combine – kombinovat
curiosity – zvědavost
tight – úzký
among – mezi
borrow – půjčit (si)
guide – průvodce
focused on – zaměřen na
save – ušetřit
recharge – dobít
connect (with) – spojeno (s)
witness – svědek
spectacular – úchvatný

  1. What is the best period to visit Barcelona?
  2. Do you have some tips where to stay in Barcelona?

Don’t miss La Boqueria market. Here you can find more information about this lively place. https://www.boqueria.info/

In Europe you can visit many interesting cities, but if you want to combine fun and curiosity, you should choose Barcelona. There are many places you can visit, so here are some tips for the interesting ones.

The oldest part of Barcelona is Barri Gotic. It’s the historic centre of the city and you can find there many tight streets and among them some famous places you should see.

You can learn almost everything about the history of the city in the Barcelona History Museum. You find there old Roman ruins, you can walk through and you have there also option to borrow audio guide that is available in many languages.

Another museum in Barri Gotic is focused on Pablo Picasso. You can see there more than 3 000 pieces of his art. If you want to have great view on the city, you should visit The Gothic Cathedral. You can use elevator, so you save your energy for the rest of your trip.

Great place for recharge your energy is the famous food market La Boqueria. You find there almost everything, so it’s the right place for your lunch. After lunch you can continue relaxing on the famous beaches.

Other famous places are connected with Barcelona’s most famous architect Gaudi. You shouldn’t miss at least La Sagrada Familia, Park Güell or Casa Mila.

If you love romance, you should visit Placa d’Espanya because every Thursday you can be witness of spectacular water and light show thanks to many fountains that line the streets. What a great ending of your trip.

Výlet do Barcelony

V Evropě můžete navštívit mnoho zajímavých měst, ale pokud chcete zkombinovat zábavu a zvědavost, měli byste si vybrat Barcelonu. Je tam spousta míst k navštívení a zde je pár tipů na ta zajímavá.

Nejstarší část Barcelony je Barri Gotic. Je to historické centrum města a můžete tam nalézt mnoho těsných uliček a mezi nimi věhlasná místa, které byste měli zhlédnout.

Téměř vše o historii města Barcelona se můžete dozvědět v Museu historie města. Najdete tam staré románské ruiny, kterými se můžete procházet a také tam máte možnost půjčit si audio průvodce, který je dostupný v mnoha různých jazycích.

Další museum v Barri Gotic je zaměřeno na Pabla Picassa. Můžete v něm vidět více než tři tisíce jeho děl. Pokud chcete mít skvělý výhled na město, určitě byste měli navštívit gotickou katedrálu. Tam můžete využít výtah, takže ušetříte energii pro zbytek vašeho výletu.

Skvělé místo pro dobití energie je slavné tržiště s jídlem La Boqueria. Naleznete tam téměř vše, takže je to pravé místo pro váš oběd. Po obědě pak můžete pokračovat s relaxováním na slavných plážích.

Další známá místa jsou spjata s barcelonským nejslavnějším architektem Gaudim. Neměli byste si nechat ujít alespoň La Sagrada Familia, Park Güell nebo Casa Mila.

Pokud milujete romantiku, měli byste navštívit Placa d’Espanya, protože každý čtvrtek můžete být svědky úchvatné vodní a světelné show díky mnoha fontánám, které lemují ulice. Jaké to skvělé zakončení vašeho výletu.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.