Maturita z angličtiny s příklady

  0
  32209

  Čeká vás právě teď státní maturita z anglického jazyka? Zajímá vás z jakých dílčích částí se skládá maturita z angličtiny? Chcete vědět, jak přesně probíhá didaktický test, písemná práce nebo konverzace během ústní zkoušky? Tak to jste na správném místě. Následující řádky zodpoví vaše otázky, vše vysvětlí a hlavně poradí! A co víc? Budete si moci vyzkoušet maturitu nanečisto! Maturitě se s oblibou říká “první zkouška dospělosti”. S námi to pro vás bude maturita formalita.

  Jednotlivé části státní maturity z anglického jazyka

  Didaktický test

  Při státní maturitě z angličtiny se jako první řeší didaktický test, který je rozdělen do dvou částí – poslechový test a test čtení s porozuměním. 

  Poslechový test trvá 35 minut a skládá se ze čtyř typů cvičení. U prvního typu cvičení na základě čtyř nahrávek vybíráte ke každé jeden správný obrázek. Druhý typ cvičení spočívá na rozhodnutí, zda jsou daná tvrzení pravdivá nebo nepravdivá. Ve třetí části doplňujete informace do textu. A v poslední části vybíráte opět ke čtyřem zadaným otázkám jednu správnou odpověď.

  Test čtení s porozuměním trvá 60 minut a opět se skládá z různých druhů cvičení. V prvním cvičení vybíráte vždy jednu správnou odpověď k pěti krátkým zadaným textům. Další cvičení spočívá na rozhodnutí, zda jsou daná tvrzení týkající se jednoho delšího textu pravdivá nebo nepravdivá. Následuje cvičení, ve kterém vybíráte správné odpovědi k otázkám, které se týkají jednoho zadaného textu. V předposledním cvičení přiřazujete texty poptávky a nabídky, které k sobě patří. Poslední cvičení v tomto testu jako jediné přímo testuje anglickou gramatiku. Jedná se o doplňování slov z nabídky do textu. Ve všech ostatním částech je gramatika hodnocena jako jedno z mnoha kritérií. Ale není čeho se bát! Anglická gramatika se dá natrénovat stejně dobře jako cokoliv jiného. A kdybyste si přece jen nevěděli rady, můžete se obrátit na náš článek Anglická gramatika přehledně pro jednotlivé jazykové úrovně, díky kterému se pro vás stane anglická gramatika hračkou.

  Písemná práce

  Po didaktickém testu přichází na řadu písemná práce. Ta se stejně jako didaktický test skládá ze dvou částí. Tyto části se liší rozsahem zadaného textu. Pro úspěšné splnění písemné práce je nejdůležitější přesně se držet zadání. Je nutné dodržet zadaný typ textu a k němu příslušný stupeň formálnosti, dále je také nutné zmínit v textu všechny navržené body v zadání. Na písemnou práci máte 60 minut.

  První část písemné práce se musí pohybovat v rozmezí 120-150 slov.

  Nejčastějšími typy textů jsou e-mail, vypravování, charakteristika, článek nebo dopis. Zadání může vypadat následovně.

  Nedávno jste dočetl/a knížku a chcete o ní informovat čtenáře rubriky školního anglického časopisu.

  Napište článek v rozsahu 120-150 slov, ve kterém:

  • uvedete alespon tři základní informace o knížce (např. název, žánr, spisovatel, hlavní postava/y);
  • stručně napíšete, o čem knížka je;
  • napíšete, co se vám na knížce líbilo/nelíbilo;
  • uvedete, zda knížku čtenářům doporučujete/nedoporučujete, a vysvětlíte proč.

  Jedno z mnoha správných zpracování můžete vidět níže.

     The book I have read recently is called The House on Mango Street. It is written by American-Mexican author Sandra Cisneros and it is composed as a book of vignettes. Every vignette tells us a different short story from the life of Esperanza, the main character. The stories take place in Chicago probably in the 60s and we can see how the life of migrants in the USA was seen from the perspective of teenagers.

