Už znáte přítomný čas v němčině a teď chcete zabrousit i do budoucnosti? Sdělit druhému cokoliv, co přijde zítra, za rok, prostě co nás teprve čeká? To, jak funguje budoucí čas v němčině, pochopíte, jak my němčináři říkáme, eins, zwei. Pokud totiž ovládáte přítomný čas v němčině, máte o starost méně. Po přečtení sami určitě uznáte, že to není žádná věda a stačí si zapamatovat pár základních pravidel.

Vyjádření budoucího času v němčině není vůbec složité. Budoucí čas v němčině vyjádříme třemi způsoby.

 • Ten nejjednodušší způsob je vyjádření budoucnosti pomocí přítomného času, např. Morgen habe ich Geburstag. (Zítra mám narozeniny).
 • Dalším způsobem je futurum I (německy Futur I), např. Ich werde Geburstag haben. (Já budu mít narozeniny).
 • Poslední variantou, která se používá ojediněle, je futurum II (německy Futur II), např. Im Sommer werden wir unser Haus endlich fertig gebaut haben. (V létě konečně dokončíme stavbu našeho domu).

1. S budoucností pomůže přítomný čas!

V němčině existují dva budoucí časy. Ovšem když chceme v běžné komunikaci mluvit o budoucnosti, nejčastějším způsobem je použití přítomného času nebo futura I (německy Futur I).

Poté, co jsme si osvojili časování sloves v němčině, které najdete v našem článku Slovesa v němčině, můžeme budoucí čas v němčině vesele nahradit přítomným časem. To především v případech, je-li ve větě přítomen časový údaj, příslovce wann nebo jiný ukazatel budoucnosti, třeba noch. Ze sdělení musí být jasné, že mluvíme o něčem, co se teprve stane.

 • Nächste Woche besuche ich Arzt. – Příští týden navštívím doktora.
 • Was machst du noch? – Co budeš ještě dělat?
 • Morgen gehen wir ins Kino. – Zítra jdeme do kina.
 • Wann machst du die Prüfung? – Kdy děláš tu zkoušku?
TIP: I když se jedná o budoucnost, používáme zde přítomný čas. Všimněme si, že tak tomu je i v češtině, např. Zítra jdu cvičit

2. „Futurum I“ v němčině

Tvoření budoucího času Futurum I (německy Futur I):

Er wird in paar Jahren in Berlin studieren. (Za několik let bude studovat v Berlíně.)

Futurum I v němčině tvoříme pomocí pomocného slovesa „werden“ a infinitivu plnovýznamového slovesa.

Werden (stát se) – V budoucím čase má toto sloveso funkci pomocného slovesa. Více o pomocných slovesech najdete v našem článku pomocná slovesa v němčině.

Co si musíme zapamatovat?

1. Naučit se časování pomocného slovesa „werden“:

 Jednotné čísloMnožné číslo
1. os.ich werdewir werden
2. os.du wirstihr werdet
3. os.er/sie/es wirdsie werden

2. Plnovýznamové sloveso v infinitivu stojí vždy na posledním místě ve větě:

 • Ich werde bei ihm schlafen. (Budu u něho spát.)
 • Wir werden das Haus aufräumen. (Budeme uklízet ten dům.)
 • Er wird in die USA fliegen. (On poletí do USA.)

3. SICH – Pokud je plnovýznamové sloveso zvratné, umístíme zvratné zájmeno hned za pomocné sloveso „werden“:

 • Sie wird sich bei dir entschuldigen. (Ona se ti omluví.)

4. DVA INFINITIVY – Pokud na pomocném slovesu „werden“ závisí dva infinitivy, tak na konci věty stojí sloveso, které by bylo v přítomném čase v určitém tvaru.

Přítomný časFuturum I
Sie darf nach Hause gehen.Sie wird nach Hause gehen dürfen.
Ona smí jít domů.Ona bude smět jít domů.

Použití budoucího času Futurum I:

Futurum I vyjadřuje děje, které nejsou stoprocentní, jsou plánované s neurčitostí a jejich konání není jisté. Je často nahrazován přítomným časem.

Můžeme mluvit o:

 • prognózáchEs wird heute noch regnen. (Dnes bude ještě pršet.)
 • plánechBettina wird nach der Schule eine Ausbildung machen. (Bettina se bude po škole dále vzdělávat.)
 • slibechMama, ich werde jetzt immer brav sein. (Mami, teď už budu pořád hodná.)
 • alternativě k rozkazovacímu způsobuDu wirst mir sofort das Geld zurückgeben. (Okamžitě mi vrátíš ty peníze zpět.)

