divide – rozdělit
separate – oddělit
passion – vášeň
hero – hrdina
headquarter – centrála
gained – dosáhnout, získat
abandon – opustit, vzdát se

  1. What is the most famous place in Budapest?
  2. Which statues can we see in Memento Park?

Budapest is very nice in every season. The city is the most enjoyable in summer time when everything is blooming.

Budapest is an amazing city with something for everyone. The Danube River divided the two cities of Buda and Pest. Buda sits on a series of hills and is the home to the Castle. Pest is on the flat side and is home to the financial district. Each of these separate cities formally became one in 1873. This wonderful city is the capitol of Hungary and is located in the middle of central Europe.

There are many places to visit and sights to see in Budapest. Some of these include the; Parliament building, the Great Synagogue, and St. Stephens Basilica. The Gothic Parliament building is a must see on any trip to Budapest. In fact the exterior can be seen from most areas of the city. The Great Synagogue is the second largest in the world. For information on the long and varied history of Hungary one must visit the Hungarian National Museum. The museum was built in 1802. For those with a passion for history the Buda Castle, should not be missed. The original part of the castle was completed in 1265.

If you are interested in the scars of the Communist Era then Memento Park is the place for you. The Memento Park is full of statues of the old heroes of Communism, including Lenin, Stalin, and Marx. Or if this is not fascinating enough why not swing by the Terror Museum, located in the old building that was once the headquarters of the secret police.

For a very different experience with a distinct local flavor, be sure to visit one of the many bath houses. Budapest is famous for its many bath houses. Most bath houses are places to go and relax in one of the many baths. These baths can be in cold, warm, or very hot water. Some of these bath houses even host late night events for those into the club scene.

The night life in Budapest is wild and raucous. In fact Budapest, like Prague, has gained a reputation for reckless abandon. Much can be said of the wide variety in the bars, pubs, and clubs throughout the capitol city. A bit of everything awaits the thirsty adventurer. Budapest has everything from quiet wine bars, to packed dance clubs, to makeshift bars found in abandoned spaces. Called Kerts in Hungarian, these bars make for an interesting evening.

Budapešť je úžasné město a každý si v něm najde své. Řeka Dunaj rozděluje dvě města na Budín a Pešť. Buda leží na několika kopcích a je sídlem hradů. Pešť se rozléhá na ploché straně a je domovem finanční čtvrti. Každý z těchto samostatných měst se stal jedním v roce 1873. Toto překrásné město je hlavním městem Maďarska a nachází se ve středu střední Evropy.

V Budapešti je mnoho míst k navštívě a mnoho památek k vidění. Gotická budova Parlamentu musí být navštívena při každé návštěvě Budapeště. Ve skutečnosti může být viděn vnějšek budovi z několika míst města. Velká Synagoga je druhou největší na světě. Pro informace o dlouhé a pestré historii Maďarska musíte navštívit Maďarské Národní muzeum. Muzeum bylo postaveno roku 1802. Pro nadšence historie je Budínksý kostel. Neměl by chybět. Původní část hradu byla dokončena roku 1265.

Máte-li zájem o éru komunismu, pak Memento Park je místo pro vás. Memento Park je plný soch starých hrdinů komunismu, včetně Lenina, Stalina a Marxe. Nebo pokud vás toto příliš nefascinuje, proč se nepodívat do Musea Teroru, nacházející se ve staré budově, která kdysi byla hlavní budovou tajné policie.

Pro jiné zkušenosti s odlišnou příchutí navštivte lázeňské domy. Budapešť je známa mnoho lázeňských domů, které slouží jako hostitelské noční akce místo nočních klubů.

Noční život v Budapešti je divoký a rušný. V podstatě získala Budapešť, stejně jako Praha, reputaci pro bezohlednost na noční život. Hodně může říci široká nabídka barů, hospod a klubů skrze celé hlavní město. Trochu od každého čeká na žíznivého turistu. Budapešť má vše od tichých vináren, přes přeplněné kluby, po opuštěná místa s pojízdnými bary. Tyto bary se v Maďarsku nazývají Kerts a vytváří zajímavé večery.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.