     I like the language of the book as it is quite easy. I also liked that it is written from the point of view of a teenage girl. What I didn’t like was that the vignettes jump from one thing to another, but this is the purpose of the genre.

      I really recommend the book, because it is easy to read, and it shows interesting things from the life of migrants in the USA from the perspective of teenagers.

  Druhá část písemné práce se musí pohybovat v rozmezí 60-70 slov.

  Nejčastěji se jedná o e-mail nebo sdělení. Zadání druhé části vypadá např. takto:

  Chcete vašeho anglicky mluvícího kamaráda Marka pozvat na vaši narozeninovou oslavu.

  Napište Markovi e-mail v rozsahu 60-70 slov, ve kterém:

  • mu oznámíte, že pořádáte narozeninovou oslavu;
  • vysvětlíte, že byste ho rádi pozvali;
  • sdělíte, kde a kdy se oslava koná a jak se na dané místo může dostat;
  • vyjádříte radost, že ho uvidíte.

  Opět jedno z nabízených řešení zadání vidíte níže.

  Hello Mark,

  I am celebrating my 18th birthday so I am throwing a birthday party. I would like to invite you to that party. The celebration takes place in Bowling Club in the city and it is on Friday. The beginning is around 7:00 p.m. You can take a taxi or I can pick you up if you want to.

  I can’t wait to see you!

  Daniel

  Úspěšné splnění písemné práce také samozřejmě závisí na gramatické správnosti vašich textů. Při psaní byste se určitě měli zaměřit na časy v angličtině, na členy, na předložky, na správný slovosled a na interpunkci.

  Ústní zkouška

  Jako poslední část státní maturity z anglického jazyka vás čeká ústní zkouška. I ta se skládá z několika dílčích částí – krátké představení, otevřené otázky, popis a porovnání obrázku, maturitní otázka, rozhovor. Samotná ústní zkouška trvá 15 minut. Na potítku strávíte 20 minut. Tam si můžete vše připravit a přípravu si vzít s sebou ke zkoušce, také byste tam měli mít k dispozici slovník a další pomůcky.

  Krátké představení (0,5 min)

  Tato část se nehodnotí, jde spíše o rozmluvení a seznámení se s komisí. V této části byste se měli představit, říct něco málo o sobě, případně důvod, proč jste tady.

  Otevřené otázky (2,5 min)

  V této části vám bude zkoušející klást otevřené otázky týkající se jednoho tématu, např. family, free time, customs and traditions, technology, apod. Na každou otázku by se mělo odpovídat více než jedním slovem nebo jednou větou, aby nedošlo k tomu, že zkoušející už nebude mít připravenou další otázku a vám stále poběží čas. Nejde o to odpovědět na všechny otázky, ale o to odpovídat správně a ukázat širokou slovní zásobu. Důležité je snažit se odpovídat logicky a dokončovat myšlenku. Pokud by se stalo, že nebudete rozumět otázce, nebojte se anglicky poprosit o zopakování, např. takto:

  • Could you please repeat that?
  • Can you please say that again?
  • I’m sorry, I didn’t understand. Can you please say that in another way?

  Popis (1,5 min) a porovnání (1 min) obrázku + samostatné mluvení na dané téma (1,5 min)

  K popisu obrázku si vždy vyberte ten ze dvou nabízených, který se vám bude lépe popisovat, volba je na vás. Obrázky se vždy týkají stejného tématu. Toho samého tématu se bude týkat i vaše krátké samostatné mluvení, které následuje hned po porovnání obrázků.

  Nejideálnější je začít s popisem toho, co doopravdy na obrázku vidíme. První větou bychom měli shrnout téma obrázku, jde o jakýsi úvod.

