nowadays – v těchto dnech
build – budovat
take care of – starat se (o)
household – domácnost
paternity leave – otcovská dovolená
experience – zkušenost
freelance – nezávislý
odd – zvláštní
regret – litovat
decision – rozhodnutí
developer – vývojář
department – oddělení
vacation – dovolená
salary – plat
hesitate – váhat

  1. Would you personally take your paternity leave?
  2. Women, do you think that men can fully replace your role during their paternity leave?

Not that I have children, but I think that paternity leave is a great thing. Your relationship with your baby grows and strenghtens, you can act like a fool while doing all the crazy faces just in order to make the little one smile or stop crying. When else are you allowed to do this?

Nowadays it is quite popular that women build their careers and men take care of the household and their children. But some men try to help their wives even more and take paternity leave. Here we have some of them telling us about their experience.

The first one, who tells us something about his paternity leave, is Matthew. He is a freelance film and television editor, so he knows, he can’t be often with his children. So he wants to be with them as much as possible from the beginning.

He doesn’t think it is something odd, because he knows many sitcoms from the old times like Growing pains or Who’s the Boss? and because of them he thinks, it’s important to be with his children really often. So he has taken six weeks of leave and he doesn’t regret his decision.

Another dad, who has taken paternity leave, is Kyle. He is a web developer and his HR department played a big role in the process of getting Family Medical Leave Act time. At first he wanted to take a combination of sick and vacation days, but eventually he stayed five weeks with his wife and child and he got 60% of his salary.

The last dad is Eowin and he is a software engineer in Twitter. The company offers 10 weeks of paid paternity leave, and Eowin didn’t hesitate and took the chance to be with his wife and baby. But after six weeks he decided, it’s time to go back to work, because the family needed money. It was enough and now they are all happy.

Výzva v podobě otcovské dovolené

V dnešní době je docela populární, že ženy budují svou kariéru a muži se starají o domácnost a své děti. Ale někteří muži chtějí pomoci svým ženám ještě více a berou si otcovskou dovolenou. My jich zde pár máme, a tak nám řekli o svých zkušenostech.

První, kdo nám řekl něco o své otcovské dovolené, je Matthew. Je to nezávislý filmový a televizní redaktor, takže věděl, že by nemohl být v budoucnu často se svými dětmi. Takže s nimi chtěl být co nejvíce už od začátku.

Nemyslel si, že je to něco zvláštního, protože znal mnoho sitkomů ze starých časů jako Growing pains nebo Who’s the Boss? A kvůli nim si myslel, že je důležité být se svými dětmi opravdu často. Tak si vzal šest týdnů dovolené a svého rozhodnutí nelitoval.

Další otec, který si vzal otcovskou dovolenou, je Kyle. Je to webový vývojář a jeho oddělení lidských zdrojů sehrálo velkou roli v procesu získání rodičovské dovolené. Nejprve si chtěl vzít kombinaci nemocenské a klasické dovolené, ale nakonec zůstal se svou ženou a dítětem pět týdnů a dostal 60 procent svého platu.

Posledním tátou je Eowin, který je softwarovým inženýrem ve firmě Twitter. Tato společnost nabízí deset týdnů placené otcovské dovolené, a tak Eowin neváhal a využil možnost být se svou ženou a dítětem. Ale po šesti týdnech se rozhodl, že nastal čas vrátit se zpátky do práce, protože rodina potřebovala peníze. Stačilo to a teď jsou všichni šťastní.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.