own – vlastní
clear – jasný
own – vlastnit
trust – věřit
look forward – těšit se
beat – porazit, překonat
childhod – dětství
imagine – představit si

  1. What is your favourite rugby team?
  2. Have you ever played rugby?

The All Blacks are very famous for their haka team song. Watch here.

Every sport has its own iconic team. But in rugby it’s even clearer. Because there is one team, that owns many records and thinks every time only about succeeding. We talk here about The All Blacks, the New Zealand national rugby team. We know many team sports, but in rugby you need to have really great teammates around you and you need to trust them one hundred percent. You must give everything for the team, if you want to play rugby for All Blacks.

All these things knows perfectly one man. Richie McCaw, the most successful player in history of rugby. He played 142 matches for New Zealand, more than anyone else. He also won 125 matches, another unbelievable number and again, an international record. He was captain in 105 matches, but now, he ended his career. And we can look forward, if someone is able to beat his numbers.

Every country has also one national traditional sport. In England it’s football, in Canada it’s ice-hockey and in New Zealand it’s rugby. But in New Zealand it is different, because they don’t take rugby only as a sport, rugby is a religion for them. Almost every child dreams about playing for All Blacks. Jonny Wilkinson had the same dreams. He is another great rugby player and he talked about his childhood. He watched rugby with his friends on TV and then they went outside and played rugby and imagined, they are the All Blacks. Now it’s the reality.

Another All Black, Sean Fitzpatrick, grew up in different times. He won the World Cup in 1987. But he also said, that it was much harder for him to get to the team. And everything was harder in those times. He couldn’t even buy a jersey to support his favourite team. But now, you can buy it everywhere. You can also watch and love the All Blacks wherever you are.

Každý sport má svůj ikonický tým. Ale v ragby je to ještě jasnější. Protože tam je jeden tým, který vlastní mnoho rekordů a pokaždé myslí pouze na úspěch. Mluvíme zde o All Blacks, národním ragbyovém týmu Nového Zélandu. Známe spoustu kolektivních sportů, ale v ragby musíte mít kolem sebe opravdu skvělé spoluhráče a musíte jim důvěřovat na sto procent. Týmu musíte dát všechno, pokud chcete hrát za All Blacks.

Všechny tyto věci zná perfektně jeden muž. Richie McCaw, nejúspěšnější hráč v historii ragby. Za Nový Zéland odehrál 142 zápasů, více než kdokoliv jiný. Také vyhrál 125 zápasů, další neuvěřitelné číslo a opět to je mezinárodní rekord. Kapitána dělal ve 105 zápasech, ale nyní ukončil svou kariéru. A my se můžeme těšit, jestli někdo bude schopen překonat jeho čísla.

Každá země má také svůj tradiční národní sport. V Anglii je to fotbal, v Kanadě lední hokej a na Novém Zélandu je to ragby. Ale na Novém Zélandu je to odlišné, protože oni tam neberou ragby pouze jako sport, ragby je pro ně přímo náboženství. Téměř každé dítě sní o hraní za All Blacks. Jonny Wilkinson měl tytéž sny. On je dalším skvělým ragbyovým hráčem a hovořil o svém dětství. Se svými přáteli sledovali ragby v televizi, pak si šli hrát ven a zase hráli ragby a představovali si, že jsou All Blacks. Nyní je to realitou.

Další hráč All Blacks, Sean Fitzpatrick, vyrůstal v jiné době. Dokázal vyhrát Mistrovství světa v roce 1987. Ale také říkal, že pro něj bylo mnohem obtížnější dostat se do týmu. V těchto dobách bylo všechno těžší. On si ani nemohl koupit dres na podporu svého oblíbeného týmu. Ale nyní si jej můžete koupit kdekoliv. Můžete také sledovat a milovat All Blacks, ať jste kdekoliv.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.