Správně strukturovaný životopis je základním klíčem k úspěchu, pokud chcete získat práci. Je to vaše vizitka pro personalisty, kteří se na jeho základě rozhodují, zda si vás pozvou na osobní pohovor nebo dokonce zda vám přímo nabídnou pracovní pozici.

Ve francouzsky mluvících zemích mají životopisy stejnou strukturu jako jinde na světě. Základní části tedy jsou:

Francouzský výrazČeský překlad
informations personnelles osobní údaje
expériences professionnellespracovní zkušenosti
formationvzdělání
compétences linguistiquesjazykové znalosti
compétences informatiquespočítačové dovednosti
intérêtszájmy
prix et distinctionsceny a ocenění

Informace v životopise by samozřejmě měly být naprosto pravdivé. V dnešní době není problém ověřit si, kde a na jaké pozici jste pracovali nebo co jste studovali. Foto připojené k životopisu může být výhodou, ale i zde platí určitá pravidla. Nejlepší je připojit fotografii, která se dává na občanské průkazy nebo do pasů – čili foto obličeje s čili foto obličeje s neutrálním výrazem, případně s mírným úsměvem. Tento článek Vám představí, jak by jednotlivé části životopisu měly vypadat, co by se do nich mělo psát a francouzské fráze, které v nich lze použít.

1LES INFORMATIONS PERSONNELLES = OSOBNÍ ÚDAJE

Úvodní část životopisu by měla obsahovat následující informace.

Francouzský výrazČeský překlad
nompříjmení (nejlépe velkými tiskacími písmeny)
prénomkřestní jméno
date de naissancemísto narození
sexepohlaví (M – masculin = muž, F – feminin = žena)
adresse postalebydliště
adresse électroniquee-mailová adresa
Page Webwebová stránka

Příklad v životopise – l‘exemple dans CV:
nom: HORÁK
prénom: Marek
date de naissance: 24/10/1989 (formát pro data užívaný ve francouzsky mluvících zemích)
sexe: M
adresse postale:
23 rue K Lesu
612 30 Brno
La République tchèque (formát pro adresy užívaný ve francouzsky mluvících zemích)
adresse électronique: marek.horak@gmail.com

2LA FORMATION = VZDĚLÁNÍ

Do této sekce pište studia od střední školy (základní škola není nutná). K univerzitním studiím můžete napsat i název závěrečné vysokoškolské kvalifikační práce. Kromě středních škol a univerzit zde uvádějte i kurzy, které jste absolvovali, nebo jazykové kurzy, které jste navštěvovali. Slovní zásoba spojená se vzděláváním:

Francouzský výrazČeský překlad
l’école secondairestřední škola
le baccalauréatmaturitní zkouška
le lycéegymnázium
le collègenižší gymnázium
l‘école supérieure de commerce obchodní akademie
le centre d’apprentissage odborné učiliště
le haute école professionnelle vyšší odborná škola
l’universitéuniverzita
les études de bachelier bakalářské studium
les études de master magisterské studium
les études de doctorat doktorské studium
l‘examen d’État státní závěrečná zkouška
le diplôme diplom
avec mention honorifique s vyznamenáním
la mémoire de licence bakalářská práce
la mémoire de maîtrise diplomová práce
la faculté fakulta
la faculté des lettres filozofická fakulta
la faculté de médecine lékařská fakulta
la faculté de pedagogie pedagogická fakulta
la faculté de pharmacie farmaceutická fakulta
la faculté de gestion fakulta managementu

Příklad v životopise – l’exemple dans CV:
2011 – 2013: Université de Charles, Prague – La Faculté des Lettres
les études de maîtrese
La langue anglaise et la langue française pour les traducteurs et les interprètes l’examen d’État en langue anglaise et littérature anglaise et en langue française et littérature française le titre de la mémoire de maîtrise (écrite en français): Paris dans la littérature de réalisme

2012: L’École des Langue Smile, Prague
le course La préparation pour Goethe-Zertificat
le certificat Goethe-Zertificat A2 (niveau A2 en allemand)

2008 – 2011: Université de Charles, Prague – La Faculté des Lettres
les études de bachelier
La langue anglaise et la langue française pour les traducteurs et les interprètes l’examen d’État en langue anglaise et littérature anglaise et en langue française et littérature française
le titre de la mémoire de licence écrite (en anglais): Le rôle des rêves dans l’œuvre littéraire de Virginia Woolf

2004 – 2008: Lycée de Tomáš Garrigue Masaryk, Brno
baccalauréat en langue tchéque, langue anglaise, langue française et histoire

