box office – příjem
struggle – boj
bear – unést
genuine – pravý
core – střed
plug – spojený

  1. When a pleasure appears on his face?
  2. What does the story presents?

When Kylo Ren, son of Han Solo and Leia, kills Solo in a key scene near the end of the movie, a pleasure appears on his face.

Star Wars: The Force Awakens broke all records within the first weekend it appeared in cinemas – $529 million was taken at the global box office. It is then clear that we would like to look at the plot.

The original Star Wars trilogy was a great expression of father-son struggle. The quote “Luke, I am your father.” is one of the most memorable. At the center of Star Wars is the story of Luke Skywalker and Darth Vader. Luke must destroy his father but cannot bear to do so. This might have an inspiration in Freud and his theory that every man wants to murder his father and have sex with his mother.  However, Luke refuses to kill his father – it is the Emperor who does.

The new Star Wars succeeds and fails on its closeness to the original trilogy. It repeats the story that once worked.

When Kylo Ren, son of Han Solo and Leia, kills Solo in a key scene near the end of the movie, a genuine pleasure appears on his face.

The story presents the core of human identity. And the really successful parts of the story are those ones that plug deep into the psychology of sons who want to kill their fathers.

Star Wars – vztahy mezi otci a syny

Star Wars: Síla se probouzí překonala během prvního víkendu všechny rekordy – vydělala celkem 529 milionů dolarů. Je tedy jasné, že se chceme podívat na zápletku.

Původ trilogie Star Wars představovala boje mezi otcem a synem. Citát „Luke, jsem tvůj otec.“ je jedním z těch nejzapamatovatelnějších. Ve středu Star Wars je příběh Luke Skywalkera a Dartha Valdera. Luke musí zničit svého otce, ale není toho schopen. Inspirací pro tento příběh je možná Freud a jeho teorie o tom, že každý muž chce zabít svého otce, aby mohl mát sex se svou matkou. Luke ale odmítne otce zabít – udělá to císař.

Star Wars mají výhodu i nevýhodu v tom, jak se blíží originální trilogii.

Když Kylo Ren, syn Hana Sola a Leii, Sola na konci filmu téměř zabije, na jeho tváři se objeví opravdové potěšení.

Příběh představuje samý střed lidské identity. A ty opravdu úspěšné části příběhu jsou takové, které jsou hluboce spojeny s psychologií synů, kteří chtějí zabít svého otce.

Žádné komentáře