Chystáte se na zkoušku z anglického jazyka a nevíte, co vás čeká? Nevíte, jak se připravit a kde začít? Nevíte, co znamenají jednotlivé názvy zkoušek nebo vás čeká maturita, přijímací zkoušky nebo státnice? Tak to jste tu správně! Máme pro vás kompletní informace, které budete k jazykovým zkouškám potřebovat – zjistíte, o čem dané zkoušky jsou, jakou úroveň angličtiny budete potřebovat a také si uděláte jasno, co jaký název zkoušky znamená.

1 Jazykové úrovně v angličtině podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Na základě znalostí a schopností studenta rozlišujeme tři hlavní skupiny pokročilosti anglického jazyka, a to A (basic speaker – má základní jazykové znalosti), B (independent speaker – umí použít cizí jazyk v praxi v omezené míře) a C (proficient speaker – jazyk používá v praxi bez velkých problémů). Tyto základní úrovně se dělí ještě na další dvě podúrovně – na 1 a 2.

Podrobné dělení dle CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) je tedy následující:
A1 – Breakthrough (Beginner)
A2 – Waystage (Elementary)
B1 – Threshold (Intermediate)
B2 – Vantage (Upper Intermediate)
C1 – Effective Operational Proficiency (Advanced)
C2 – Mastery (Proficiency)

Podrobně se na jednotlivé jazykové úrovně podle dovedností a schopností studenta zaměřuje článek Jazykové úrovně v angličtině, tak se nezapomeňte mrknout.

2 Obecné zkoušky

Nejprve se společně podíváme na obecné anglické zkoušky. Názvy, nebo spíše zkratky těchto zkoušek, nám jsou všem určitě dobře známy. My se ale podíváme hlouběji, protože pokud chceme získat certifikát k dané zkoušce, musíme vědět, co od ní očekávat.

TIP: Chystáte se na některou z jazykových zkoušek? Máte pocit, že si potřebujete zopakovat znalosti, které vaše vybraná úroveň požaduje? Máme pro vás řešení. Například Online jazyky totiž nabízejí obecné Kurzy angličtiny online pro samouky na všech úrovních. Opakování vašich znalostí angličtiny nebylo nikdy jednodušší. A navíc s koupí jakéhokoliv obecného kurzu získáte zdarma kurz Anglické zkoušky nanečisto. V tomto kurzu si můžete vyzkoušet vámi vybranou zkoušku, abyste si ujasnili vše potřebné a v den D byli v naprostém klidu a zkoušku zvládli levou zadní! Kurz má stejnou strukturu jako dané zkoušky, kterou si v klidu projdete a poté nasleduje zkouška nanečisto.

2.1 KET (A2 Key)

Key English Test je zkouška základní úrovně, díky které zjistíte vaše silné a slabé stránky v používání jazyka. Tak se díky této zkoušce můžete snadněji posunout k dalším úrovním angličtiny.

Certifikát z této anglické zkoušky potvrzuje, že ovládáte základy anglického jazyka a že jste schopni dorozumět se v každodenních situacích. Dále tento certifikát dokládá vaši schopnost pokládat otázky o sobě nebo o jiných lidech a odpovídat na ně, schopnost porozumět pomalým a srozumitelným sdělením a formulovat svůj názor na to, co jste si přečetli nebo slyšeli.

Tento certifikát je uznáván po celém světě řadou zaměstnavatelů, firem a univerzit jako základní kvalifikace v angličtině.

Složení zkoušky KET:

 čtení a psaníposlechmluvený projev
doba trvání70 minut30 minut8-10 minut
% získaných bodů50%25%25%

2.2 PET (B1 Preliminary)

Preliminary English Test je zkouška testující vaše znalosti a schopnosti použití anglického jazyka na středně pokročilé úrovni. Tato úroveň je očekávanou výstupní úrovní angličtiny ze středních škol. Měli byste být schopni vyjádřit, co se vám líbí a nelíbí, a hovořit o tom, porozumět mluveným a písemným sdělením, napsat osobní dopis a zapsat si poznámky např. z jednání.

