comfortable – pohodlný
cost – náklad
decide – rozhodnout
consider – zvážit (vzít v úvahu)
importance – důležitost
according to – podle
equipment – zařízení
secret – tajný

  1. Who is this kind of office the most suitable for?
  2. What are your ideas of creating your own workplace?

Try to keep your desk clean and the most empty possible. Not only makes it your workplace arranged but it also reflexes your mood and attitude to your job.

In these days it’s really popular to work from home. It’s more comfortable for employees and also for companies, because it means lower costs for them. But it’s not so easy, how it looks like. If you want to work from home, you need your own working place.

In American movies you can often see, that almost everybody has their own working room. So why couldn’t you have your own? But it doesn’t have to be a room, it can be just a place in a corner for example.

If you decide, that you want to have your own working place, you need to answer some important questions.

The first one is here: What for do I need my own working place? You have to consider its importance. You can have it just for fun, or you really need it for your work. And you also need to consider the size according to your needs.

The second question is also about the size and about your equipment. What equipment do I have and what do I need? You don’t need to buy new equipment, if you have some you can use.

And the last one is about your need of privacy. Do I need lots of privacy? If your work is not secret, you can have your place somewhere in a corner. But if you need more privacy, you need also more space.

Design is also about lights and colors. You can help yourself with some colors that give you the energy, like blue or red. Or use some neutral colors like white, gray or green.

Good luck with making your own working place.

Jak si navrhnout vlastní kancelář

V těchto dnech je velmi populární pracovat z domova. Je to pohodlnější pro zaměstnance a také pro firmy, protože to pro ně znamená menší náklady. Ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. Pokud chcete pracovat z domova, potřebujete své vlastní pracovní místečko.

V amerických filmech můžete často vidět, že téměř každý má svou vlastní pracovní místnost. Tak proč byste ji nemohli mít i vy? Ale nemusí to být přímo místnost, může to být jen místo například v někde v rohu.

Pokud se rozhodnete, že chcete mít vlastní pracovní místo, potřebujete zodpovědět některé důležité otázky.

Ta první je zde: Kvůli čemu potřebuji své vlastní pracovní místo? Musíte vzít v úvahu jeho důležitost. Můžete ho mít jen tak pro zábavu anebo ho opravdu potřebujete pro práci. A také musíte zvážit jeho velikost podle vašich potřeb.

Druhá otázka se týká také velikosti a ještě vašeho zařízení. Jaké zařízení máte a jaké potřebujete? Nemusíte si totiž kupovat nové zařízení, pokud už máte nějaké, které můžete použít.

Poslední otázka se týká vašeho soukromí. Potřebuji hodně soukromí? Pokud vaše práce není tajná, můžete mít své místečko kdekoliv v rohu. Ale pokud potřebujete více soukromí, potřebujete také více prostoru.

Součástí designu jsou také světla a barvy. Můžete si pomoct barvami, které vám dodají energii, jako jsou modrá a červená. Nebo použít neutrální barvy jako jsou bílá, šedá nebo zelená.

Hodně štěstí s tvorbou vašeho vlastního pracovního místečka.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.