  • The picture conveys the idea of …
  • In the picture we can see a …
  • There is/are …

  Dále bychom měli postupovat přehledně určitým směrem, aby náš popis nebyl zmatečný. Nejsnazší je řídit se podle předem dané osnovy, kterou najdete v každém zadání. Nebojte se ukázat svou slovní zásobu, ať už se týká čehokoliv, co vidíte na obrázku. 

  Když vyčerpáte faktický popis obrázku, můžete se přesunout na popisování toho, jak obrázek působí na vás. Jde o vyjádření vlastního názoru, o polemizování nad tím co se dělo předtím než byl obrázek pořízen, nebo co se může dít poté; jakou vyzařuje atmosféru, apod.

  • I think …
  • I guess …
  • It seems …
  • The picture was probably taken …

  Pojďme se podívat, jak by mohl takový popis obrázku vypadat.

  • In the picture we can see a family during Christmas evening. In the distance, there is a window with beige curtains. In the background we can see a fireplace with a Christmas decoration. In the upper left-hand corner we can see a Christmas tree. In the foreground, there is a family of three people. On the left side there is a woman. She looks young. She has long brown/blonde hair. She is wearing a Christmas jumper with Norwegian patterns. She is looking at the child and she is smiling. Next to her we can see a man. It is probably her husband and dad of the child. He has brown hair and glasses. He is also smiling at the child. This picture was probably taken by another family member, maybe a grandparent. I guess that the child is unpacking his/her presents. I think it is a perfect picture for a family photo album. The atmosphere seems joyful as everyone is smiling.
  • I u porovnávání obrázků není nic jednoduššího než se držet dané osnovy. Díky tomu si budete jisti, že jste pokryli všechna témata, která jste mohli.První větou bychom měli shrnout téma, které obrázky spojuje, jde opět o jakýsi úvod.
   • Both of these pictures convey the idea of …
   • Both of these photos depict the idea of …
   • Those pictures show …

   Mezi porovnávací slovíčka patří např. as well as, both, same as, in common, like, apod. Slovíčka, která můžete použít při kontrastování, jsou např. as opposed to, in contrary to, however, while, unlike, apod. Při porovnávání byste měli také myslet na stupňování přídavných jmen.

   Když víme, jak by asi mělo porovnávání vypadat, pojďme se na jeden příklad kouknout.

  • Both of these pictures convey the idea of Christmas celebration. In both of these pictures we can see people. In the first picture there is a whole family during Christmas evening while in the second picture there is only one person, a girl. The girl is holding a teddy bear, it might be her christmas present, however the child in the first picture is only unpacking its presents. What is also different is clothing. The family is wearing more casual clothes in contrary to the girl who is wearing  more formal outfit. The first picture was taken inside as well as the second picture. In both we can see a Christmas tree and backgrounds decorated with Christmas decorations. The atmosphere in both photos seems joyful as everyone is smiling.
  • Na co se tedy u popisování a porovnávání obrázků zaměřit? Z gramatiky určitě nevynechejte:

  Maturitní otázka (5 min) 

  V této části budete samostatně, případně za pomoci zkoušejícího, mluvit na vylosované téma po dobu pěti minut. Pozor! Zadání této části státní maturity z angličtiny si každá škola připravuje podle svého zaměření. Není tedy daný přesný seznam maturitních otázek, který by platil pro každou školu. Nicméně je pravda, že se témata často opakují. Mezi nejčastější témata patří fakta o České republice a anglicky mluvících zemí (USA, Velká Británie, Austrálie a Nový Zéland), Práce, Nemoci a zdraví, Moje rodina a volný čas, Počasí a životní prostředí, Technologie, apod.

  Rozhovor (3 min) 

  V této části budete se zkoušejícím vést rozhovor na zadané téma a podle zadání budete muset dojít k určitému cíli. Může se jednat např. o přípravu oslavy, plánování výletu, řešení problému, apod. Vy jako student vystupujete sám za sebe a zkoušející hraje roli podle zadání.

  Tímto rozhovorem vaše státní maturitní zkouška z anglického jazyka končí. 

