Pomocná slovesa (Auxiliary verbs)

  0
  3763

  1 Úvod

  Pomocná slovesa jsou krátká slovesa, za kterými následují slovesa významová. Pomáhají nám tvořit otázky, zápory atp. Například: I am working. (Pracuji.) – zde je am pomocné sloveso, neboť nevyjadřuje existenci, ale pouze nám pomáhá vytvořit průběhový čas. V angličtině jsou taková slovesa pouze tři. Pojďme se na ně společně podívat.

  2 Sloveso BE

  Všechny tvary slovesa be:

  Infinitiv

  Infinitivto be

  Přítomný čas

   jednotné č.množné č.
  první osoba I amwe are
  druhá osoba you are you are
  třetí osobahe/she/it is they are

  Minulý čas

   jednotné č. množné č.
  první osobaI was we were
  druhá osoba you wereyou were
  třetí osoba he/she/it wasthey were

  Příčestí přítomné + Příčestí minulé

  Příčestí přítomnébeing
  Příčestí minulébeen

  Stejně jako dvě následující slovesa, sloveso be může být jak významové, tak pomocné.
  Pojďme si je tedy rozlišit:

  • be jako významové sloveso:
   • vyjadřuje existenci (že někde něco je)
    • There is a big mouse in the basement. – Ve sklepě je velká myš.
  • be jako pomocné sloveso:
   • pomáhá s tvorbou průběhových časů:
    • I am running. – Běžím.
    • I was eating. – Jedl jsem.
    • I will be reading. – Budu číst.
    • I have been singing for five minutes. – Pět minut si zpívám.
    • I had been waiting there. – Čekal jsem tam.
    • By next week, I will have been working there for two weeks. – Příští
     týden tu budu pracovat už dva týdny.
   • pomáhá s tvorbou trpného rodu:
    • The car is parked in the garage. – Auto je zaparkované v garáži.
    • She was there on time. – Byla tam včas.

  3 Sloveso HAVE

  Všechny tvary slovesa have:

  Infinitiv

  Infinitivto have

  Přítomný čas

   jednotné č.množné č.
  první osobaI havewe have
  druhá osobayou haveyou have
  třetí osoba he/she/it hasthey have

  Minulý čas

   jednotné č. množné č.
  první osobaI hadwe had
  druhá osobayou hadyou had
  třetí osobahe/she/it hadthey had

  Příčestí přítomné + Příčestí minulé

  Příčestí přítomnéhaving
  Příčestí minuléhad

  Sloveso have má tyto funkce:

  • have jako významové sloveso:
   • vyjadřuje vlastnictví (že někdo něco má)
    • I have many friends. – Mám spoustu přátel.
  • have jako pomocné sloveso:
  • pomáhá s tvorbou perfektivních časů:
   • I have run half a mile. – Uběhl jsem půl míle.
   • I have been cleaning my room. – Uklízím si pokoj.
   • I had called him. – Zavolal jsem mu.
   • I had been singing for five minutes. – Pět minut jsem si zpívala.
   • By the time you come, I will have repaired our car. – Až přijdeš, už
    budu mít naše auto opravené.
   • By next week, I will have been working there for two weeks. – Příští
    týden tu budu pracovat už dva týdny.
  • pomáhá s tvorbou kauzativních tvarů (dějů, které vyvoláváme, ale sami
   nekonáme):

   • I had the brakes fixed. – Nechal jsem si opravit brzdy.
   • I had him paint my room. – Vymaloval mi pokoj.

  4 Sloveso DO

  Všechny tvary slovesa do:

  Infinitiv

  Infinitivto do

  Přítomný čas

   jednotné č.množné č.
  první osobaI dowe do
  druhá osobayou doyou do
  třetí osoba he/she/it doesthey do

  Minulý čas

   jednotné č. množné č.
  první osobaI didwe did
  druhá osobayou didyou did
  třetí osoba he/she/it didthey did

  Příčestí přítomné + Příčestí minulé

  Příčestí přítomnédoing
  Příčestí minulédone

  Posledním slovesem z této skupiny je sloveso do:

  • do jako významové sloveso:
   • vyjadřuje činnost (že někdo něco dělá)
    • I am doing my homework. – Dělám svůj domácí úkol.
  • do jako pomocné sloveso:
  • slouží ke zdůraznění:
   • A: Tom works for Ferrari. – Tom pracuje pro Ferrari.
   • B: I don’t believe you! – Nevěřím ti!
   • A: Why?! He does work there! – Proč?! Opravdu tam pracuje!

  5 Společné funkce

  Všechna pomocná slovesa pomáhají při:

  • tvorbě otázek:
   • Am I fat? – Jsem tlustá?
   • Do you like it? – Libí se ti to?
   • Have you seen the movie? – Viděl si ten film?
  • tvorbě záporu (přejímají záporku not a tvoří stažené tvary):
   • He is not (isn’t) going anywhere. – Nikam nejde.
   • They did not (didn‘t) like it. – Nelíbilo sem jim to.
   • We have not (haven‘t) eaten yet. – Ještě jsme nejedli.
  • tvorbě tázacích dovětků
   (Ty tvoříme následovně: Pokud je ve větě sloveso v kladném tvaru, vytvoříme tázacími dovětky zápor. Pokud již sloveso v záporu je, vytvoříme přidáním tázacích dovětků kladný tvar):

   • She is very clever, isn’t she? – Je velmi chytrá, že?
   • We have an extra ball, don’t we? – Máme jeden míč navíc, že?
   • I haven’t told you yet, have I? – Ještě jsem ti o tom neřekl, že?
  • snaze vyhnout se opakování:
  • I saw the film yesterday and so did my brother. – Viděl jsem ten film
   včera a můj bratr také.
  • A: Do you see the castle over there? – Vidíš ten hrad támhle.
   B: Yes, I do! (see the castle over there) – Ano, vidím! (ten hrad támhle)
  Předchozí článekAnglické číslovky
  Další článekBudoucí průběhový čas (Future Continuous)
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".