Certifikát získaný díky absolvování této zkoušky dokládá, že jste schopni komunikovat v angličtině v každodenních praktických situacích. Díky PET budete schopni používat angličtinu při studiu a na cestách. I tento certifikát je uznáván mnoha zaměstnavateli jako důkaz o schopnosti ovládat a používat anglický jazyk při úřednických a manažerských pozicích. Dále je tato zkouška uznávaná v odvětvích, kde se neobejdete bez mluvené angličtiny, např. turismus, prodej, atd.

Složení zkoušky PET:

 čtení a psaníposlechmluvený projev
doba trvání90 minut30 minut10-12 minut
% získaných bodů50%25%25%

2.3 FCE (B2 First)

Pokud úspěšně absolvujete First Certificate in English jste schopni mluvit a psát anglicky na takové úrovni, abyste mohli pracovat a studovat v anglicky mluvícím prostředí. Získáním certifikátu FCE dokazujete, že ovládáte jazyk na mírně pokročilé úrovni, což vám přináší velkou výhodu např. při žádostech o práci.

Chcete-li složit First Certificate in English očekává se od vás schopnost vysvětlit myšlenku a vést podrobnou diskusi v angličtině, rozumět všeobecné angličtině ve sdělovacích prostředcích a psát krátké zprávy, emaily nebo sdělení.

Složení zkoušky FCE:

 čtení a gramatikapsaníposlechmluvený projev
doba trvání75 minut80 minut40 minut14 minut
% získaných bodů40%20%20%20%

2.4 CAE (C1 Advanced)

Pokud chcete studovat a pracovat v zahraničí a zabýváte se oblastmi, které vyžadují znalost anglického jazyka na pokročilé úrovni, tak právě Cambridge Advanced Certificate in English je pro vás to pravé.

Pro získání certifikátu CAE je nutné, abyste byli schopni komunikovat v angličtině na profesionální a akademické úrovni. Dále se od vás očekává schopnost předávat složitější myšlenky v angličtině, porozumět textům od beletrie až po náročnější novinové články, napsat složitější sdělení a formulovat poznámky z jednání a přednášek.

Složení zkoušky CAE:

 čtení a gramatikapsaníposlechmluvený projev
doba trvání90 minut90 minut40 minut15 minut
% získaných bodů40%20%20%20%

2.5 CPE (C2 Proficiency)

Cambridge Certificate of Proficiency in English je zkouška na nejvyšší úrovni mezi cambridgeskými jazykovými zkouškami. Absolvováním této zkoušky dokazujete, že jste schopni plynně angličtinu používat ve složitých výzkumných, akademických a profesních situacích, ale také dokazujete, že bez problému rozumíte hovorovým výrazům.

Jako všechny předchozí certifikáty, tak i CPE je mezinárodně uznávaný mezi zaměstnavateli a univerzitami a můžete si být jisti, že pokud budete majiteli právě CPE certifikátu, tak budete mít dveře otevřené téměř všude.

Složení zkoušky CPE:

 čtení a gramatikapsaníposlechmluvený projev
doba trvání90 minut90 minut40 minut16 minut
% získaných bodů40%20%20%20%

3 Business zkoušky

Kromě obecných anglických zkoušek existuje řada odborných zkoušek. Mezi ty nejžádanější patří obchodní anglické zkoušky. Musíme vám prozradit, že v kurzu Anglické zkoušky nanečisto od Online jazyků se můžete v klidu a teple domova připravit právě i na business zkoušky BEC B1 a B2. Pokud je pro vás obchodní angličtina novinkou, určitě se vám bude hodit kurz pro začátečníky Obchodní angličtina pro znalé začátečníky A2.

3.1 BEC (B1 Business Preliminary)

Business English Certificate (BEC) Preliminary je jeden z cambridgeských certifikátů obchodní angličtiny, kterým dokládáte, že ovládáte obchodní komunikaci v angličtině v anglickém prostředí.

