Domů Němčina Finanční němčina B1+

Finanční němčina B1+

890 

Popis kurzu

Finanční němčina B1+ je určena pro studenty, kteří chtějí znát základy podnikání a už se s němčinou sektali v minulosti. Vstupní úrovní kurzu je B1-B2. Tento kurz rozšíří studentům přehleh v účetnictví, naučí se psát dopisy v německém jazyce a číst z grafů. Kurz procvičuje všechny jazykové dovednosti – čtení, poslech, mluvený a písemný projev.  Po dokončení kurzu jsou studenti schopni porozumět základním finančním pojmům a orientovat se v základních pravidlech

Obsah kurzu

Tematické okruhy

 • Regnungswesen
  • Grundinformationen
  • Transaktionen
  • Nützliche wörter und phrasen
 • Konzernfinanzen
  • Kosten und erträge
  • Forgerunger und verbindlichkeiten
  • Nützliche wörter und phrasen
 • Finanzplanung
  • Profitabilität und erträge
  • Finanzplanung
  • Nützliche wörter und phrasen
 • Steuer, Graphen
  • Steuer
  • Graphen
  • Nützliche wörter und phrasen

Fráze

 • Lassen Sie uns Folgendes vereinbaren.
 • Was halten Sie von folgender Lösung?
 • Erlauben Sie mir, Ihnen widerzusprechen.
 • Mit ausgezeichneter Hochachtung
 • Mit freundlichen Grüßen
 • Was halten Sie von folgender Lösung?
 • Erlauben Sie mir, Ihnen widerzusprechen.
 • Ich verbitte mir diesen Ton!
 • Lassen Sie uns Folgendes vereinbaren.
 • für positive Rückmeldung danken
 • Ich bin damit einverstanden, dass …
 • Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für …
 • Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn …
 • Ein neues Fenster öffnet sich.
 • Geben Sie bitte die Daten in den Spalten .
 • Wenn du den Punkt beendest setze den Haken.

Slovíčka

 • kariéra v účetnictví (der Buchhalter, der Steuerberater…)
 • základní terminologie (die Einnahmen, der Ertrag, die Sollseite…)
 • účetní případ (das Journal, der Abschluss, die Schuld…)
 • součásti účtu (die Rechnungsnummer, der Steuersatz…)
 • součásti účtu 2 (die Steuerpflicht, die Steuerbefreiung…)
 • práce s účty (der Rechnungsbetrag, das Rechnungsmuster…)
 • náklady (der Input, die Regiekosten, der Output, die Kosten…)
 • ziskovost podniku (die Profitabilität, die Liquidität, die Solvenz…)
 • ziskovost podniku 2 (der Betriebsgewinn, der Jahresfehlbetrag…)
 • fakturace (der Schuldbetrag, die Mahnung, berechnen…)
 • závazky a pohledávky (das Debitorenkonto, der Verkäufer…)
 • upomínka (der Debitor, der Mahnlauf, das Mahnschreiben…)
 • upomínka 2 (die Mahnstufe, den Mahnvorschlag einplanen…)
 • aktiva (umwandeln, die Franchise, der Bestand, immateriell…)
 • ziskovost firmy (die Rentabilität, der Betriebsgewinn…)
 • finanční plánování (jährlich, die Prognose, unvorgesehen…)
 • platby dodavatelům (der Handelskredit, der Scheck, der Zins…)
 • Platby v mezinárodním obchodě (die Tratte, der Wechsel…)
 • vyjednávání cen (verhandeln, die Rückfrage, verwandelbar…)
 • písemná argumentace (zur Verfügung stehen, Wir beabsichtigen)
 • ústní argumentace (Aus diesem Grund, Gleichfalls…)
 • vyjednávání cen 2 (der Zuschlag, hinziehen, zeitweise…)
 • daně (die Steuerabzüge, die Einkommensteuer, der Zoll…)
 • grafy a jejich popis (die Achse, die Richtung, das Volumen…)
 • slovesa a podstatná jména (plötzlich, senken, erweitern…)
 • na obrazovce (der Button, speichern, die Maske, das Feld…)
 • na obrazovce 2 (der Doppelklick, die Eigenschaften…)
 • práce na počítači (herunterladen, einfügen, die Maus…)
 • a další …

Proč se s námi jazyk opravdu naučíte?

