Základní číslovky (Cardinal Numerals)

  0
  2882

  1 Úvod (Introduction)

  Základní číslovky používáme k počítání a označujeme jimi množství. Ve větách nám slouží k bližšímu určení podstatných jmen (například: two brothers – dva bratři, one car – jedno auto apod.). Můžeme je také použít místo podstatného jména samotného (například: I am the one. – Já jsem nejlepší/ten pravý.)

  2 Nula (Zero)

  V angličtině je hned několik výrazů pro číslovku nula. Každý výraz má trochu jiný význam.

  Nought (v americké angličtině naught) je již poměrně zastaralý výraz pro nulu. I tak se s ním ale můžeme v textech stále setkat. Vyjadřuje také „nic“.
  1 – 1 is nought. – 1 – 1 je nula.

  Zero je běžně používaný výraz jak pro nulu v matematice, tak pro vyjádření nuly na teploměru.
  The temperature has fallen below zero degrees Celsius. – Teplota klesla pod nulu.

  ● Pokud diktujeme telefonní číslo nebo číslo pokoje, namísto nuly používáme písmeno „o“.
  I live in the room two-o-two. – Bydlím v pokoji 202.

  ● Ve sportu se pro nulu používá výraz nil.
  My team is leading one–nil – Můj tým vede jedna–nula.

  3 Základní čislovky od 1 do 99
  (Cardinal Numerals from 1 to 99)

  Nyní se podíváme na základní číslovky a jejich tvorbu.

  ČíslovkaAnglický názevČíslovkaAnglický název
  jednaonepatnáctfifteen
  dvatwošestnáctsixteen
  třithreesedmnáctseventeen
  čtyřifourosmnácteighteen
  pětfivedevatenáctnineteen
  šestsixdvacettwenty
  sedmsevendvacet jednatwenty-one
  osmeighttřicetthirty
  devětninečtyřicetforty
  desettenpadesátfifty
  jedenáctelevenšedesátsixty
  dvanácttwelvesedmdesátseventeen
  třináctthirteenosmdesáteighty
  čtrnáctforteendevadesátninety

  ● Pokud chceme vytvořit číslovku nad 20, pouze k dané desítce přidáme libovolnou jednotku (například twenty-six).
  ● Číslovky od 21 do 99 vždy zapisujeme s pomlčkou (například seventy-seven).

  4 Základní číslovky od 100 do 1 000 000
  (Cardinal Numerals from 100 to 1,000,000)

  V následující tabulce si ukážeme číslovky od sta do milionu.

  ČíslovkaAnglický název
  stoa/one hundred
  dvě stětwo hundred
  tři stathree hundred
  čtyři stafour hundred
  pět setfive hundred
  šest setsix hundred
  sedm setseven hundred
  osm seteight hundred
  devět setnine hundred
  tisíca/one thousand
  miliona/one million

  ● Číslovky od 100 výše s sebou nesou určité odlišnosti. Standardně mezi stovkami a desítkami používáme spojku „and“ (to je typické pro britskou angličtinu), tudíž číslovku 360 řekneme jako three hundred and sixty.

  V americké angličtině slovíčko „and“ vypouštíme. Číslovku 360 tedy řekneme jako three hundred sixty. Třetí možností – používanou v hovorové angličtině – je vypuštění „stovky“, tudíž bychom řekli pouze three sixty.

  ● Dalším rozdílem je slovíčko miliarda. Američané ji označují jako billion a myslí tím 1,000,000,000; zatímco v britské angličtině znamená billion 1,000,000,000,000 – tedy to samé, co u nás. Britové ale přechází na americkou verzi, aby se zabránilo nesrovnalostem.

  Předchozí článekŘadové číslovky (Ordinal Numerals)
  Další článekTo vs. -ing
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".