Prezentování (les présentations) se při jednáních nejspíše nevyhnete. Nejen to, co budete říkat, ale také to, jak budete vypadat nebo jak bude multimediální prezentace. V tomto článku si řekneme, jaké fráze byste při prezentování měli používat, abyste mluvili spisovnou francouzštinou, používali slušnostní fráze a váš projev byl přehledný.

1Slovní zásoba spojená s multimediální prezentací

Francouzský výrazČeský překlad
un slidesnímek
un premier slide první snímek
un slide d’introduction úvodní snímek
un slide de conclusion závěrečný snímek
des animations obrázky
des tableaux tabulky
des graphiques, des histogrammes, des diagrammes grafy
des diagrammes à barres horizontales graf s horizontálními osami
des diagrammes à barres verticales graf s vertikálními osami
des diagrammes circulaires kruhové diagramy

2Přivítání na prezentaci

Nejprve přítomné pozdravte a sdělte téma prezentace.

Bonjour, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ma présentation sur… Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na mé prezentaci o…
Je souhaite la bienvenue à vous tous. Všechny vás zdravím…
Je suis heureux de vous voir. Jsem potěšený, že vás vidím.

3Zahájení prezentace

Na začátku zdůrazněte, proč jste si vybrali následující téma, základní body prezentace a její cíl.

Je vous donne une présentation sur… Má prezentace se týká…
La raison pour choisir ce thème de présentation est… Důvodem výběru této prezentace je…
J’ai choisi ce thème parce que… Vybrala jsem si toto téma, jelikož…Le but de présentation est montrer… Cílem prezentace je ukázat… La base de présentation est prouver… Nejdůležitější částí prezentace je potvrdit…Pour commencer, je voudrais dire… Pro začátek bych vám chtěl říci…

4Fráze v průběhu prezentace

S’il vous plaît, regardez cet image / graphique / tableau. Prosím, podívejte se na tento obrázek / graf / tabulku.
Cet image / graphique / tableau présente… Tento obrázek / graf / tabulka představuje…
Ce point est très important. Tento bod je velmi důležitý.Ce slide donne une caractéristique de… Tento snímek představuje charakteristiku…Ce slide donne un résumé de… Tento snímek představuje shrnutí… Maintenant, on va continuer avec un autre slide. Nyní budeme pokračovat na další snímku.

5Ukončení prezentace

Dejte najevo, že je prezentace ukončena, a nezapomeňte na kontakt s publikem.

C‘est le slide de conclusion. Toto je závěrečný snímek.
Pour conclure mon présentation, il est important de dire… Pro ukončení prezentace je nutné říci…
Merci pour votre attention ! Děkuji za vaši pozornost.Je voudrais vous remercier pour votre présence. Chtěla bych vám poděkovat za to, že jste přišli.Est-ce que vous avez quelques questions? Máte nějaké otázky?Maintenant, c’est le temps pour notre discussion / table ronde. Nyní je čas na besedu / diskuzi.

Máte své vlastní zkušenosti s prezentací ve francouzštině? Napište nám je do diskuze pod článek.

Předchozí článekSmall talk
Další článekFráze pro telefonování
Věra Tauchmanová
Anglický a francouzský jazyk vystudovala na pedagogické fakultě, zároveň studuje i mediální studia. Je ráda, že v SoGood Languages může propojit obě svá zaměření. Již několik let se věnuje individuální i skupinové výuce anglického a francouzského jazyka u různých věkových kategorií. Cizí jazyky a poznávání cizích kultury se staly její celoživotní zálibou.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.