  TIP

  Než se ale vydáte vstříc vaší maturitní zkoušce z angličtiny na ostro, je určitě velmi přínosné vyzkoušet si celou zkoušku doma načas, a raději několikrát. Tím získáte představu o tom, kolik věcí za daný čas stihnete říct a nestane se vám potom u zkoušky před komisí, že byste se nedostali k hlavnímu smyslu toho, co chcete říct. Nikdo přece nechce ztratit body kvůli tomu, že mu nestačil čas.  

  Jazyková úroveň státní maturity z angličtiny

  Podle Společného evropského referenčního rámce se státní maturita z anglického jazyka pohybuje na úrovni B1. Jde tedy o mírně pokročilou úroveň angličtiny. Ptáte se, co musíte na takové úrovni znát a umět? Podívejte se na článek Anglická gramatika, kde uvidíte, co je potřeba na které úrovni ovládat.

  Pokud máte zájem trénovat svou angličtinu i mimo školu, Online jazyky vám nabízejí skvělý jazykový kurz na úrovni B1, tedy na stejné úrovni jako je státní maturita z anglického jazyka. 

  Angličtina jako příprava ke státní maturitě

  Pokud máte pocit, že potřebujete pomoc se slovíčky a gramatikou, které se týkají konkrétních maturitních témat, Online jazyky pro vás připravili skvělý kurz Angličtina jako příprava ke státní maturitě. V tomto speciálním kurzu najdete přesně shrnutý postup státní maturity z angličtiny od začátku do konce spolu s mnoha příklady, tipy a triky, které vám pomohou uspět během vaší maturity z angličtiny. Kurz obsahuje i cvičení, která se týkají ústní zkoušky, to znamená, že máte možnost procvičit si i mluvenou část maturity z angličtiny a pečlivě se připravit i na ni. Procvičíte si, jak se bezchybně a krátce představit, jak věcně popisovat obrázek nebo se naučíte různé fráze pro vyjádření názoru. Tento kurz se také zaměřuje na konkrétní témata, která se mohou u maturity z angličtiny objevit během ústní zkoušky. V kurzu Angličtina jako příprava ke státní maturitě se naučíte slovíčka a gramatiku, které se týkají témat jako např. Family, Traditions and celebrations, State and its structure, International organizations, Housing, School, At work, Food and eating out, Diseases, Sports, Geography, Fauna and flora, Environment, Science and technology, Culture. Také si právě říkáte, že tenhle kurz je přesně to, co potřebujete? Tak neváhejte a zkuste to.

  Co ještě může pomoc zlepšit vaši angličtinu kromě učení ve škole?

  Maturita z angličtiny se pomalu blíží a vy se možná ptáte, co ještě můžete udělat pro to, aby vaše angličtina byla excelentní. Chození do školy na hodiny angličtiny je sice skvělý a nutný základ, ale pokud chce člověk cizí jazyk ovládat perfektně, je potřeba pro to dělat o trochu víc. Jako to první a nejjednodušší, co můžete udělat, je přepnout si telefon a počítač do anglického jazyka. I tímto malým krokem se naučíte několik potřebných slovíček. Potom se můžete vrhnout třeba na filmy a seriály v angličtině? Ze začátku využijte anglické titulky a uvidíte sami, že za chvíli je ani nebudete potřebovat. Nebo co poslouchání podcastů a písniček v angličtině? To je taky super trénink! Pokud preferujete knížky, tak proč příště nesáhnout po nějaké v anglickém jazyce? I čtením získáte neuvěřitelně bohatou slovní zásobu. No a není nic lepšího než si popovídat s rodilým mluvčím. Tak co si najít nějakého anglicky mluvícího kamaráda? Ze všeho nejdůležitější ale je udržet si motivaci k učení!

   

  Předchozí článekPřítomný čas průběhový (Present continuous)
  Další článekAnglická slovesa
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".