K tomu abyste zkoušku úspěšně absolvovali je nutné porozumět obecné obchodní diskusi, dále je potřeba umět projednat praktické obchodní úkoly, např. objednávky a poptávky, a napsat stručné obchodní zprávy.

Složení zkoušky BEC Preliminary:

 čtení a psaníposlechmluvený projev
doba trvání90 minut40 minut12 minut
% získaných bodů50%25%25%

TIP: Pokud máte pocit, že si před zkouškou potřebujete zopakovat slovíčka a fráze, které se využívají právě na této jazykové úrovni v oblasti obchodu, neváhejte a navštivte například Online jazyky, které nabízejí kurz Obchodní angličtina – Cambridge BEC – B1, kde si vše v klidu zopakujete a projdete, abyste u zkoušky byli naprosto připraveni.

3.2 BEC (B2 Business Vantage)

Business English Certificate Vantage se nachází na stejné jazykové úrovni jako anglická zkouška FCE. Splněním této zkoušky tudíž dokazujete, že se vaše schopnost vyjadřovat se anglicky nachází na úrovni B2. V tomto případě se ale jedná o obchodní jazyk a nikoliv o obecnou angličtinu.

Máte-li zájem o složení této obchodní zkoušky, měli byste být mimo jiné schopni porozumět obchodním zprávám a dopisům, vést jednání o věcných tématech, přednést prezentaci a napsat krátký návrh.

Složení zkoušky BEC Vantage:

 čtenípsaníposlechmluvený projev
doba trvání60 minut45 minut40 minut14 minut
% získaných bodů25%25%25%25%

Ani na vyšší úroveň obchodní angličtiny Online jazyky nezapomněly a připravily si pro vás kurz Obchodní angličtina – Cambridge BEC – B2, kde si můžete procvičit fráze a slovíčka, která vám určitě přijdou vhod právě u této anglické zkoušky.

3.3 BEC (C1 Business Higher)

Business English Certificate Higher potvrzuje vaše znalosti obchodní angličtiny, které potřebujete na úrovni senior manažera. I tato anglická obchodní zkouška odpovídá obecné anglické zkoušce, tentokrát to je zkouška CAE. Očekává se od vás tedy jazyková úroveň C1.

Chcete-li svému zaměstnavateli dokázat, že jste schopni se účelně orientovat v anglickém obchodním prostředí, očekává se od vás efektivní účast na obchodních jednání, umění vyjádřit svá stanoviska a obhájit svůj názor, porozumění většině obchodních zpráv a korespondence a schopnost napsat podrobné obchodní návrhy a dopisy.

Složení zkoušky BEC Higher:

 čtenípsaníposlechmluvený projev
doba trvání60 minut70 minut40 minut16 minut
% získaných bodů25%25%25%25%

4 Finanční a účetnické zkoušky

Mezi další velmi žádané zkoušky patří finanční a účetnické anglické jazykové zkoušky. Tak si pojďme jednu takovou společně představit.

4.1 ICFE (International Certificate in Financial English B2 – C1)

International Certificate in Financial English je samozřejmě vhodný pro profesionály z oblasti účetnictví a finančnictví, aby dokázali, že jsou schopni komunikovat v mezinárodním anglicky mluvícím obchodním prostředí, nicméně se skvěle hodí i pro studenty účetnictví a financí.

ICFE zkouška testuje vaše jazykové schopnosti a znalosti úrovně B2 a C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Výsledky jsou rozděleny na tři stupně úspěšnosti (C1 Pass with Merit, C1 Pass a B2 Pass).

Složení zkoušky ICFE:

 čtenípsaníposlechmluvený projev
doba trvání75 minut75 minut40 minut16 minut
% získaných bodů25%25%25%25%

Online jazyky nezapomněly ani na toto odvětví anglického jazyka a připravily si pro vás kurz Obchodní angličtina – Accounting B2, kde se můžete učit, zdokonalovat a trénovat slovíčka a fráze, které využijete právě v odvětví financí a účetnictví.

