to come up with – přijít s (návrhem)
adequate – dostatečný, přiměřený
sober – střízlivý
set – daný, ustanovený
to make effect – mít efekt, mít za následek
to rate – hodnotit
attractiveness – atraktivita
to depict – vyobrazit
participant – účastník
blood flow – průtok krevní
face blushing – začervenání se
to allure – půvab, přitažlivost
comparing – srovnávající
visible – viditelný
to tend – mít sklon, klonit se

  1. When there is the limit for drinking wine and stay sexier?
  2. What does the survey show?

Drinking more than the set amount makes the opposite effect and people would rather avoid any contact with such a person.

British researches came up with a new study which shows that drinking an adequate amount of wine can make one look sexier than being sober. On the other hand, drinking more than the set amount makes the opposite effect and people would rather avoid any contact with such a person.

The researchers set a study, in which they asked 20 men and 20 women to watch given photos of models and to rate them according to their attractiveness.

The series of photos depicted models who had drunk a glass of wine (250ml) and 2 glasses of wine (500ml). All of them were also depicted sober.

The participants rated the models as the most attractive who were depicted after drinking one glass of wine, which means 250ml of wine. They were claimed to be even more attractive than in the pictures where they were sober.

On the other hand, the models who had been photographed after drinking 2 glasses of wine (500 ml) were not rated as high as in the pictures depicting the same models sober.

The researchers explain that increased blood flow causes face blushing, which is the reason for the higher allure.

Therefore, if one drinks light (comparing to the set amount of wine), it might be visible in his or her smile and the person tends to be rather relaxed.

Číst články v angličtině je pro ovládnutí jazyka velmi důležité, avšak ne postačující. Chcete-li z tohoto článku získat maximum pro zlepšení vašich jazykových dovedností, pokračujte bezplatným minikurzem. V minikurzu získáte:
  • poslech článku namluveného rodilým mluvčím
  • procvičení slovíček a jejich uložení do dlouhodobé paměti
  • slovíčka ke stažení v mp3
  • slovíčka na kartičkách k vytištění

Chcete být víc sexy? Dejte si skleničku vína…

Britští badatelé přišli s novou studií, která ukazuje, že pití přiměřeného množství vína může způsobit atraktivnější vzhled osoby, než stav střízlivosti. Na druhou stranu pití většího než udaného množství vyvolá opačný účinek a lidé se raději vyhnou kontaktu s takovouto osobou.

Výzkumníci vytvořili studii, během které požádali 20 mužů a 20 žen, aby shlédli dané fotografie modelů/modelek a ohodnotili je podle jejich atraktivity.

Série fotografií zobrazovaly modely/modelky kteří vypili jednu skleničku vína (250 ml) a 2 skleničky vína (500 ml). Všichni byli také zobrazeni střízliví/é.

Účastníci ocenili jako nejatraktivnější ty modely/lky, kteří/které byli/y zobrazeni/y poté, co vypili/y jednu skleničku vína, což představuje 250 ml vína. Byli/y dokonce považováni/y za atraktivnější než na obrázcích, kde byli/y střízliví/é.

Na druhou stranu, ti/y modelové/lky, kteří/které byli/y vyobrazeni/y poté, co vypili/y 2 skleničky vína (500 ml) nebyli/y hodnoceny tak vysoce jako na obrázcích, kde byli/y střízliví/é.

Výzkumníci vysvětlují, že zvýšený průtok krve způsobuje červenání tváří, což je důvod pro vyšší přitažlivost.

Pokud tudíž někdo lehce pije (přiměřeně k danému množství vína), může to býti viditelné na jeho/jejím úsměvu a tato osoba má sklon býti více uvolněná.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.