2011 – 2013: Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta magisterské studium
Anglický jazyk a francouzský jazyk pro překladatele a tlumočníky státní závěrečná zkouška z anglického jazyka a literatury a francouzského jazyka a literatury název diplomové práce (napsaná ve francouzštině): Paris dans la littérature de réalisme

2012: Jazyková škola Smile v Praze
kurz Příprava na Goethe-Zertificat
certifikát Goethe-Zertificat A2 (úroveň A2 v německém jazyce)

2008 – 2011: Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta
bakalářské studium
Anglický jazyk a francouzský jazyk pro překladatele a tlumočníky
státní závěrečná zkouška z anglického jazyka a literatury a francouzského jazyka a literatury, název diplomové práce (napsaná v angličtině): Le rôle des rêves dans l’œuvre littéraire

2004 – 2008: Lycée de Tomáš Garrigue Masaryk, Brno
maturitní zkouška z českého jazyka, anglického jazyka, francouzského jazyka a dějepisu

3L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE = PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

V této sekci uveďte název instituce, pro kterou jste pracovali, vaši pracovní pozici a náplň Vaší práce. Kromě pracovních pozic uvádějte i stáže, které jste absolvovali během studií. Není nutné zde vypisovat brigády, které jste měli v průběhu studií, pokud přímo nesouvisí s vaší budoucí profesní kariérou. Slovní zásoba spojená s pracovními zkušenostmi:

Francouzský výrazČeský překlad
le travailpráce
la position pozice
le stage stáž
un free-lance OSVČ
l’entreprisefirma
responsable pour zodpovědný za
l’explorationprůzkum
un supérieur nadřízený
l’inférieurpodřízený
un employé zaměstnanec
la description de l’emploi náplň práce
à présent do současnosti
le congé de maternité mateřská dovolená

Příklad v životopise – l’exemple dans CV:
juillet 2013 – décembre 2013: le free-lance
l’enseignement de l’anglais et du français, les traductions
• 25 heures par semaine d’enseignement
• le cours individuel et dans des entreprises
• les traductions pour des entreprises
janvier 2014 – janvier 2016: Lycée de Tomáš Garrigue Masaryk, Brno un enseigner d’anglais et de français responsible pour le théâtre français février 2016 – à présent: Elektrocentre, entreprise internationale, siège à Brnp un traducteur responsible pour des traductions des documentations anglaises et françaises les interprétations en France et en Suède

červenec 2013 – prosinec 2013: živnostník
výuka anglického a francouzského jazyka, tlumočení 25 hodin výuky týdně individuální a firemní výuka překlady pro firmy

leden 2014 – leden 2016: Gymnázium Tomáše Garrigue Masaryka, Brno výuka anglického a francouzského jazyka, zodpovědný za francouzské divadlo
únor 2016 – do současnosti: mezinárodní firma Elektrocentre, sídlo v Brně překladatel zodpovědný za překlady anglicky a francouzsky psaných dokumentů tlumočení ve Francii a Švédsku

4LES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES = JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Jazykové znalosti mohou být klíčovým faktorem, který rozhodne, zda vás váš potenciální zaměstnavatel označí za vhodného kandidáta. I zde platí, že byste měli udávat skutečnou úroveň vašich jazykových kompetencí.

  • Názvy jazyků

Názvy jazyků jsou stejné jako názvy národností v mužském rodě, navíc k nim přidáváme určitý člen le.

Francouzský výrazČeský překlad
le français francouzština
l’anglaisangličtina
le tchèque čeština
l’allemandněmčina
l’espagnolšpanělština
le russe ruština
l’italienitalština

Název jazyka můžeme vytvořit i pomocí slova jazyk (la langue) a přídavného jména v ženském rodě.
Francouzský výrazČeský překlad
la langue française francouzský jazyk
la langue anglaise anglický jazyk
la langue tchèque český jazyk
la langue allemande německý jazyk
la langue espagnole španělský jazyk
la langue russe ruský jazyk
la langue italienne italský jazyk

  • Charakteristiky jazykových schopností

locuteur natif = rodilý mluvčí
courant = plynulé jazykové schopnosti
notions = schopnost základní komunikace

Slovní charakteristiky schopností (mimo mateřského jazyka) ovšem mohou být někdy poněkud nepřesné, proto je lepší využívat úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – Le Cadre Européen Commun de Références pour les Langues (CECRL).

