Nejčastěji používané:  
bis, durch, für, gegen, ohne, um

Méně často používané:  
entlang, wider

Předložky se 4. pádem 
bis - (až) dobis nächste Woche (až do příštího týdne), bis Prag (až do Prahy)
PAMATUJ! Používá se bez členu.
durch - skrz, přes; prostý 7. páddurch den Park (přes park, parkem), durch Zufall (náhodou)
für - pro, za, na (časově)für dich (pro tebe), für 100 Euro (za 100 euro), für zwei Wochen (na dva týdny)
gegen - proti, za, kolem (přibližně)Sparta gegen Slavia (Sparta proti Slavii), gegen Bargeld za hotové peníze), gegen Mittag (kolem poledne) ohne
ohne - bezohne mich (beze mne) PAMATUJ! Používá se často bez členu - ohne Geld (bez peněz), ohne Liebe (bez lásky), ohne Hilfe (bez pomoci)
um - kolem (místně), za, o (časově), v (časově)um den Tisch (kolem stolu), um die Ecke (za rohem), um 10 Minuten (za 10 minut), um 5 Uhr (v pět hodin)
entlang - podélPAMATUJ! Pokud stojí za podstatným jménem, pojí se se 4. pádem - den Fluss entlang (podél řeky). Pokud stojí před podstatným jménem, pojí se se 3. pádem (zřídka s 2. pádem) - entlang dem Fluss, (entlang des Flusses) (podél řeky)
wider - protiwider aller Erwartung (proti všemu očekávání). Zastaralá předložka, používá se většinou pouze v ustálených spojeních.

1Splývání předložek se členem

Některé předložky mohou ve 3. a 4. pádě splynout se členem v jedno slovo:
an dem = am, bei dem = beim, in dem = im, von dem = vom, zu dem = zum, zu der = zur, an das = ans, auf das = aufs; hovorově lze použít i durch das = durchs, für das = fürs, hinter das = hinters, über das = übers, um das = ums, unter das = unters, vor das = vors.
př.: im Hotel (v hotelu), ans Fenster (k oknu), zur Schwester (k sestře)

Některá taková spojení jsou již ustálená:
př.: am Frietag (v pátek), ums Leben kommen (přijít o život)

ALE! Pokud je na členu důraz, má tak vlastně platnost ukazovacího zájmena (der, die, das), ke splynutí předložky se členem nedochází.
př.: Ich traf ihn an dem Tag, an dem sie abfuhr. (Potkal jsem ho v ten den, kdy odjela.)

Na závěr si vyzkoušejte krátký testík a zjistěte, jestli jste vše pochopili!

Předchozí článekPředložky se 3. pádem
Další článekPředložky se 3. a 4. pádem
Dagmar Jašková
Dagmar je jazyková lektorka a koučka. Svým studentům se při výuce snaží ukázat, že zvládnout němčinu je vlastně hračka. Chce to jen trochu píle, pochopit systém a odhodit zábrany. Promluvit s chybou je rozhodně lepší než nemluvit vůbec. Během koučovacích rozhovorů pomáhá svým klientům odkrýt jejich vlastní potenciál nejen v rámci jazykových dovedností, ale i v oblasti osobní a kariérní.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.