Nechcete mluvit jako začátečník? Přáli byste si používat květnatější slovní spojení v němčině, ale když narazíte na skloňování, tak radši ustoupíte? Nebojte se, stačí se naučit pár jednoduchých pravidel a budete mluvit jako profesionál! Na konci článku si můžete na krátkém cvičení ověřit, že je vám skloňování přídavných jmen jasné.

1. Jak poznat přídavná jména a co je klíčové pro skloňování?

Nejprve bychom si měli ujasnit, jak poznáme přídavné jméno. Je to jednoduché, jsou to všechna slova, která blíže popisují věci, osoby a stavy. Jak kdo vypadá? Jaké má kdo vlastnosti? Jak se kdo cítí? Atd. … Přídavné jméno stojí buď v přívlastku „ein schönes Haus“ (nějaký hezký dům), v přísudku „das Haus ist schön“ (ten dům je hezký) nebo v doplňku „sie läuft schnell“ (ona běží rychle).

Co vlastně znamená „skloňování přídavných jmen v němčině“?

Tak jako se mění koncovky přídavných jmen v češtině (milý muž, milá žena, milé dítě), tak se mění i v němčině. Výhodou je, že v němčině jsou na rozdíl od češtiny pouze 4 pády.

V těchto pádech se mění tvar určitého členu DER, DIE, DAS nebo členu určitého EIN, EINE, EIN. Důležitou součástí jsou také koncovky přídavných jmen po těchto členech.

Všechna přídavná jména musíme vždy správně vyskloňovat, aby vzniklo smysluplné sdělení. V češtině také neřekneme mladý žena.

Tady máme jeden příklad:

1. pádpo členu určitémder nette Mann (ten milý muž)
1. pádpo členu neurčitémein netter Mann (nějaký milý muž)

→ Když se pozorně podíváme na koncovky přídavného jména nett, všimneme si změny po členu určitém a neurčitém. Při skloňování přídavných jmen musí vždy zaznít pádová koncovka určitého členu – DER Mann.

Základní pravidla: Co musíme vědět

 1. Abychom mohli správně skloňovat přídavná jména v němčině, musíme umět skloňovat člen určitý a neurčitý ve všech čtyřech pádech.
 2. Koncovka určitého členu se musí objevit v každém skloňovaném tvaru. Např. das schöne Haus (nějaký hezký dům):
  • 1. pád – das schöne Haus
  • 2. pád – des schönen Hauses
  • 3. pád – dem schönen Haus
  • 4. pád – das schöne Haus
 3. Tato koncovka se smí objevit u každého tvaru jen jednou.

Pravidlo 2 a pravidlo 3: Nejsou tak složitá, jak vypadají!

Das große Haus (ten velký dům): Podstatné jméno dům je rodu středního a v každém pádě musí být zachována rodová koncovka pouze jednou. V praxi to znamená, že v jednom tvaru nesmíme slyšet např. dvě „zasyčení“: „das großes Haus„, ale pouze jedno „das große Haus„, neexistuje „eines großes Haus„, ale „ein großes Haus„.

Der kleine Tisch (ten malý stůl): Podstatné jméno stůl je rodu mužského a znovu musíme v každém pádě pouze jednou zachovat rodovou koncovku. Nesmíme tedy slyšet dvě „zavrčení“: „der kleiner Tisch„, ale pouze jedno „der kleine Tisch„.

VÝJIMKA: Die schöne Frau (ta pěkná žena): V rodě ženském je u členu „die“ koncovka „-e“ u přídavného jména (sejdou se tedy dvě „-e“).

2. Skloňování přídavných jmen po členu určitém v němčině

Pokud už umíme skloňovat určitý člen, tak to teď bude jen hračka. Stačí si totiž zapamatovat koncovky, které přicházejí po určitých členech ve všech čtyřech pádech, a je hotovo! V tabulce vidíme nám už známé skloňování určitého členu a k tomu dosazenou koncovku přídavného jména.

A jaké použijeme koncovky po členu určitém?

Jednotné číslo:

 • V 1. pádě je u všech rodů koncovka -e.
 • Ve 2. a 3. pádě jsou všechny koncovky -en.
 • Ve 4. pádě je u mužského rodu koncovka -en, u středního a ženského rodu je koncovka -e.
 • Pozor na 2. pád, kde se u mužského a středního rodu přidává k podstatnému jménu koncovka -e/es.

Množné číslo:

 • V množném čísle stojí ve všech pádech koncovka -en.
 • Ve 3. pádě množného čísla přidáváme k podstatnému jménu koncovku -n.