3. „Futurum II“ v němčině

Tvoření budoucího času Futurum II (německy Futur II):

Bis Januar wird er das Buch gelesen haben. (Do ledna tu knihu přečte.)

Futurum II v němčině tvoříme pomocí pomocného slovesa „werden“ a minulého infinitivu.

Co si musíme zapamatovat?

1. Z futura I už víme, jak vyčasovat pomocné sloveso „werden“. Jen pro jistotu se podíváme na časování ještě jednou:
Werden (stát se) – V budoucím čase má toto sloveso funkci pomocného slovesa. Více o pomocných slovesech najdete v našem článku pomocná slovesa v němčině.

 Jednotné čísloMnožné číslo
1. os.ich werdewir werden
2. os.du wirstihr werdet
3. os.er/sie/es wirdsie werden

2. Minulý infinitiv: Je tvořen příčestím minulým významového slovesa (Partizip II) „gebaut“ a infinitivem pomocného slovesa „haben/sein“. Věta vypadá takto:

 • Im Sommer werden wir unser Haus endlich fertig gebaut haben. (V létě konečně dokončíme stavbu našeho domu.)
 • Morgen feiern wir, weil wir endlich die Arbeit geschafft haben werden. (Zítra slavíme, protože tu práci konečně zvládneme.)

Použití budoucího času Futurum II:

Na futurum II, jinak také druhý budoucí čas,narazíme v němčině velmi zřídka. Často je nahrazován perfektem nebo přítomným časem.

Futurum II můžeme vyjádřit nějakou ohraničenou událost v budoucnosti nebo ohraničenou domněnkou. Setkáme se s ním spíše v psaném jazyce.

Futurum IIPerfektum
Im Jahre 5498 werden die Fische im Meer ausgestorben sein.Irgendwann sind die Fische im Meer ausgestorben.
V roce 5498 vyhynou ryby v moři.Jednou ryby v moři vymřou.

4. Základní pravidla: Co musíme vědět!

 1. Nejčastějším způsobem, jak vyjádříte budoucí čas v němčině, je přítomný čas a futurum I (německy Futur I). Při použití přítomného času musí být jasné, že mluvíte o budoucnosti. K tomu vám pomohou časové údaje, příslovce wann a další ukazatele budoucnosti.
 2. Pro správné vyjádření budoucího času v němčině si zopakujte časování slovesa „werden“.
 3. Ve futuru I nezapomeňte postavit plnovýznamové sloveso v infinitivu na úplný konec věty. (Ich werde bei ihm schlafen. – Budu u něho spát.)
 4. Futurum I použijete, pokud mluvíte o prognózách, plánech, domněnkách, nebo jako alternativu k rozkazovacímu způsobu.

5. Krátký testík na závěr

Tady si můžete vyzkoušet, co vám o budoucím čase zůstalo v hlavě. Přeložte následující věty pomocí futura I.

 • a) Mami, vezmu si Ingrid.
 • b) Bude studovat v Praze.
 • c) Budeme bydlet v jednom malém hotelu.
 • d) Ráno nebudeme vstávat tak brzy a hned po snídani se půjdeme koupat.
 • e) Pojedeš tento rok také k moři?
 • f) Večer navštívím restauraci.

Řešení:

 • a) Mutter, ich werde Ingrid heiraten.
 • b) Er wird in Prag studieren.
 • c) Wir werden in einem kleinen Hotel wohnen.
 • d) Morgens werden wir nicht so früh aufstehen und gleich nach dem Frühstück werden wir baden gehen.
 • e) Wirst du dieses Jahr auch ans Meer fahren?
 • f) Abends werde ich ein Restaurant besuchen.
Předchozí článekPřivlastňovací zájmena (Possessivpronomen)
Další článekTázací zájmena (Interrogativpronomen)
Dagmar Jašková
Dagmar je jazyková lektorka a koučka. Svým studentům se při výuce snaží ukázat, že zvládnout němčinu je vlastně hračka. Chce to jen trochu píle, pochopit systém a odhodit zábrany. Promluvit s chybou je rozhodně lepší než nemluvit vůbec. Během koučovacích rozhovorů pomáhá svým klientům odkrýt jejich vlastní potenciál nejen v rámci jazykových dovedností, ale i v oblasti osobní a kariérní.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.