5 Maturitní zkouška z Anglického jazyka

Další velmi důležitou zkouškou z anglického jazyka je maturita. Podle Společného evropského referenčního rámce se státní maturita z anglického jazyka pohybuje na úrovni B1. Jde tedy o mírně pokročilou úroveň angličtiny. Co musíte být schopni na této úrovni jazyka ovládat, se dozvíte v článku Anglická gramatika – přehledně pro jednotlivé jazykové úrovně.

Maturita z anglické jazyka se skládá ze tří velkých celků, které se pak dále dělí. Jedná se o didaktický test, který se dělí na poslechový test a test čtení s porozuměním. Poslechový test trvá 35 minut a skládá se ze čtyř typů cvičení, test čtení s porozuměním trvá 60 minut a opět se skládá z různých druhů cvičení. Druhou částí je písemná práce dělící se také na dvě části, které se liší rozsahem psaného textu. Na písemnou práci máte 60 minut. Třetí částí je ústní zkouška. I ta se skládá z několika dílčích částí – krátké představení, otevřené otázky, popis a porovnání obrázku, maturitní otázka, rozhovor. Samotná ústní zkouška trvá 15 minut. Na potítku strávíte 20 minut.

TIP: Velmi podrobně, ale jasně a přehledně jsme celý proces týkající se maturity popsali v článku Maturita z angličtiny s příklady, tak se utíkejte mrknout. Najdete tam totiž i odkaz na kurz Angličtina jako příprava ke státní maturitě, kde je přesně shrnutý postup státní maturity z angličtiny od začátku do konce spolu s mnoha příklady, tipy a triky, které vám pomohou uspět během vaší maturity z angličtiny.

6 Státní jazyková zkouška z Anglického jazyka

V České republice máme možnost složit Státní jazykové zkoušky. I tyto zkoušky se dělí do několika úrovní: Osvědčení o základní znalosti jazyka (B1), Státní jazyková zkouška základní (B2). Státní jazyková zkouška všeobecná (C1), Státní jazyková zkouška speciální tlumočnická (C2), Státní jazyková zkouška speciální překladatelská (C2). Bohužel, uznávání těchto zkoušek je omezené jen pro Českou republiku, což znamená, že jiného než českého zaměstnavatele s nimi neokouzlíte.

TIP: Tyto státní jazykové zkoušky poskytují jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, mezi které patří např. Jazyková škola Pelican: Jazyková škola Brno, SJS.cz: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, SSJS Tábor | Střední škola obchodu, služeb a řemesel.

Státní jazyková zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část se dále dělí na čtyři části: porozumění čtenému textu, volný písemný projev, porozumění slyšenému textu
a gramaticko – lexikální část.

7 Přijímací zkoušky z Anglického jazyka

Další zkouškou z anglického jazyka, se kterou se můžeme setkat, je přijímací zkouška na střední nebo vysokou školu.

Na střední školy se konají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Z angličtiny vás přijímačky tedy většinou nečekají, ale i tak je možné, že některé školy si sami určí, že budou testovat právě i anglický jazyk. I přesto, že se přijímací zkoušky z angličtiny spíše nekonají, školy mají ve zvyku své nové studenty po přijetí rozdělit do skupin podle znalosti angličtiny, proto se nějakému menšímu testu nejspíš nevyhnete.

Co se týče vysokých škol, přijímací řízení se odvíjí od oboru, na který se uchazeč hlásí. Pokud si tedy podáváte přihlášku na obor, kde je angličtina nutností, můžete očekávat i přijímací zkoušku z anglického jazyka.

8 Rozřazovací test

Pokud byste rádi absolvovali některou z výše zmíněných zkoušek, ať už kvůli zaměstnání, škole nebo jen tak pro sebe, a nevíte na jaké úrovni se vaše angličtina pohybuje, není nic jednoduššího než si udělat rozřazovací test.