Specializujeme se na začátečníky a na věčné začátečníky a víme, proč tradiční metody výuky řadě studentů selhávají. Vydefinovali jsme 10 základních překážek, které brání začátečníkům jazyk ovládnout, a ty vám pomůžeme překonat. Podívejte se na jejich přehled a rozkliknutím zjistěte, proč se s námi opravdu angličtinu naučíte.

Přestaňte studovat ve stresu

Není nic horšího, než být na kurzu angličtiny s dalšími studenty, čekat na vyvolání lektorem a děsit se toho, že se ztrapníte, když použijete špatnou gramatiku, že vám nebude rozumět, budete ostatní zdržovat apod. Pro ovládnutí jakékoli nové látky je potřeba, aby byl Váš mozek v příjemném rozpoložení, uvolněný a měl radost z poznávání nového. V našich kurzech můžete cokoli opakovat do té doby, než vám to bude zcela jasné. Poslechy si pusťte třeba 10x, ať jazyk slyšíte, slovíčka opakujte do té doby, dokud je opravdu umíte a na procvičování gramatiky mějte tolik času, kolik potřebujete. Žádný stres, nikoho nezdržujete, nikdo se na Vás nedívá skrz prsty.

Nepřetěžujte se, jinak skončíte

Jeden z největších nešvarů výuky jazyků je zavalení studenta stále novou látkou. První hodiny výuky zvládáte, ale s každou další přichází stále nová gramatika, slovíčka, jazykové výjimky apod. Zákonitě přijde den, kdy Vás angličtina převálcuje, vše Vám začne splývat, přestáváte se orientovat, nejde Vám to, ztrácíte motivaci a s výukou končíte. Důvod je prostý – novou látku jste nestačili uložit do dlouhodobé paměti, ale měli jste ji pouze v té krátkodobé, ze které se po jednom až třech týdnech vytratí. Aby bylo možné přijímat novou látku, je potřeba mít tu předešlou uloženou v dlouhodobé paměti. Toho docílíte opakováním stejné látky druhý den, šestý den a za týden až dva. Můžete opakovat sami nebo můžete mít systém, který vám s opakováním pomůže. A ten Vám poskytneme my.

Neučte se, když nemáte chuť

Neztrácejte čas dojížděním za lektorem nebo na hodinu angličtiny. Věnujte se angličtině, když jste ve správném rozpoložení, ne kdy může Váš lektor a hodina je pro Vás povinností. Musíte mít přístup ke své výuce angličtiny kdekoli a kdykoli máte zrovna na výuku chuť a náladu. S našimi online kurzy to možné je. Kdekoli a kdykoli – na počítači, na tabletu, na telefonu.

Začněte konečně studovat efektivně

Mozek průměrného člověka se dokáže intenzivně soustředit prvních 20 minut, pak koncentrace opadá. Když máte hodinu s lektorem o délce 90 minut, pak více než 2/3 času nestudujete efektivně. Rozdělte si látku do více dní s kratšími 20 minutovými bloky. Přesně tohle je možné v našich kurzech udělat.

Učte se tak, jak potřebujete Vy

Každý člověk je jiný, má jiné schopnosti, zkušenosti a znalosti z minulosti. Abyste z výuky angličtiny získali maximum, musíte požadovat individuální přístup. Online kurz Vám umožní studovat individuálním tempem a mít tak dostatek času si látku osvojit a neomezeně dlouho procvičovat. Nikdo Vás neruší, nikdo nezdržuje, nikoho nezdržujete Vy. Příště pokračujte přesně tam, kde jste skončili naposled. Efektivní výuka je individuální výuka v online kurzu.

