Ve španělštině se setkáme se třemi způsoby vyjádření slovesa BÝT. Každý způsob se používá v jiné situaci. My se nyní podíváme na první základní způsob vyjádření slovesa „být“, kterým je sloveso SER.

1Sloveso SER se používá v těchto situacích:

    • vyjadřujeme-li stálou, neměnnou vlastnost či povahu věcí/osob
    • hovoříme-li o základních informacích (povolání, původu, národnosti, povaze či vztahu)
    • představujeme-li se
    • pro vyjádření času

Sloveso SER je nepravidelné ve všech časech. Proto nejdou jeho tvary nikterak odvodit, nýbrž si je musíme zapamatovat. V přítomném čase má tedy tyto tvary:

Tvary v češtině:Překlad:
já jsemyo SOY
ty jsitú ERES
on, ona je/Vy jsteél, ella, usted ES
my jsmenosotros/as SOMOS
vy jstevosotros/as SOIS
oni, ony jsou/ Vy jsteellos, ellas, ustedes SON

2Příklady použití:

Příklady ve španělštině:Překlad:
La casa es de Juan.Ten dům je Juana.
Yo soy estudiante.Jsem student.
¿Quién es? – Es Alicia.Kdo to je? – To je Alice.
Sois inteligentes.Jste inteligentní.
¿Tú eres de la República Checa? Ty jsi z České republiky?
Sí, soy checa.Ano, jsem Češka.
¿Qué hora es?Kolik je hodin?
Son las 6 de la mañana.Je 6 hodin ráno.
Es la una.Je jedna.
Ella es guapa.Ona je hezká.

Častou chybou je používání slovesa SER při vyjadřování polohy. K určení polohy předmětů, věcí či lidí se používá jiné sloves, konkrétně sloveso ESTAR.

Napište nám pod náš článek, jakou máte zkušenost se skloňováním sloves ve španělštině.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.