Christmas time is not only about giving presents, it’s also special time, which you should spend with your family. Many cities offer possibilities, where you can enjoy an atmosphere of Christmas. Traditionally in a centre of the city you can find Christmas market, where you can buy almost everything for your Christmas decoration and of course, if you are hungry or thirsty, you find there many traditional foods and drinks. We have here some cities that should be proud of their Christmas market.

1. Strasbourg, France

The oldest market you can find in France, in Strasbourg. In winter 1570 was the first time, when everyone from the neighbourhood could visit this special Christmas market and you can do it also now, almost 450 years after the first opening.

2. Aachen, Germany

Another great Christmas market is in Aachen, in Germany. You can enjoy the right Christmas atmosphere in the city centre, near the Cathedral and the Aachen Town Hall. The lights, colours and festive sounds are really amazing, and thanks to them you forget all your problems. You just enjoy the special time with your friends or family.

3. Vienna, Austria

One of the most beautiful Christmas markets you can see every year, take place in Vienna. The city is always beautiful, but at Christmas it’s even more amazing. If you want to have a romantic evening with your love, Vienna Christmas market is the right choice.

4. Dresden, Germany

Dresden is popular among tourists during the whole year, but you maybe don’t know, it has also really amazing Christmas markets. There are altogether eleven markets, so you can see some traditional things, but if you are a modern person, there is also something for you.

5. Cologne, Germany

Last Monday before advent is important for Cologne. In this day start the Christmas markets and millions of visitors want to experience something special. And yes, in Cologne it’s possible.

6. Manchester, England

The most famous Christmas markets in the United Kingdom take place in Manchester. You don’t have many reasons to visit Manchester, but in winter there is something, you should see. The historic centre of the city is really impressive and you can enjoy there the real Christmas atmosphere.

7. Lille, France

Another market takes place again in France. It’s in Lille, and the famous square Place Rihour changes into Christmas paradise. There are more than 80 chalets, where you can find ideas for your Christmas gifts or like everywhere, traditional food and drinks.

8. Nuremberg, Germany

Friday before the first Sunday in Advent starts another great Christmas market. You can find it in Nuremberg, in Germany. The smell of bratwurst and gingerbread is typical for this market, but don’t worry, there are also many other ways, how to fight with your hunger.

9. Brussels, Belgium

If you don’t know, when it’s the right time to visit Brussels, try it at Christmas. The city invites you with amazing lights, festive sounds and you can walk through the historic town centre, where you can try ice skating and enjoy a lot of fun.

10. Prague, Czech Republic

Do not skip the region of the Central Europe. Prague is a beautiful city the whole year and at Christmas it’s even more amazing. You can listen to live performances, walk through historic alleys and feel the real atmosphere of Christmas.

Slovíčka

present – dárek
spend (with) – strávit (s)
possibility – možnost
Traditionally – tradičně
proud of – pyšný (na)
neighbourhood – sousedství
festive sounds – sváteční melodie
choice – volba
bratwurst – klobása
gingerbread – perník
among – mezi
whole – celý
altogether – dohromady
ice skating – bruslení na ledě
experience – zažít
take place – konat se
impressive – působivý
performance – vystoupení
alley – ulička
chalet – stánek

Překlad

Vánoční čas není pouze o dávání dárků, ale je to také speciální čas, který byste měli strávit se svou rodinou. Mnoho měst nabízí možnosti, kde si můžete užít atmosféru Vánoc. Tradičně v centru města můžete najít vánoční trh, kde můžete koupit téměř cokoliv pro vaši vánoční dekoraci a samozřejmě pokud máte hlad nebo žízeň. Naleznete tam mnoho tradičních jídel a pití. My zde máme několik měst, které by měly být na své vánoční trhy opravdu pyšné.

1. Štrasburk, Francie

Nejstarší trh najdete ve Francii, ve Štrasburku. V zimě roku 1570 to bylo poprvé, kdy každý ze sousedství mohl navštívit tento speciální vánoční trh a vy to můžete provést také nyní, 450 let po prvním otevření.

2. Cáchy, Německo

Další skvělý vánoční trh je v Cáchách, v Německu. Můžete si užít pravou vánoční atmosféru v centru města, poblíž katedrály a městské radnice. Světla, barvy a sváteční melodie jsou opravdu úžasné a díky nim zapomenete na všechny vaše problémy. Prostě si jenom užíváte speciální čas se svými přáteli nebo rodinou.

3. Vídeň, Rakousko

Jeden z nejhezčích vánočních trhů se koná ve Vídni. Město je krásné vždy, nicméně o Vánocích je ještě úžasnější. Pokud chcete mít romantický večer se svou láskou, vídeňské vánoční trhy je tou správnou volbou.

