Předložky s 2. pádem nejsou zdaleka tak často používané jako výše uvedené předložky se 3., 4. a 3. a 4. pádem. Jsou užívány především v odborné řeči.

angesichts, anlässlich, anstatt (statt), anstelle, aufgrund, auβerhalb, dank, diesseits, infolge, inmitten, innerhalb, jenseits, längs, mittels, oberhalb, seitens, trotz, um…willen, unterhalb, unweit, während, wegen, zugunsten

angesichts - vzhledem kangesichts der Umstände (vzhledem k okolnostem)
anlässlich - při příležitosti anlässlich seines Geburtstags (při příležitosti jeho narozenin)
anstatt, statt - místo, za statt deines Bruders (místo tvého bratra)
anstelle- (na)místo (v zastoupení)anstelle seiner Mutter (namísto jeho matky)
aufgrund - na základě, kvůliaufgrund einer Empfehlung (na základě doporučení)
auβerhalb - mimo, vněauβerhalb der Arbeitszeit (mimo pracovní dobu), auβerhalb der Stadt (mimo město)
dank - díkydank seiner Hilfe (díky jeho pomoci)
diesseits - z této strany, na této stranědiesseits des Flusses (na této straně řeky)
infolge - pro, v důsledkuinfolge des Unfalls (následkem nehody)
inmitten - uprostředinmitten der Stadt (uprostřed města)
innerhalb - uvnitř, v, běheminnerhalb des Hauses (uvnitř domu), innerhalb der Ferien (během prázdnin)
jenseits - na oné straně, na druhé stranějenseits der Grenze (na druhé straně hranice)
längs - podél, podlelängs des Flusses (podél řeky)
mittels - (s) pomocí čeho, skrze comittels der Bank (prostřednictvím banky)
oberhalb - nadoberhalb des Gipfels (nad vrcholem)
seitens - ze stranyseitens des Staates (ze strany státu)
trotz - navzdory, i přestrotz des schlechten Wetters (navzdory špatnému počasí)
um...willen - kvůli, proum meiner Eltern willen (kvůli mým rodičům)
unterhalb - poduterhalb der Schale (pod slupkou)
unweit- nedaleko, opodálunweit unseres Hauses (nedaleko našeho domu)
während - během, přiwährend unseres Urlaubs (během naší dovolené)
wegen - pro, kvůliwegen jeder Kleinigkeit (kvůli každé maličkosti) PAMATUJ! Ve spojení s osobními zájmeny tvoří "wegen" složeniny - meinetwegen (kvůli mě), ihretwegen (kvůli ní)
zugunsten - ve prospěchzugunsten der Kinder (ve prospěch dětí)

PAMATUJ! Předložky dank, statt, trotz, während, wegen se objevují v hovorové řeči i ve spojení se 3. pádem.

Na závěr si vyzkoušejte krátký testík a zjistěte, jestli jste vše pochopili!

Předchozí článekPředložky v němčině – souhrn
Další článekPředložky se 3. pádem
Dagmar Jašková
Dagmar je jazyková lektorka a koučka. Svým studentům se při výuce snaží ukázat, že zvládnout němčinu je vlastně hračka. Chce to jen trochu píle, pochopit systém a odhodit zábrany. Promluvit s chybou je rozhodně lepší než nemluvit vůbec. Během koučovacích rozhovorů pomáhá svým klientům odkrýt jejich vlastní potenciál nejen v rámci jazykových dovedností, ale i v oblasti osobní a kariérní.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.