předchozí článekJak telefonovat v angličtině
Další článekNa motivaci záleží
Gabriela Kašparová
Lektorka anglického jazyka a současně působí jako učitelka na základní škole. Věnuje se především metodice výuky dětí předškolního a školního věku. Má také bohaté zkušenosti s výukou dospělých. Je autorkou několika úspěšných kurzů pro děti a také gramatických výkladů. Dětem i dospělým ve své výuce ukazuje, že není třeba se cizího jazyka obávat a že je možné učit se s úsměvem.

2 Komentáře

 1. dobrý den,
  čistě náhodou jsem narazil na vaše stránky s AJ a všiml jsem si jedné věty s překladem. Nevím, kdo to překládá ale myslím si, že by se takové překlady ve výukových kurzech objevoat neměly. Jde o tuto větu:
  I’m afraid I disagree. Obávám se, že nesouhlasím.
  Všiml jsem si takovéhoto překladu ( a bohužel dost často) i ve filmech. Nevím ani kdo na takový překlad kdy přišel, ale tady přece I’m afraid neznamená obávám se, ale bohužel. Vždyť ta věta nevypadá vůbec česky.
  s pozdravem LC

  • Dobrý den, Luboši,
   děkuji za Vaši zpětnou vazbu. Máte pravdu, že překlad „Bohužel s vámi nesouhlasím“ zní víc česky. Větu jsem upravila.

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.