Procvičovat musíte hlavně zábavně

Vidět někoho malovat obraz a zkusit namalovat obraz je z pohledu učení kvalitativní rozdíl. Procvičování v rámci výuky násobně zrychluje vytváření neuronových spojů a tím celý proces učení. Online kurz angličtiny pro začátečníky Vám poskytuje neomezené procvičování probírané látky a neomezený nácvik slovíček a frází a jejich výslovnosti. Procvičování ale musí být hlavně zajímavé a zábavné. Proto Vás také klasické učebnice nudí a po několika lekcích již nebaví.

Nepřehánějte to s gramatikou

Kurz angličtina pro úplné a věčné začátečníky se zaměřuje jak na všechny základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech, mluvení), tak i na gramatické výklady a nácvik slovíček. Neučte se pouze části jazyka, např. jak bývá mylným zvykem klást přehnaný důraz na gramatiku. Gramatika je sice důležitá, ale důležitější je se domluvit a proto raději část gramatiky oželte a věnujte se výslovnosti, porozumění, poslechům – všeho máte v našem kurzu v hojnosti.

Neučte se to, co nepotřebujete

Kapacitu paměti máme bohužel omezenou, a tak se učte jen to, co sami ve svém životě využijete. Není potřeba znát málo používaná slovíčka nebo detaily složité gramatiky. Chcete se domluvit nebo chcete získat doktorát z teorie angličtiny? Náš online kurz je uzpůsoben pro ty, kteří se chtějí domluvit. Jen praktická slovní zásoba a gramatické jevy.

Zapomeňte na obavy z mluvení

Mluvení v cizím jazyce je pro mnoho začátečníků jedním z největších strašáků. Někdy dokonce tak velkým, že ani nezačnou chodit k lektorovi či do jazykové školy. Ztrapním se, nebudou mi rozumět, budu se cítit hloupě. Tyto obavy chápeme a pomůžeme Vám. Mluvení je možné se naučit pouze procvičováním, a proto jsme do našich kurzů doplnili nácvik výslovnosti. Jen Vy a počítač a tak dlouho, než budete se svou výslovností spokojeni. Opakujte podle vzoru, přehánějte artikulaci, užívejte si mluvení a poslouchejte, jak Vám Vaše nahraná výslovnost zní.

Nebuďte na jazyk sami

Většina lidí rezignuje na činnost, která jim nejde nebo které nerozumí a neví si rady. To víme. A proto je součástí všech našich kurzů služba „lektor po ruce“. Tedy živí lektoři, které máte k dispozici online každý pracovní den od 8 do 20 hodin. Stačí jeden klik a naše jazyková a technická podpora je Vám plně k dispozici.

Ukázka kurzu

Navazující kurzy

Angličtina pro začátečníky A1- je prvním kurzem vhodným pro úplný začátek výuky angličtiny. Je vhodný i pro věčné začátečníky jako rekapitulace již naučené látky v minulosti. Pokud máte již základy angličtiny za sebou, doporučujeme projít obsah kurzu nebo kurz rovnou bezplatně vyzkoušet a případně zvolit navazující kurz Angličtina pro začátečníky A1+

Certifikát a příprava k mezinárodní zkoušce

Po dokončení kurzu Angličtina pro začátečníky A1- získáte certifikát o absolvování. Kurz je zároveň přípravou pro složení mezinárodní zkoušky Cambridge English: Key (KET). K jejímu úspěšnému absolvování doporučujeme prostudovat i kurzy Angličtina pro začátečníky A1+, Angličtina pro znalé začátečníky A2- a Angličtina pro znalé začátečníky A2+. Zkoušku Cambridge English: Key (KET) můžete v rámci kurzu vyzkoušet nanečisto a ověřit si, zda-li jste již dostatečně připraveni nebo zjistit, které znalosti je ještě třeba doplnit. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Je kurz drahý?

Za 7 měsíční online kurz Angličtina pro začátečníky A1+ zaplatíte 2 490 Kč. Na první pohled dost peněz. Ale počítejte s námi. Průměrný student studuje kurz 7 měsíců, což po přepočtu znamená, že náklady na kurz jsou 355 Kč měsíčně. Neplatíte za učebnice, za jízdenky ani za parkovné. Nepropadnou vám peníze za nevychozené lekce.  Je drahé dát necelých 12 Kč denně za to, že konečně ovládnete angličtinu?