Skloňování přídavných jmen po členu určitém – tabulka

Jednotné číslo   
1. pádder nette Manndie nette Fraudas nette Kind
2. páddes netten Mann(e)sder netten Fraudes netten Kind(e)s
3. páddem netten Mannder netten Fraudem netten Kind
4. pádden netten Manndie nette Fraudas nette Kind

Množné číslo 
1. páddie netten Männer, Frauen, Kinder
2. pádder netten Männer, Frauen, Kinder
3. pádden netten Männern, Frauen, Kindern
4. páddie netten Männer, Frauen, Kinder

TIP: Když si pořádně projdeme body k tabulce a samotnou tabulku, zjistíme, že se střídají vlastně jen 2 koncovky -e a -en.

Skloňování přídavných jmen po zájmenech

Stejně tak, jak jsme teď skloňovali přídavná jména po členu určitém, skloňujeme i následující zájmena.

 • dieser, diese, dieses
 • jener, jene, jenes
 • jeder, jede, jedes
 • welcher, welche, welches
 • solcher, solche, solches

Pokud si vezmeme například zájmeno dieser, použijeme ho místo určitého členu der. Vznikne nám spojení dieser große Hund (tento velký pes).

 • Jener alte Tisch (onen starý stůl)/ der alte Tisch (ten starý stůl)
 • jedes interessante Buch (každá zajímavá kniha)/das interessante Buch (ta zajímavá kniha)
 • welche deutschen Freunde (kteří němečtí přátelé) / die deutschen Freunde (ti němečtí přátelé)
 • solche neue Frau (taková nová paní) / die neue Frau (ta nová paní)

Trojice ALLE, BEIDE, KEINE + PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA

Jako po členu určitém se v MNOŽNÉM ČÍSLE skloňují i tyto tři výrazy: alle, beide, keine + přivlastňovací zájmena

 • s žádnými dobrými zprávami – mit keinen guten Nachrichten (mit den guten Nachrichten – s dobrými zprávami)
 • všechny hezké ženy – alle hübschen Frauen (die hübschen Frauen – hezké ženy)
 • bez našich dobrých přátel – ohne unsere guten Freunde (ohne die guten Freunde – bez dobrých přátel)

3. Skloňování přídavných jmen po členu neurčitém v němčině

A jsme u skloňování přídavných jmen po členu neurčitém. Jak na to? Budeme navazovat na skloňování neurčitého členu.

NEZAPOMĚŇTE: Koncovka určitého členu (der, die, das) se musí ukázat ve všech skloňovaných tvarech pouze jednou!
Např. ein schneller Hund (nějaký rychlý pes): 1. pád – ein schneller Hund, 2. pád – eines schnellen Hundes, 3. pád – einem schnellen Hund, 4. pád – einen schnellen Hund

A jaké použijeme koncovky po členu neurčitém?

Jednotné číslo:

 • V 1. pádě vidíme, že přídavné jméno přebírá koncovku určitého členu -er, -e, -es.
 • Ve 2. a 3. pádě jsou všechny koncovky stejné -en.
 • Ve 4. pádě přebírá přídavné jméno zase koncovky určitého členu -en, -e, -es
 • Pozor na 2. pád, kde se u mužského a středního rodu přidává k podstatnému jménu koncovka -e/es.

Člen neurčitý nemá ani ve spojení s přídavným jménem tvar množného čísla!

TIP: Je to jednoduché. Jen si zapamatujme, že v 1. a 4. pádě přebírají přídavná jména rodovou koncovku (der, die, das). Ve 2. a 3. pádě stojí koncovka -en.

Skloňování přídavných jmen po členu neurčitém – tabulka

1. pádein netter Manneine nette Frauein nettes Kind
2. pádeines netten Mann(e)s einer netten Fraueines netten Kind(e)s
3. pádeinem netten Manneiner netten Fraueinem netten Kind
4. pádeinen netten Manneine nette Frauein nettes Kind

Poznámka: Skloňování v množném čísle – viz níže, skloňování přídavných jmen po členu nulovém

Přivlastňovací zájmena + „KEIN“ v jednotném čísle

Jako po členu neurčitém skloňujeme v jednotném čísle PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA a zájmeno „KEIN“.

ein / mein / unser / kein/ guter Freund (nějaký / můj / náš / žádný dobrý přítel)

 • s žádnou dobrou zprávou – mit keiner guten Nachricht
 • s mojí dobrou zprávou – mit meiner guten Nachricht
TIP: Možná se teď skloňování po přivlastňovacích zájmenech a zájmenu kein může zdát trochu komplikované. Tady si to ještě jednou zopakujeme.

J.Č. KEIN + PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA → skloňujeme jako po NEURČITÉM ČLENU

eine / meine / keine/ gute Nachricht (nějaká / moje / žádná dobrá zpráva)

 • od mého milého kamaráda – von meinem netten Freund (von einem netten Freund)
 • Ona nemá hodného psa. – Sie hat keinen guten Hund (Sie hat einen guten Hund.)

