Telefonická komunikace často bývá prvním kontaktem s možnými zákazníky nebo kolegy, proto byste si při něm měli dávat pozor na spisovný projev a zejména na základní fráze, které se s telefonováním pojí. Při telefonování platí, že byste měli „sázet na jistotu“ a nepouštět se do žádných výrazů, ve kterých si nejste jisti. Nezapomeňte také na to, že byste měli mluvit spíše hlubším hlasem, který je příjemný na poslouchání.

1ZAČÁTEK HOVORU – LE RÉPONDRE AU TÉLÉPHONE

  • volající
FrázeČeský překlad
Bonjour. C’est… Dobrý den. To je…
C’est la part de… Jsem…
  • příjemce
FrázeČeský překlad
Bonjour. C’est de la part de qui? Dobrý den. Kdo volá?
Avec qui parle-je? S kým mluvím?
C’est la part de vous, Madame… / Monsieur…?To jste vy, pane… / paní…?
Vous parle avec… Mluvíte s…

2ZDŮVODNĚNÍ ÚČELU HOVORU – L’EXPRESSION DU BUT DE L’APPEL

  • volající
Francouzský výrazČeský překlad
Je voudrais parler avec… Chtěl bych mluvit s…
Pourrais-je parler avec…? Mohl bych mluvit s…?
Je téléphone à vous car… Volám vám, jelikož…
Je voudrais demander si… Chtěl bych se zeptat, jestli…
Est-ce que vous pouvez me dire si… Můžete mi říci, jestli…
  • příjemce
Francouzský výrazČeský překlad
Avez qui voulez-vous parler? S kým chcete mluvit?
Qui dois-je annoncer? Koho mám nahlásit?
Voulez-vous être mis en communication avec qui? Ke komu chcete přepojit?
Peux-je vous être utile? Mohu vám nějak pomoci?
En quoi peux-je vous être utile? V čem vám mohu být nápomocen?

3PROSBA O PŘEDÁNÍ HOVORU – TRANSMETTRE L’APPEL

  • volající

Pourriez-vous me transmettre? Mohl byste mě přepojit?

  • příjemce

Je vous transmets à… Přepojuji vás k…

4REAKCE NA MOŽNÉ KOMPLIKACE – RÉAGIR AUX COMPLICATIONS POSSIBLE

  • volající

Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit, s’il vous plaît? Můžete, prosím, zopakovat, co jste říkal?

  • příjemce

Je suis désolé(e) mais la personne avec qui vous voulez parler est maintenant occupé. Je mi to líto, ale osoba, kterou voláte, je momentálně nedostupná.
Monsieur / Madame … est absent/e. Pan / Paní … je nepřítomný/á.

5ZANECHÁNÍ ZPRÁVY – LAISSER UN MESSAGE

  • volající

Je vous en prie, est-ce que je peux laisser un message dans la boîte vocale? Prosím, mohl bych zanechat zprávu ve hlasové schránce?

  • příjemce

Bien sûr que vous pouvez laisser un message. Samozřejmě, že můžete zanechat zprávu.
Voulez-vous laissez un message? Chcete zanechat zprávu?

6UKONČENÍ HOVORU – LA TERMINAISON DE L‘APPEL

Merci pour votre temps. Děkuji za váš čas.
Merci pour votre aide. Děkuji za vaši pomoc.

7DALŠÍ UŽITEČNÉ FRÁZE – LES AUTRES EXPRESSIONS UTILES

Restez en ligne. / Tenez la ligne. Zůstaňte na lince.

Předchozí článekPrezentace ve francouzštině
Další článekJak napsat motivační dopis ve francouzštině
Věra Tauchmanová
Anglický a francouzský jazyk vystudovala na pedagogické fakultě, zároveň studuje i mediální studia. Je ráda, že v SoGood Languages může propojit obě svá zaměření. Již několik let se věnuje individuální i skupinové výuce anglického a francouzského jazyka u různých věkových kategorií. Cizí jazyky a poznávání cizích kultury se staly její celoživotní zálibou.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.