Student, jehož znalosti jsou na úrovni A1, rozumí výrazům běžného života a každodenním zcela základním frázím. Tyto fráze dokáže s pomocí použít v praxi. Uživatel je schopen sám sebe představit, dokáže klást otázky týkající se místa (kde žije, bydlí), lidí (rodiny, přátel), věcí a předmětů (které vlastní a užívá). Na tyto otázky je schopný i sám odpovědět. Dokáže se také velmi zjednodušeně domluvit, pokud je konverzace vedená pomalu a partner je ochotný mu pomoci.

Výborně! Vaše jazyková úroveň je A1 (Beginner) nebo-li začátečník/začátečnice. Přečtěte si nyní charakteristiku Vašich znalostí a dovedností, které jsme rozdělili do skupin na porozumění (zahrnuje poslech a porozumění psanému textu), mluvení (v této kategorii je shrnuta ústní interakce a schopnost samostatného ústního projevu) a psaní (zde se hodnotí Váš písemný projev). Poradíme Vám také, jaký kurz je vhodný právě pro Vaši jazykovou úroveň.

1Porozumění

Se znalostmi cizího jazyka na úrovni A1 rozumíte známým slovům a heslům na plakátech, v katalozích a časopisech. Rozumíte takové konverzaci, která je vedená velmi pomalu a zřetelně, týká se bezprostředního okolí, základních frází a slovní zásoby na témata, která jsou Vám blízká (rodina, záliby a koníčky).

2Mluvení

Základními a jednoduchými větami umíte popsat sebe, svoji rodinu a místo, kde žijete. Zvládnete klást jednoduché otázky. V případě, že Váš partner hovoří zřetelně a pomalu, užívá základní slovní zásobu a je ochoten Vám pomoci s formulacemi, dokážete se s ním domluvit.

3Psaní

Váš písemný projev je velmi stručný. Zvládnete napsat pozdrav z dovolené či vyplnit formuláře s osobními údaji (jako je jméno, příjmení, adresa).

4Vhodný kurz pro Vás

Pokračujte ve studiu s kurzem, který odpovídá přesně Vašim znalostem a dovednostem. Jedině tak se při výuce nebudete nudit a zároveň pro Vás kurz nebude ani příliš obtížný, takže si udržíte motivaci ke studiu a brzy zaznamenáte posun. Kurz vhodný pro Vás je Španělština pro znalé začátečníky A2.

KOUPIT KURZ ŠPANĚLŠTNA PRO ZNALÉ ZAČÁTEČNÍKY A2

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.