4. Drážďany, Německo

Drážďany jsou populární mezi turisty během celého roku, ale možná nevíte, že má také opravdu úžasné vánoční trhy. Je tam dohromady celkem jedenáct trhů, takže můžete vidět tradiční věci, ale pokud jste moderní člověk, je tam něco i pro vás.

5. Kolín nad Rýnem, Německo

Poslední pondělí před adventem je důležité pro Kolín nad Rýnem. V tento den začínají vánoční trhy a miliony návštěvníků chtějí zažít něco speciálního. A ano, v Kolíně je to možné.

6. Manchester, Anglie

Nejznámější vánoční trhy ve Spojeném království se konají v Manchesteru. K návštěvě Manchesteru není mnoho důvodů, ale v zimě tam je něco, co byste měli vidět. Historické centrum města je opravdu působivé a můžete si tam užít opravdovou vánoční atmosféru.

7. Lille, Francie

Další trhy se znovu nacházejí ve Francii v Lille. Slavné náměstí Place Rihour se mění ve vánoční ráj. Je tu více než 80 stánků, kde najdete nápady pro své vánoční dárky a nebo – jako všude jinde – tradiční jídlo a nápoje.

8. Norimberk, Německo

Pátek před první adventní nedělí začínají další skvělé trhy. Můžete je najít v Norimberku, v Německu. Vůně klobásy a perníku je pro tento trh typická, ale nebojte, jsou tu také další způsoby jak bojovat s hladem.

9. Brusel, Belgie

Pokud nevíte, kdy je ten pravý čas k návštěvě Bruselu, vyzkoušejte to o Vánocích. Město vás přivítá úžasnými světly, slavnostní hudbou a můžete se projít historickým centrem města, kde si můžete vyzkoušet bruslení na ledě a užít si spoustu zábavy.

10. Praha, Česká republika

Nevynechejme Střední Evropu. Praha je krásné město celý rok a o Vánocích je ještě úžasnější. Můžete poslouchat živá vystoupení, projít se historickými uličkami a pocítit tu pravou atmosféru Vánoc.

It’s Christmas time again and you should spend it with your family and friends. You can be at home, you can go to a party or you can visit beautiful Christmas markets. We have here some amazing markets, that take place every year in European cities, and you can choose your favourite one.

1. Strasbourg, France

The first introduced is the oldest one. You can visit this market in Strasbourg, in France. It’s almost 450 years old and it still looks awesome. You can see there everything, you would expect from the Christmas market. Christmas decorations, traditional food and also many happy people.

2. Aachen, Germany

Not so old, but also beautiful market, takes place in Aachen, in Germany. The historic centre of the city changes every winter into nice place with beautiful lights and colours. You can hear festive sounds everywhere so you can enjoy the right Christmas atmosphere.

3. Vienna, Austria

Another beautiful market you can visit in Vienna, in Austria. The capital city of the country offers the real Christmas atmosphere, and it’s the right choice for loving couples.

4. Dresden, Germany

Germany has many amazing Christmas markets and one of them is in Dresden. But there is not only one Christmas market, you can visit eleven different markets. You can see some medieval, traditional or also modern markets, so everyone can choose their favourite.

5. Cologne, Germany

Millions of visitors come every year to another city in Germany. And it’s Cologne. Last Monday before advent it’s the first day, you can see, what’s new in the city centre. Amazing lights, festive sounds and the background of Cologne Cathedral is an assurance of happiness.

6. Manchester, England

If you want to visit Christmas markets in the United Kingdom, you shouldn’t choose London, because there is one better place. And it’s Manchester with a long tradition of Christmas markets. You don’t have many reasons to go there during the year, but in winter there is a lot to see.

7. Lille, France

Another great market takes place again in France. It’s in Lille, and the famous square Place Rihour changes itself into Christmas paradise. There are more than 80 chalets, where you can find ideas for your Christmas gifts or like everywhere, traditional food and drinks.

8. Nuremberg, Germany

City Nuremberg has one of the most beautiful Christmas market in Germany. You can simply recognize it tanks to smell of bratwurst and gingerbread. But you can eat whatever you want, because the offer is really big.

9. Brussels, Belgium

You can visit Brussels for many reasons, but at Christmas time there is only one reason, the Christmas markets. It’s similar to other cities, but here you can enjoy also a lot of fun, because you can try ice skating or a big Ferris wheel.

10. Prague, Czech Republic

Prague is very popular among the tourists and in winter it is not otherwise. A big Christmas tree in the centre of the Old Time Square, many chalets with drinks, food and other traditional products, you can buy, that’s Prague at Christmas time.