Garance kvality

Víme, že mnoho začátečníků nebo věčných začátečníků zkusilo již mnoho metod učení se anglického jazyka. Také víme, že velká část tradičních metod jim nefunguje, a tak mají obavu zkoušet opět něco nového. Jsme přesvědčeni, že Vám dokážeme pomoci a jazyk se s námi naučíte. Poskytneme Vám 100% garanci úspěchu a spokojenosti. Pokud Vám kurz z jakéhokoli důvodu nebude vyhovovat, nenajdete čas na studium nebo se rozhodnete pro jinou alternativu studia angličtiny do 14 dnů, vrátíme Vám peníze. Žádné dotazy, peníze zpět posíláme obratem. Nic neriskujete.

Garance výměny kurzu

Kurz Angličtina pro začátečníky A1+ je určen pro úplné nebo věčné začátečníky. Pokud v průběhu studia zjistíte, že vybraná jazyková úroveň je pro Vás příliš snadná, nic se neděje, kurz Vám vyměníme za jiný, který bude lépe vyhovovat Vašim možnostem a studijním potřebám.

Reference

„Musím říci, že po deseti letech začátků s angličtinou jsem konečně pochopila souvislosti, které mi předtím nikdy nedocházely. Výklady jsou zpracovány opravdu polopaticky, konečně to někdo umí vysvětlit.“

Jitka Horáková, 45 let

„Že mě na stará kolena vezme angličtina, to jsem nečekala. Vyhovuje mi hlavně to, že postupuji vlastním tempem, opakuji kolikrát chci, baví mě cvičení. Do jazykovky nebo k lektorovi bych si netroufla, ale studovat po internetu byl výtečný nápad.“

Alena Brodná, 62 let

„Ve škole jsem se učil německy, ale pro cestování potřebuju angličtinu. Jinak než online studovat nechci a tenhle kurz byl nejlepší ze všech, které jsem vyzkoušel. A tak jsem u něj rovnou zůstal :-)“

Jakub Prokop, 23 let

Parametry kurzu

Metodické parametry

Další tvary slovesa (pro 1. osobu jednotného čísla):  
préteritum ich war
perfektum ich bin gewesen
plusquamperfektum ich war gewesen
budoucí čas ich werde sein

Jazykové dovednosti

Osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich werde wir werden
2. du wirst ihr werdet
3. er, sie, es wird sie, Sie werden

Forma procvičování slovíček

Další tvary slovesa (pro 1. osobu jednotného čísla):  
préteritum ich wurde
perfektum ich bin geworden
plusquamperfektum ich war geworden
budoucí čas ich werde werden

Způsob práce s motivací

Základní význam způsobových sloves:  
dürfen smět
können moci, umět
mögen mít rád
müssen muset
sollen mít povinnost
wollen chtít
+
wissen vědět

Technické parametry

Osoba: DÜRFEN
smět
KÖNNEN
moci,umět
MÖGEN
mít rád
MÜSSEN
muset
SOLLEN
mít povinnost
WOLLEN
chtít
WISSEN
vědět
ich darf kann mag muss soll will weiβ
du darfst kannst magst musst sollst willst weiβt
er,sie,es darf kann mag muss soll will weiβ
wir dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen
ihr dürft könnt mögt müsst sollt wollt wisst
sie, Sie dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen

Uživatelské informace

Pomocná slovesa
haben, sein, werden

Firemní výuka – angličtina pro začátečníky

Kurz angličtina pro začátečníky A1+ je možné zařadit jako součást koordinovaného firemního vzdělávání. Máte-li zájem nakoupit kurz pro více zaměstnanců, kontaktujte nás prosím na info@sogoodlanguages.com pro přípravu nabídky na míru. Můžete získat množstevní slevu, modul Personalista pro evidenci pokroku jednotlivých studentů a firemního konzultanta, který pomůže kurz do firemního vzdělávání vhodně zavést a případně propojí s výukou poskytovanou Vaší jazykovou školou.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Finanční němčina B1+”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Užíváme cookies pro co nejsnadnější použití našeho webu. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.