Ve francouzštině můžeme vyjádřit přivlastňování dvěma základními způsoby – umístěním nesamostatného zájmena (l’adjectif possessif) před podstatné jméno nebo pomocí samostatného zájmena (le pronom possessif), které nahrazuje nesamostatné zájmeno a podstatné jméno. Tvar nesamostatných i samostatných zájmen závisí na rodu a čísle podstatného jména, ke kterému se váží. Jejich tvar tedy, na rozdíl od češtiny, neovlivňuje to, kdo přivlastňuje, ale co je přivlastňováno.

1Nesamostatná zájmena (LES ADJECTIFS POSSESSIFS)

Umísťujeme vždy před podstatné jméno.

  • jeden vlastník

mon / ton / son: vlastněná věc je v mužském rodě
ma / ta / sa: vlastněná věc je v ženském rodě
mes / tes / ses: více vlastněných věcí (zájmena pojící se s podstatnými jmény v množném čísle mají vždy stejný tvar, nezáleží na rodu podstatných jmen)

vlastním já: mon – můj, ma – moje, mes – moji
mon lettre – můj dopis, ma sœur – moje sestra, mes chiens – moji psi

vlastníš ty: ton – tvůj, ta – tvoje, tes – tvoji
ton tableau – tvůj obraz, ta face – tvůj obličej, tes appartement – tvoje byty

vlastní on (stejné by to bylo, i kdyby vlastnila on, ona, on): son – jeho, sa – jeho, ses – jeho
son cauchemar – jeho noční můra, sa chemise – jeho košile, ses portables – jeho telefony

Pokud podstatné jméno v jednotném čísle začíná na samohlásku, vždy se s ním pojí tvar zájmena mon / ton / son – podstatné jméno může být rodu ženského mon école – moje škola (škola je ženského rodu) mon amie – moje kamarádka (kamarádka je ženského rodu).

  • více vlastníků

notre / votre / leur: více vlastníků vlastní jednu věc (nezáleží na tom, jakého rodu věc je)
nos / vos / leurs: více vlastníků vlastní více věcí (nezáleží na tom, jakého rodu věci jsou)

my vlastníme jednu věc: notre entreprise – naše firma
vy vlastníte jednu věc: votre gare – naše nádraží
oni vlastní jednu věc: leur directrice – jejich ředitelka

my vlastníme více věcí: nos voyages – naše cesty
vy vlastníte více věcí: vos trains – vaše vlaky
oni vlastní více věcí: leurs hôtels – jejich hotely

2Samostatná zájmena (LES PRONOMS POSSESSIFS)

Stojí samostatně bez podstatného jména.
Z okolního prostředí ve větě by mělo být zřetelné, jaká věc je vlastněna, tvar se skládá z určitého členu le / la / les a příslišného tvaru zájmena.

  • jeden vlastník

le mien / le tien / le sien: vlastněná věc je v mužském rodě
la mienne / la tienne / la sienne: vlastněná věc je v ženském rodě
les miens / les tiens / les siens: vlastněné věci (více) jsou v mužském rodě
les miennes / les tiennes / les siennes: vlastněné věci (více) jsou v mužském rodě

vlastním já: le mien – můj, la mienne – moje, les miens – moji, les miens – moji

vlastníš ty: le tien – tvůj, la tienne – tvoje, les tiens – tvoji, les tiennes – tvoji

vlastní on (stejné by to bylo, i kdyby vlastnila on, ona, on): le sien – jeho, la sienne – jeho, les siennes – jeho, les siennes – jeho

  • více vlastníků

le nôtre / le vôtre / le leur: jedna vlastněná věc je v mužském rodě
la nôtre / la vôtre / la leur: jedna vlastněná věc je v ženském rodě
les nôtres: my vlastníme více věcí (nezáleží na tom, jakého rodu jsou)
les vôtres: vy vlastní více věcí (nezáleží na tom, jakého rodu jsou)
les leurs: oni vlastní více věcí (nezáleží na tom, jakého rodu jsou)

Mon chien est joli mais le tien est plus joli.= Můj pes je hezký, ale tvůj je hezčí.
Ce sont vos cadeaux? – Non, ce sont les leurs. = To jsou vaše dárky? – Ne, jsou jejich.
Est-ce tu connais ce livre? – Oui, c’est le mien. = Znáš tuto knihu, – Ano, je moje.
Mes filles sont polies, mais les siennes non. = Moje dcery jsou slušné, ale jeho ne.
C’est votre ordinateur? – Oui, c’est le nôtre. = To je váš počítač? – Ano, to je náš.

Předchozí článekImperfektum
Další článekPřídavná jména ve francouzštině
Věra Tauchmanová
Anglický a francouzský jazyk vystudovala na pedagogické fakultě, zároveň studuje i mediální studia. Je ráda, že v SoGood Languages může propojit obě svá zaměření. Již několik let se věnuje individuální i skupinové výuce anglického a francouzského jazyka u různých věkových kategorií. Cizí jazyky a poznávání cizích kultury se staly její celoživotní zálibou.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.