Definice

Spend – To pass (time) in a specified manner or place
take place – To happen; occur
introduce – To present
awesome – excellent or outstanding
expect – To consider likely or certain
Festive – appropriate for a festival
Enjoy – To have a pleasurable or satisfactory time
Offer – To provide
Choice – selection
Recognize – to identify
Bratwurst – a type of small pork sausage
Gingerbread – A dark molasses cake flavoured with ginger.
Medieval – relating to or belonging to the Middle Ages
Similar – alike but not identical
Ferris wheel -a vertical rotating wheel at an amusement park
Background – The ground or scenery located behind something
Assurance – certainty about something
Otherwise – differently

Slovíčka

Spend – trávit (čas)
Take place – konat se
Introduce – představit (něco/někoho)
Awesome – úžasný
Expect – očekávat
Festive – sváteční
Enjoy – užít (si)
Offer – nabídnout
Choice – volba
Recognize – rozpoznat
Bratwurst – klobása
Gingerbread – perník
Medieval – středověk
Similar – podobný
Ferris wheel – ruské kolo (kolotoč)
Background – pozadí
Assurance – záruka, jistota
Otherwise – jinak

Překlad

Znovu přichází vánoční čas a ten byste měli strávit se svou rodinou nebo přáteli. Můžete být doma, můžete jít na party, anebo navštívit krásné vánoční trhy. My zde máme několik úžasných trhů, které se každoročně konají v evropských městech, a vy si můžete vybrat svůj oblíbený.

1. Štrasburk, Francie

Prvním představeným je zároveň ten nejstarší. Tento trh můžete navštívit ve Štrasburku, ve Francii. Je téměř 450 let starý a stále vypadá skvěle. Můžete tam spatřit všechno, co byste od vánočního trhu očekávali. Vánoční dekorace, tradiční jídlo a také mnoho šťastných lidí.

2. Cáchy, Německo

Ne tak starý, nicméně také krásný trh, se koná v Cáchách, v Německu. Historické centrum města se každou zimu mění v pěkné místo s krásnými světly a barvami. Všude můžete slyšet sváteční melodie, takže si můžete užít tu pravou vánoční atmosféru.

3. Vídeň, Rakousko

Další krásné trhy můžete navštívit ve Vídni, v Rakousku. Hlavní město země nabízí opravdovou vánoční atmosféru a je tou pravou volbou pro zamilované páry.

4. Drážďany, Německo

Německo má mnoho úžasných vánočních trhů a jeden z nich je v Drážďanech. Ale není tam pouze jeden trh, můžete navštívit hned jedenáct různých trhů. Můžete vidět středověké, tradiční nebo také moderní trhy, takže si každý může vybrat svůj oblíbený.

5. Kolín nad Rýnem, Německo

Miliony návštěvníků přichází každý rok do dalšího města v Německu. A je jím Kolín nad Rýnem. Poslední pondělí před adventem je prvním dnem, kdy můžete vidět, co je v centru města nového. Úžasná světla, slavnostní zvuky a pozadí kolínské katedrály jsou zárukou spokojenosti.

6. Manchester, Anglie

Pokud chcete navštívit vánoční trhy ve Spojeném království, neměli byste si vybrat Londýn, protože je ještě jedno lepší místo. A tím je Manchester s dlouhou tradicí vánočních trhů. Během roku nemáte mnoho důvodů se tam vydat, ale v zimě je tam hodně k vidění.

7. Lille, Francie

Další skvělý trh se koná znovu ve Francii. Tentokrát v Lille, kde se známé náměstí Rihour Place mění ve vánoční ráj. Najdete tam více než 80 chatiček, kde můžete najít nápady pro vaše vánoční dárky anebo tak jako všude, tradiční jídlo a pití.

8. Norimberk, Německo

Město Norimberk má jeden z nejhezčích trhů v Německu. Můžete ho jednoduše rozpoznat díky vůni klobásy a perníku. Ale můžete samozřejmě jíst cokoliv chcete, jelikož nabídka je opravdu velká.

9. Brusel, Belgie

Brusel můžete navštívit z mnoha důvodů, ale o vánočním čase je ten důvod pouze jeden, vánoční trhy. Jsou podobné jako v jiných městech, ale zde si užijete také spoustu zábavy, protože můžete vyzkoušet bruslení na ledě anebo velké ruské kolo.

10. Praha, Česká republika

Praha je velmi populární mezi turisty a v zimě tomu není jinak. Velký vánoční strom uprostřed Staroměstského náměstí, mnoho chatiček s pitím, jídlem a dalšími tradičními produkty, které si můžete zakoupit, to je Praha o vánočním čase.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.