Anglické číslovky

  0
  8055

  Myslíte si, že když umíte anglicky vyjmenovat základní číslovky, tak už vás nic nepřekvapí? Tak to jste na omylu! V tomto článku vám ukážeme různé formy číslovek a případy, kde se používají. Zopakujeme si základní a řadové anglické číslovky a naučíme se, jak vyjádřit desetinná čísla, procenta a nebo třeba peněžní částky. Nakonec si také vše procvičíme v krátkém opakování.

  1 Základní číslovky

  Základní číslovky nejčastěji používáme k počítání. Mohou se nám také hodit, když diktujeme telefonní číslo nebo když udáváme množství.

  Anglické základní číslovky se, podobně jako v češtině, liší od 1 do 12. Např.:
  – five – pět
  – eight – osm
  – eleven – jedenáct

  Poté následuje stejný vzorec až do 19. Např.:
  – fourteen – čtrnáct
  – sixteen – šestnáct
  – nineteen – devatenáct

  Desítky se vyslovují a píší podle daného vzorce. Např.:
  – twenty – dvacet
  – forty – čtyřicet
  – seventy – sedmdesát

  Číslovky nad dvacet tvoříme přidáním libovolné jednotky k dané desítce. Např.:
  – twenty-one – dvacet jedna
  – eighty-five – osmdesát pět
  – thirty-seven – třicet sedm

  Podrobnější vysvětlení a tabulky, ve kterých najdete všechna čísla, na vás čekají v článku, který se soustředí výhradně na Základní číslovky (Cardinal Numerals) v angličtině. Čeká tam na vás i tabulka s čísly od sta do milionu.

  Nula v angličtině

  Nejčastějším způsobem, jak vyjádřit v angličtině nulu, je slovíčko ZERO. Můžeme tak mluvit o nule v matematice ale i nule na teploměru.

  • Tento příklad se rovná nule. – This example equals zero.
  • Teplota už je nad nulou. – The temperature is already above zero.

  Nulu můžeme vyjádřit také např. jako nought (v americké angličtině „naught“), jako písmeno o, nebo můžeme použít výraz nil. Na to, kde se tyto další způsoby vyjádření nuly v angličtině používají, se podívejte do článku Základní číslovky (Cardinal Numerals).

  Tisíc, milion, miliarda v angličtině

  tisíca/one thousand/ˈθaʊ.zənd/
  miliona/one million/ˈmɪl.jən/
  miliardabillion (AmE), milliard nebo thousand million (BrE)/ˈbɪl.jən/ (AmE), /ˈmɪl.i.əd/ nebo /ˈθaʊ.zənd mɪl.jən/ (BrE)

  Američané označují miliardu jako billion a myslí tím 1,000,000,000; zatímco v britské angličtině znamenal billion 1,000,000,000,000 – tedy to samé, co u nás. Britové ale v roce 1974 přešli na americkou verzi, aby se zabránilo nesrovnalostem. Přesto mohou nastat zmatky při použití těchto číslovek, protože v jiných jazycích se používá právě slovo miliarda pro americko-britský billion (španělsky millardo, francouzsky milliard, německy milliarde, polsky miliard).

  2 Řadové číslovky

  Abychom byli schopni určit pořadí, potřebujeme znát řadové číslovky. Dále je můžeme také využít k bližšímu určení podstatných jmen (my second home – můj druhý domov, my first day – můj první den).

  Tvoření řadových číslovek je víceméně pravidelné. Za danou číslici přidáme koncovku -th. Jedinou výjimku tvoří první tři číslice, to znamená, že první, druhý a třetí mají jinou koncovku. Podívejte se na následující tabulku s příklady a hned bude vše jasnější.

  first/ˈfɜ:st/první
  second/ˈsek.ənd/druhý
  third/ˈθɜ:d/třetí
  seventh/ˈsev.ənθ/sedmý
  fourteenth/ˌfɔ:ˈti:nθ/čtrnáctý
  sixtieth/ˈsɪk.sti.əθ/šedesátý
  fifty-ninth/ˈfɪf.ti-naɪnθ/padesátý devátý

  V článku Řadové číslovky (Ordinal Numerals) najdete podrobnější tabulku se všemi čísly a např. i to, jaký člen před řadovými číslovkami použít.

  Datum v angličtině

  Řadové číslovky také využijeme při čtení data v angličtině.

  V britské angličtině používáme vzorec:
  určitý člen THE + řadová číslovka + of + měsíc
  → the second of June

  Vzorec americké angličtiny se trochu liší:
  měsíc + určitý člen THE + řadová číslovka
  → September the sixteenth

  Podrobnější popis a jasné vysvětlení data v angličtině na vás čeká v článku Datum anglicky – jak ho psát a číst. S daty v určitých případech souvisí i hodiny. Zopakujte si, jak se řekne „čtvrt“ nebo „půl“ v článku Hodiny v angličtině.

  Zlomky v angličtině

  Neděste se, nebudeme zkoušet vaše matematické schopnosti, řadové číslovky totiž potřebujeme znát i při čtení zlomků. Čitatele, tedy číslo nahoře, čteme jako základní číslovku, ale jmenovatele, číslo dole, jako číslovku řadovou.