MN.Č. KEIN + PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA → skloňujeme jako po URČITÉM ČLENU

die / meine / keine/ guten Nachrichten (ty / moje / žádné dobré zprávy)

 • od mých milých přátel – von meinen guten Freunden (von den guten Freunden)
 • Ona nemá hodné psy. – Sie hat keine guten Hunde. (Sie hat die guten Hunde.)

4. Skloňování přídavných jmen po členu nulovém v němčině

A jsme skoro u konce, ještě nás čeká skloňování bez členu a máme hotovo. Co to ale znamená? My vlastně převedeme rodovou koncovku určitého členu do koncovky přídavného jména. Např. der starke Kaffee – starker Kaffee (silná káva), das kalte Bier – kaltes Bier (studené pivo), die gute Wurst – gute Wurst (dobrý salám).

Skloňování po členu nulovém není v němčině tak časté, používáme ho hlavně u podstatných jmen látkových (rohes Gemüse – syrová zelenina), hromadných (mit schwerem Gepäck – s těžkým zavazadlem) a u abstrakt (gute Laune – dobrá nálada).

Pár bodů ke skloňování bez členu

Jednotné číslo:

 • V 1., 3. i 4. pádě přebírají přídavná jména zakončení členu určitého.
 • V 2. pádě jsou koncovky u přídavných jmen -en, -er, -en.
 • V 2. pádě mužského a středního rodu nesmíme zapomenout na přidání -e/es k podstatnému jménu.

Množné číslo:

 • V množném čísle přebírají přídavná jména také koncovku členu určitého -e, -er, -en, -e.
TIP: Zapamatujte si, že ve 2. pádě j.č. dáváme koncovky -en, -er, -en a ve všech ostatních pádech jednotného i množného čísla přidáváme k přídavnému jménu zakončení členu určitého.

Skloňování přídavných jmen po členu nulovém – tabulka

Jednotné číslo   
1. pádstraker Kaffeefrische Milchgutes Bier
2. pádstarken Kaffees frischer Milchguten Bier(e)s
3. pádstrakem Kaffeefricher Milchgutem Bier
4. pádstarken Kaffeefrische Milchgutes Bier

Množné číslo 
1. pádgesunde Lebensmittel
2. pádgesunder Lebensmittel
3. pádgesunden Lebensmitteln
4. pádgesunde Lebensmittel

Pojďme si to ještě jednou shrnout a zopakovat!

 1. Naučte se dobře skloňovat určitý i neurčitý člen ve všech 4 pádech.
 2. Zapamatujte si všechny koncovky, které přebírá přídavné jméno po členu určitém, neurčitém a nulovém. Není jich tolik a všechny najdete v tabulkách výše.
 3. Jako po členu určitém se skloňují v množném čísle přivlastňovací zájmena + zájmena alle, beide, keine.
 4. Jako po členu neurčitém se skloňují v jednotném čísle přivlastňovací zájmena + zájmeno kein.

Cvičení na skloňování přídavných jmen v němčině

Tak co na to říkáte? Skloňování přídavných jmen v němčině není tak složité, že? Ověřte si, že jste skloňování přídavných jmen pochopili v krátkém cvičení:

 1. Mit dies__ interessant__ Idee.
 2. Ich bin von dein__ neu__ Wohnzimmer begeistert!
 3. Er reist mit leicht__ Gepäck.
 4. Ich brauche den neu__ Teppich und die neu__ Lampe.
 5. Sie hat kein__ gut__ Nachricht.
 6. Hier sind kein__ hübsch__ Mädchen.
 7. Mein__ klein__ Kind ist krank.
 8. Mit de__ neu__ Kollegen geht es nicht gut.

Lösung: 1 – er, en 2 – em, en 3 – em 4 – en, e 5 – e, e 6 – e, en 7 – /, es 8 – m/n, en

Chcete si skloňování přídavných jmen procvičit ještě trochu. Pak neváhejte a mrkněte na tento odkaz, kde najdete další cvičení.

Předchozí článekVzor eseje – Argumentační esej
Další článekPřivlastňovací zájmena (Possessivpronomen)
Dagmar Jašková
Dagmar je jazyková lektorka a koučka. Svým studentům se při výuce snaží ukázat, že zvládnout němčinu je vlastně hračka. Chce to jen trochu píle, pochopit systém a odhodit zábrany. Promluvit s chybou je rozhodně lepší než nemluvit vůbec. Během koučovacích rozhovorů pomáhá svým klientům odkrýt jejich vlastní potenciál nejen v rámci jazykových dovedností, ale i v oblasti osobní a kariérní.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.