Student s touto jazykovou úrovní rozumí hlavním konverzačním tématům z oblasti práce, studia, aktivit ve volném čase. Je schopný si poradit se situacemi, se kterými se běžně setká při cestování, nakupování, ve volném čase. Dokáže napsat souvislý text na témata, o která se osobně zajímá a která dobře zná. Student je schopný popsat své zážitky, názory, plány a pocity.

Dobrá práce! Vaše jazyková úroveň je B1 nebo-li mírně pokročilý student/mírně pokročilá studentka. Přečtěte si nyní charakteristiku Vašich znalostí a dovedností, které jsme rozdělili do skupin na porozumění (zahrnuje poslech a porozumění psanému textu), mluvení (v této kategorii je shrnuta ústní interakce a schopnost samostatného ústního projevu) a psaní (zde se hodnotí Váš písemný projev). Poradíme Vám také, jaký kurz je vhodný právě pro Vaši jazykovou úroveň.

1Porozumění

Rozumíte textům s často užívanou slovní zásobou. Poslech Vám nedělá problémy, pokud se týká běžných témat (práce, škola, volný čas). Rozumíte hlavním myšlenkám, pokud jsou vysloveny spisovným jazykem, zřetelně a pomalu.

2Mluvení

Umíte si poradit s většinou situací. Dokážete se bez přípravy zapojit do konverzace, nedělá Vám potíže zeptat se na cestu nebo zjednodušeně hovořit o aktuálních událostech. Jste schopný/schopná stručně odůvodnit své plány do budoucna. Umíte také například přiblížit obsah knihy.

3Psaní

Napíšete text na témata, která Vás zajímají a která dobře znáte. Umíte napsat osobní dopis. Dokážete vylíčit své osobní zážitky.

4Vhodný kurz pro Vás

Pokračujte ve studiu s kurzem, který odpovídá přesně Vašim znalostem a dovednostem. Jedině tak se při výuce nebudete nudit a zároveň pro Vás kurz nebude ani příliš obtížný, takže si udržíte motivaci ke studiu a brzy zaznamenáte posun. Kurz vhodný pro Vás je Španělština pro pokročilé B2.

KOUPIT KURZ ŠPANĚLŠTINA PRO POKROČILÉ B2

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.