  • 1/6 – one sixth – jedna šestina
  • 1/9 – one ninth – jedna devítina

  Pokud je čitatel větší než 1, je jeho řadová číslovka v množném čísle.
  • 2/7 – two sevenths – dvě sedminy
  • 5/4 – five fourths – pět čtvrtin

  Výjimku tvoří dvojka a čtyřka ve jmenovateli. V takovém případě používáme slovíčka HALF a QUARTER.
  • 1/2 – one half – jedna polovina
  • 1/4 – one quarter – jedna čtvrtina

  Mezi zlomkem a podstatným jménem, které může následovat, používáme předložku of.
  • four fifths of visitors – čtyři pětiny návštěvníků

  3 Desetinná čísla v angličtině

  Čtení a psaní desetinných čísel v angličtině se od češtiny liší. V angličtině se totiž nepoužívá desetinná čárka, ale místo ní musíme použít tečku. S čárkou se píší víceciferná čísla.
  • 1,001 – tisíc jedna
  • 1.001 – jedna celá, jedna tisícina

  Desetinná čísla je možné číst dvěma způsoby, záleží na preferenci mluvčího.
  • 73.092 – seventy-three point oh nine two
  v tomto (jednodušším) případě pouze přečteme čísla za sebou
  • 73.092 – seventy-three and ninety-two thousandths
  zde musíme znát jednotlivá desetinná místa, tím pádem je tento způsob pro většinu z nás těžší

  4 Procenta v angličtině

  Není nic jednoduššího než číst procenta v angličtině. Je to totiž stejné jako v češtině. Stačí pouze přečíst číslo běžným způsobem a přidat slovíčko percent.

  • 6% – six percent
  • 78% – seventy-eight percent
  • 29.3% – twenty-nine point three percent
  • 100% – one hundred percent

  5 Jednotky míry v angličtině

  I čtení jednotek míry je v angličtině velmi jenoduché. Opět stačí přečíst základní číslici, a poté jednotku dané míry. Musíme si ovšem dát pozor na to, že Britové a Američané někdy používají jiné jednotky než Češi, proto nás mohou některé zkratky překvapit.

  • 12 km – twelve kilometers
  • 37 m – thirty-seven meters
  • 2 ft – two feet (stopa = cca 61 cm)
  • 25 kg – twenty-five kilograms
  • 143 lbs – one hundred and forty-three pounds (libra = cca 65 kg)

  Pojďme se podívat na tabulku, ve které vám představíme nejzákladnější jednotky míry v angličtině, které byste měli znát.

  Jednotky délky v angličtině

  inch (in, ")/ɪntʃ/palec2,54 cm
  foot (ft, ')/fʊt/stopa30,5 cm
  yard (yd)/jɑ:d/yard91,4 cm
  mile (mi)/maɪl/míle1,61 km

  Jednotky objemu v angličtině
  Jednotky objemu se lehce liší mezi USA a Anglií.

  pint (pt)/paɪnt/pinta586 ml
  U.S. pint (pt)/paɪnt/pinta473 ml
  gallon (gal)/ˈgæl.ən/galon4,55 l
  U.S. gallon/ˈgæl.ən/galon3,79 l

  Jednotky hmotnosti v angličtině

  ounce (oz)/aʊns/unce28,4 g
  pound (lb)/paʊnd/libra453,6 g

  6 Peněžní částky v angličtině

  Ptáte se, jak přečíst cenu zboží v angličtině? Tak přesně to si právě teď řekneme.

  Když je cena celá, tedy není to desetinné číslo, čteme ji jako základní číslo a poté název dané měny. Změna nastává, když částka obsahuje desetinnou čárku. Číslo po čárce čteme celé (ne jako u klasických desetiných čísel) a nakonec přidáme název mince, pokud v dané měně existují.

  Pozor si musíme dát na pořadí, jakým částku a měnu zapisujeme. Ve většině případech píšeme měnu a pak částku. V češtině naopak nejdříve částku a pak měnu.

  • $5 – five dollars
  • $1,25 – one dollar and twenty-five cents
  • £89 – eighty-nine pounds
  • £6,99 – six pounds and ninety-nine pence
  • €32 – thirty-two euros
  • €20,67 – twenty euros and sixty-seven cents
  • 15 Kč – fifteen crowns

  7 Krátké procvičení anglických číslovek s odpověďmi

  Na závěr jsme si pro vás připravili cvičení na anglické číslovky. Napište správné slovní vyjádření daných číselných údajů, tzn. jak by se číslice četly.

   1. 14
   2. 25
   3. 107
   4. 6879
   5. 6th
   6. 72nd
   7. 19.2. (britský způsob)
   8. 9.12. (americký způsob)
   9. 3/5
   10. 9/8
   11. 5.12
   12. 356.89
   13. 1%
   14. 70 km
   15. £12.99

  Správné odpovědi:

   1. 14 – fourteen
   2. 25 – twenty-five
   3. 107 – one hundred and seven
   4. 6879 – six thousand eight hundred (and) seventy-nine
   5. 6th – sixth
   6. 72nd – seventy-second
   7. 19.2. (britský způsob)- the nineteenth of February
   8. 9.12. (americký způsob) – December the ninth
   9. 3/5 – three fifths
   10. 9/8 – nine eights
   11. 5.523 – five point five two three NEBO five and five hundreds (and) twenty-three thousandths
   12. 356.89 – three hundred (and) fifty-six point eight nine NEBO thre hundred (and) fifty-six and eighty-nine hundreths
   13. 1% – one percent
   14. 70 km – 70 kilometers
   15. £12,99 – twelve pounds and ninety-nine pence
  Předchozí článekMinulý čas prostý (Past simple)
  Další článekPomocná slovesa (Auxiliary verbs)
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".