A to je přesně to, co pro vás máme! V článku Testy z angličtiny online a zdarma získáte přístup do online rozřazovací testu a svoji úroveň angličtiny zjistíte během 10 – 25 minut. Vstupní jazykový test z angličtiny obsahuje 120 otázek a prověří jak vaši slovní zásobu, tak gramatické jevy a schopnost porozumění a orientaci v anglickém jazyce. Abyste nebyli při testu z angličtiny zatěžováni příliš náročnými otázkami, je složitost testu zvyšující se. Nejdříve dostanete otázky nejnižší úrovně A1 (začátečníci), které postupně stoupají až do úrovně profesionálů. Test pro vás končí na maximální úrovni, kam až sahají vaše znalosti.

TIP: Jazykový test z angličtiny je vhodný jak pro koncové uživatele, tak i pro zaměstnavatele, školy, jazykové školy, personální agentury apod. Tak neváhejte a zjistěte svoji úroveň anglického jazyka ihned.

9 Jaký certifikát vybrat?

Rozhodujete se jaký certifikát vybrat? Máme pro vás pár tipů!

Pokud jste právě odmaturovali a blíží se přijímací zkoušky na vysokou školu a vy chcete mít zajištěný úspěch, rozhodně je na místě absolvování jedné z obecných zkoušek, kterými dokážete svou znalost anglického jazyka. FCE certifikát je vhodný např. pro odpuštění přijímacích zkoušek. Na vysoké škole, kde se primárně nestuduje jazyk, by vám také mohl stačit k uznání běžných jazykových zkoušek během prvních let studia. Takovéto odpuštění zkoušek samozřejmě záleží na každé vysoké škole zvlášť, neexistuje pro to žádné pravidlo. Platí ale, že čím vyšší obecná zkouška je, tím vyšší šance na odpuštění různých forem zkoušení máte.

Dokončili jste střední nebo vysokou školu a hledáte zaměstnání? Rozhodli jste se, že chcete zaměstnavatele okouzlit svými jazykovými schopnostmi a hledáte ten správný certifikát z anglického jazyka, který mu předložíte? Pokud se jedná o pracovní pozici, na která budete používat angličtinu k běžné komunikaci nic nezkazíte obecnou zkouškou PET nebo FCE, v lepším případě pak CEA. Jedná-li se ale o pozici, kde je vyžadována komunikace ve vědeckém či profesionálním prostředí, je vhodnější rovnou sázet na CEA, v nejlepším případě na CPE. S CPE certifikátem budete mít dveře otevřené všude.

Zaměřujete se na obchodní prostředí nebo vás láká svět financí a účetnictví a vaše ambice směřují do mezinárodních firem? Pak jsou pro vás ideální zkoušky typu BEC, kde si zvolíte vámi požadovanou obtížnost podle vašich jazykových znalostí. Pro potvrzení vašich vědomostí ohledně financí se vám bude skvěle hodit zkouška ICFE.

Ve výběru už máte určitě jasno! Proto se vrhněte do studia a využijte výhod jazykových zkoušek ve svůj prospěch!

Předchozí článekAngličtina pro začátečníky – kde a jak s ní začít
Další článekJak se slaví Vánoce ve Francii
Markéta Kolářová
Díky zájmu o mozek a neustálé snaze se zlepšovat a učit se něco nového se Markéta dostala až do pozice mentálního trenéra a kouče u vrcholových sportovců, manažerů, ale i u běžných lidí, kteří pociťují, že učení už není, co bývalo. V rámci individuálních lekcí pracovala například s reprezentací moderního pětiboje, extraligovými hráči hokeje nebo top manažery velkých českých společností. Sama se řídí heslem, že je potřeba se neustále zajímat o nové věci a vzdělávat se, protože nikdy nevíte, kam vás vaše zájmy zavedou a co bude náplní vašeho života.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.