Minulý čas jednoduchý (ve španělštině préterito indefinido) je jedním ze čtyř časů, které se ve španělštině používají k vyjádření minulosti. Popisuje minulost, jak ji chápeme i v češtině, tedy popisuje něco, co je časově omezené a co se stalo v minulosti. Slovesa 2. a 3. slovesné třídy, tedy ta, která jsou zakončena na -er a -ir, mají stejné tvary minulého času.

1Nyní se podívejme na tvoření jednoduchého minulého času všech tří slovesných tříd:

OsobaTRABAJARCOMERVIVIR
yotrabajécomíviví
trabajastecomisteviviste
él/ella/ustedtrabajócomióvivió
nosotros/astrabajamoscomimosvivimos
vosotros/astrabajasteiscomisteisvivisteis
ellos/ellas/ustedestrabajaroncomieronvivieron

Jak si můžeme všimnout, ve 3. osobě jednotného čísla je koncovka s přízvukem. Pokud bychom přízvuk zapomněli napsat, vzniklo by slovo „hablo“, které je nejen jiné osoby, ale i jiného času (1. osoba čísla jednotného, čas přítomný, tedy „mluvím“ ). Dále je třeba si dávat velký pozor na 1. osobu množného čísla („hablamos“), která se shoduje s přítomným časem. Zjistit, o jaký čas se jedná, nám pomůže pouze kontext.

Pozor na slovesa, která mají kmen zakončený samohláskou. Jedná se např. o slovesa „leer“ či „creer“. U takovýchto sloves se měkké „i“ ve třetích osobách mění na tvrdé.

  • leer (číst) –> leyó (četl), leyeron (četli)
  • creer (domnívat se/věřit) –> creyó (domníval se/věřil), creyeron (domnívali se/věřili)

Dále je nutné dávat pozor na slovesa, která jsou zakončena na koncovky -car, -gar a -zar. Tato slovesa mění svou podobu před koncovkou -é v 1. osobě jednotného čísla. Je tomu tak z důvodu, aby byla zachována stejná výslovnost.

  • orzanizar (uspořádat) –> organicé (uspořádal/a jsem)
  • explicar (vysvětlit) –> expliqué (vysvětlil/a jsem)
    (při tvaru „explicé“ by byla naprosto změněna výslovnost slovesa)
  • pagar (zaplatit) –> pagué (zaplatil jsem)
    (tvar „pagé“ by, stejně jako tvar „explicé“, vytvořil odlišnou výslovnost)

2Použití minulého času jednoduchého:

Minulý čas jednoduchý se používá pro vyjádření děje v minulosti, který se neopakoval a nemá dopad do současnosti. Existují určité výrazy odkazující do minulosti, jejichž použití ve větě nám napoví, že bychom měli použít jednoduchý minulý čas:

Španělský výraz:Překlad:
ayervčera
anteayerpředevčírem
anochevčera večer
la semana pasada / el mes/ año pasado minulý týden minulý měsíc/rok
hace media hora / hace diez años před půl hodinou/před 10 lety
en mayov květnu
en 2002 v roce 2002

Příklady vět v préterito indefinido:

Hasta el año pasado mis padres vivieron en Praga. Do minulého roku bydleli moji rodiče v Praze.
Ayer trabajé en el jardín. Včera jsem pracoval/a na zahradě.
En 2010 comimos mucha verdura. V roce 2010 jsme jedli hodně zeleniny.
Pedro anoche leyó mi libro. Pedro včera večer četl mou knihu.
Tu hermana se quedó en México. Tvoje sestra zůstala v Mexiku.
Používáte minulý čas ve španělštině? Podělte se o tom s námi a napište nám pod náš článek vaše zkušenosti.
Předchozí článekZaplaťte španělsky
Další článekSloveso ESTAR
Profilový obrázek
Lektorka španělského jazyka. Věnuje se tvorbě kurzů a psaní článků. Španělštinou se zabývá již od střední školy. Její znalost jazyka nejvíce obohatily zahraniční studijní a pracovní zkušenosti ve Španělsku a Latinské Americe. Španělština se postupně stala jejím denním chlebem a koníčkem.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.