Úroveň A – uživatel základů jazyka (niveau élémentaire)
A1 (niveau introductif): porozumění základním frázím, schopnost jednoduché konverzace i jednoduchého písemného projevu – např. představení sebe sama, popis určitého místa
A2 (niveau intermédiaire): schopnost plynulejší konverzace na jednoduché téma, osvojení základních frází pro mailovou konverzaci

Úroveň B – samostatný uživatel (niveau indépendant)
B1 (niveau seuil): schopnost komunikovat ve většině situacích, schopnost popsat zážitky, zkušenosti a cíle, schopnost sepsat srozumitelný text
B2 (niveau avancé): schopnost plynulého rozhovoru s rodilými mluvčími, vyjádřit své názory a napsat text na jakékoliv téma

Úroveň C – zkušený uživatel (niveau expérimenté)
C1 (autonome): schopnost využít jazyk i pro profesní účely včetně odborné terminologie, schopnost napsat text na složitější téma za použití složitějších jazykových prostředků
C2 (maîtrise): schopnost plynulého vyjadřování se na jakékoliv téma, komplexní argumentace, schopnost písemného kritického vyjádření

Příklad v životopise – l‘exemple dans CV:
le tchèque: locuteur natif – čeština: rodilý mluvčí
l’anglais: C1 – angličtina: úroveň C1
le français: C1 – francouzština: úroveň C1
l’allemand: A2 – němčina: úroveň A2

5LES COMPÉTENCES INFORMATIQUES = POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI

Bez základů práce s počítačem se neobejdete nikde. Přestože jsou počítačové dovednosti brány téměř vždy jako samozřejmost, je nutné je do životopisu poznamenat. Nejvýstižnější je vypsat programy, které ovládáte.

Příklad v životopise – l‘exemple dans CV:
Windows, Mac OS X, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Pages, Numbers

6LES INTÉRÊTS = ZÁJMY

Do životopisu se hodí napsat i vaše zájmy. Zaměstnavatel tak získá přehled i o tom, co vás baví mimo práci a tedy i více o vás jako o člověku. Pokud jste se nějaké činnosti (sportu, umění) věnovali delší dobu, poznamenejte tam přesnou délku (bude to moci sloužit jako důkaz vaší trpělivosti), případně získaná ocenění. Pokud máte rádi cestování, nezapomeňte napsat, v jakých zemích máte zkušenosti s pobytem. Pokud jste členy (nebo jste v minulosti byli členové) nějakého klubu, napište, čeho se klub týká.

Příklady okruhů zájmů, které máte rádi:

Francouzský výrazČeský překlad
les voyages cesty
le sport sport
l’athlétismeatletika
la gymnastiquegymnastika
les jeux de ballonmíčové hry
le footfotbal
l’hockeyhokej
le patinage artistiquekrasobruslení
l’équitationjezdectví
la musiquehudba
le chantzpěv
le pianoklavír
la guitarekytara
la batterie bicí
le violon housle
la peinturevýtvarné umění
le théâtredivadlo

Další užitečné fráze:

membre du club = člen klubu
membre de l’association = člen asociace
président du club = předseda klubu
président de l’association = prezident asociace
médaille d’or = zlatá médaile
médaille d’argent = stříbrná medaile
médaille de bronze = bronzová medaile

Příklad v životopise – l‘exemple dans CV:
les voyages (les pays visités: la France, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie, la Slovaquie, l’Allemagne, l’Autriche) – cestování (navštívené země: Francie, Španělsko, Itálie, Slovensko, Německo, Rakousko)
le patinage artistique (pour 10 ans, 3 médailles d’or aux championnats nationales) – krasobruslení (po dobu 10 let, 3 stříbrné medaile na mistrovstvích republiky)
le théâtre (membre de l’atélier théâtre au lycée) – dívadlo (člen divadelního klubu na gymnáziu) membre du club Ramus (Le but de ce club est l’aide pour les personnes handicapées.) – člen klubu Ramus (Cílem tohoto klubu je pomoc postiženým osobám.)

7PRIX ET DISTINCTIONS = CENY A OCENĚNÍ

Tato část je nepovinná, piště sem pouze ocenění profesního nebo studijního charakteru.

Příklad v životopise – l‘exemple dans CV:
Prix du meilleur étudiant de l’année 2013 – Cena nejlepšího studenta za rok 2013
Prix du meilleur article dans le magazine Science aujourd’hui (novembre 2014) – Cena za nejlepší článek v časopise Science aujourd’hui (listopad 2014)

Jaké máte zkušenosti s psaním životopisů ve francouzštině Vy? Napište nám do diskuze pod článek.

Předchozí článekPodstatná jména v němčině
Další článekCestování
Věra Tauchmanová
Anglický a francouzský jazyk vystudovala na pedagogické fakultě, zároveň studuje i mediální studia. Je ráda, že v SoGood Languages může propojit obě svá zaměření. Již několik let se věnuje individuální i skupinové výuce anglického a francouzského jazyka u různých věkových kategorií. Cizí jazyky a poznávání cizích kultury se staly její celoživotní zálibou.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.