measuring – měření
conduct – vést
infinite – nekonečný
develop – vyvíjet
additional – dodatečný
common – běžný
device – zařízení
researcher – výzkumník
improve – zlepšit

  1. What is the main characteristics of the EM-Sense technology?
  2. What is the article about?

The new technology is able to recognize the object the holder is touching.

You can say, in today’s world is possible almost everything. But there are still new technologies that can make life easier. Why don’t make everything easier, when we can? Maybe this question have in front of them scientists, that work on new technology called EM-Sense. EM stands there for Electro-Magnetic. This new technology can say, what a user of smartwatches is touching. It sounds quite impossible, but yes, EM-Sense is capable of that.

It can do that thanks to the measuring electro-magnetic signals, that conduct through the body. It can be a really huge thing, because when we connect that with the Internet of Things, possibilities are almost infinite.

This whole thing is developed by scientists at Disney Research and Carnegie Mellon University. It’s really something new, because you don’t need now any modifications or additional sensors.

Electro-magnetic signals are the most important words here. Because it works only thanks to them. Our bodies conduct electro-magnetic signals, and we can measure that easily. Other objects do the same thing, they conduct also electro-magnetic signals. So the body works as an antenna and software in smartwatches as a filter. It can now identify objects as doors, but also many common devices.

The prototype already exists, but there are many things, that the researchers must improve. But you can imagine the world with this technology. You wake up, turn off your alarm clock, and the kettle knows, that it should start to boil the water. Simply amazing.

EM-Sense: Novinka elektromagnetické technologie

Můžete říct, že v dnešním světě je možné téměř cokoliv. Ale stále existují nové technologie, které mohou ulehčit život. Proč neudělat všechno jednodušší, kdy můžeme? Možná tuto otázku měli před sebou vědci, kteří pracují na nové technologii nazývané EM-Sense. EM je zkratka pro elektro magnetický. Tato nová technologie dokáže říci, čeho se nositel chytrých hodinek právě dotýká. Zní to docela nemožně, ale ano, Em-Sense je toho schopno.
Dokáže to díky měření elektromagnetických signálů, které vedou naším tělem. Může to být opravdu velká věc, protože když to spojíme s internetem věcí, možnosti jsou téměř nekonečné.
Celá tato věc je vyvíjena vědci v Disney Research a univerzitě Carnegie Mello. Je to opravdu něco nového, protože nyní není třeba žádných dalších modifikací nebo dodatečných senzorů.
Elektromagnetické signály jsou zde těmi nejdůležitějšími slovy. Protože to funguje pouze díky nim. Naše těla vedou elektromagnetické signály a my je dokážeme lehce změřit. Totéž dělají i jiné objekty, také vedou elektromagnetické signály. Takže tělo funguje jako anténa a software v chytrých hodinkách jako filtr. Nyní to dokáže identifikovat objekty jako dveře, ale také mnoho dalších běžných zařízení.
Je to ještě úžasnější, protože výzkumníci jsou schopni vytvořit prototyp EM-Sense za použití běžně dostupných komponentů. Takže by neměl být problém tuto technologii produkovat.
Prototyp už existuje, ale je tam ještě spousta věcí, které musí výzkumníci zlepšit. Ale již nyní si můžete představit svět s touto technologií. Ráno se vzbudíte, vypnete budík a konvice už ví, že by měla začít vařit vodu. Jednoduše úžasné.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.